Støtteerklæring Ældre-partiet

Politisk parti – Ældre-partiet

Vision for Ældre-partiet: At skabe et handlekraftigt politisk parti som skal varetage de ældres interesser og sikre et værdigt liv også når pensionsalderen indtræder.  

Strategi Vores mål er at skaffe bedre økonomiske vilkår og livskvalitet for de ældre som har svært ved at få tingene til at hænge sammen på grund af manglende interesse fra de politiske partier. Ligeledes vil vi skaffe større indsigt i Ældresagen som f.eks. modtager mange millioner fra satspuljemidlerne og bruger dem på interne formål så der ikke kommer en krone ud til de ældre som folketinget ellers har besluttet.  

Vi vil opnå dette dels ved at få politisk indflydelse gennem et politisk parti som er under dannelse og dels ved at skabe debat omkring vores mærkesager.  

Ældre-partiet er dannet for at samle de ca. 26% af Danmarks befolkning som indtil nu ikke har haft noget effektivt talerør til at sikre dem en værdig alderdom  

Danmarks statistik viser at der bliver flere og flere ældre frem mod 2050 Og i takt med at vi lever længere, fylder vores livsforløb også mere end tidligere. Vi vil derfor arbejde for en personliggørelse af pensioner og ophør af gensidig forsørgelsespligt, flere varme hænder i plejesektoren og hjemmestyre til beboere og pårørende på plejecentrene. I det hele taget en værdig alderdom  

Alle unge skal være en del af fællesskabet og derfor ønsker vi en fjernelse af uddannelsesloftet.  

Socialloven hvor vi vil kæmpe for mere ensartet visitering hos kommunerne. Få Danmark til at hænge sammen som før i tiden hvor uligheder ikke var så markante som i dag. Vi tror på, at et samfunds sande værdi kan afspejles i, hvordan de svageste samfundsborgere har det. Så lad os hjælpe hinanden og gøre Danmark til et godt sted for alle samfundslag. Lad os skabe den perfekte balance mellem et stærk fællesskab, som danner sikkerhed for os alle, og den individuelle frihed til karrieremæssigt at stræbe efter mere bl.a. som selvstændig, iværksætter m.m.  

Lad os få skabt større gennemsigtighed i politik og i de kommunale instanser som varetager vores samfundsopgaver. Større gennemsigtighed og mindre bureaukrati.   Sammen skaber vi et Samfund - så hjælp os til at blive opstillingsberettiget!  

Når du har afgivet din støtteerklæring, går der en uge, så modtager du en mail fra Indenrigsministeriet, som skal bekræftes med NEM-ID.   Mange tak :)


Flemming Flouberg www.aeldrepartiet.dk    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook