støt projekt der har markant nedsat ungdomskriminaliteten i kbh!

Købehavns kommune har i de sidste 4 år haft et gadeprojekt kørende som målrettet går efter at nedsætte ungdomskriminitaliten i udsatte boligområder. Dette projekt kaldet "ny start" har haft held med at sætte ind over for kriminalitetstruede unge mellem 15 og 25 år. Her har 10 gadeplansmedarbejdere på Nørrebro, i Tingbjerg og Husum været i individuel kontakt med knap 250 unge og i gruppekontakt med 620 unge. (kilde: infomation - se her: http://www.information.dk/508606)

Resultaterne er utroligt gode: 85% af de unge under 18 år har fået nedsat deres skolefravær og har undgået en kriminel løbebane. Dem over 18 år som har været i kontakt med projektet er ca. 50% kommet i uddannelse eller beskæftigelse. De bydele hvor projektet har forgået er som konskvens blevet mere tryge at bo og leve i. 

ligeledes er projektets indsats unik, i det at den overkommer gamle uhensigtmæssige socialpolitiske grænser - det sammentænker kommunale og boligsociale tiltag. Tidligere havde de 2 forskelle tilgange der hver især slap deres indsats når den unge blev 18 år. Her har "ny start" været bedre til at sammetænke de to vinkler og resultaterne taler for sig selv. 

MEN nu er penge og tidsrammen for projektet ved at løbe ud. Projektet der har været finanseret via satspujlemilder fra socialministeriet stopper ved nytår. Socialborgmester for København, Jesper Christensen (S) har udtalt at han gerne vil forsætte projektet men det ikke sikkert han kan få penge til det via budgetforhandlingerne i borgerrepræsentationen. Der er altså fare for at projektets dage er talte. 

Taget i betragning af de resultater ny start har opnået så skriger det til himmelen at man ikke forsat støtter en indsats der har hold mange unge væk fra kriminalitet og dermed gjort København et tryggere sted at være og leve. 

Det er på tide at vi borger i fællesskab giver til kende at vi ønsker at støtte sociale indsatser der ren faktisk virker!

Så derfor hvis du tænker som jeg gør, hvis du føler at det at kunne færdes trygt er vigtigt for dig så det nu du har muligheden for at handle: skriv under på denne underskriftindsamling så vi kan lægge pres på KBHs borgerrepræsentation til efterårets budgetforhandlinger. Det er nemlig her projekt "ny start" fremtid afgøres. Jo flere vi er der skriver under jo større pres kan vi lægge!

Venlig hilsen Andreas Peter Larsen

Initativtager og borger i København 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Andreas Peter Larsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook