Stop placeringen af bosted for psykisk syge med misbrug ved Børnehuset Hyrdehøj, Tjørnegårdskolen og Roskilde Katedralskole

Et flertal i beskæftigelses- og socialudvalget, i Roskilde Kommune, er indstillet på at gøre den tidligere fritidsklub på Hyrdehøj 60 til hjem for 11 borgere, som både er psykisk syge og har et misbrug. Denne placering er klods op af Børnehuset Hyrdehøj, som er en daginstitution for vuggestuebørn og børnehavebørn og lige overfor Tjørnegårdskolen og Roskilde Katedralskole.

Bostedets målgruppe
Roskilde Kommune skriver følgende om målgruppen for bostedet: ”Mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug som i tillæg hertil har komplekse sociale problemstillinger, er tiltænkt som målgruppen for Botilbud Hyrdehøj 60. Målgruppen vil have en eller flere psykiatriske diagnoser, og dermed vil målgruppen også være tilknyttet behandlingspsykiatrien, enten via indlæggelser i sengepsykiatrien eller ved tilknytning til distriktspsykiatrien. Udover den psykiatriske sygdom vil målgruppen for Botilbud Hyrdehøj 60 have et misbrug. Det kan være alkoholmisbrug, stofmisbrug eller blandingsmisbrug. Målgruppen er tiltænkt at være 18 år og derover.” Roskilde Kommune, Social- og Sundhedssekretariat, sagsnr.293198. 04.06.2019.

De psykisk syge borgere med misbrug kan være en yderst vanskelig og farlig gruppe, da de har denne dobbelt diagnose, som betyder at de kan være uberegnelige, udadreagerende og truende, når de er psykotiske.Mange er på kokain, som giver vrangforestillinger. De ser bandemedlemmer i træerne og politifolk, der forfølger dem. Dem kan man ikke tale fornuft med, og du kan slet ikke motivere dem til at gå i behandling.” Brian Dybro, Fyens.dk, 2018
 Denne opførsel kan være meget skræmmende for børn i alle aldre, og man kan frygte episoder, hvor de psykisk syge og børnene støder ind i hinanden, f.eks. foran daginstitutionen, ved hegnet i børnehaven, der grænser op til bostedet, på tur i Hyrdehøjskoven eller lignende. Børnene kan ikke forsvare sig hverken verbalt eller ved fysiske overgreb. Det er derfor dybt uhensigtsmæssigt at placere bostedet på Hyrdehøj 60 klods op af Børnehuset Hyrdehøj.
Det må være muligt for Roskilde Kommune at placere disse 11 beboere et andet sted og ikke som nabo til en daginstitution. Mener Roskilde Kommune virkelig at den mest optimale placering, af 11 psykisk syge misbrugere med komplekse sociale problemstillinger, er som nabo til Børnehuset Hyrdehøj? Her skal alarmklokkerne begynde at ringe!  

Vi må lære af andre kommuner
I Esbjerg kommune har man netop et lignende bosted, Botilbuddet Sjællandsgade, med beboere med dobbelt diagnose, psykisk sygdom og misbrug. Bostedet har været placeret klods op af ældreboliger og det har skabt så mange uroligheder at Esbjerg Kommune har måtte hoste op med 52.000 kr. om ugen til et vagtfirma, efter at arbejdstilsynet havde været på besøg og nedlagt et strakspåbud om at sikre medarbejderne på bostedet fra beboerne og udefrakommende. Beboernes misbrug gør, at de tiltrækker kriminelle og pushere. Esbjerg kommune har måtte sande at placeringen har været yderst uheldig, og man har nu fundet en ny placering til de psykisk syge borgere. Burde Roskilde Kommune ikke lære af andre kommuner og ikke begå samme fejl?

Drab på bosted i Roskilde Vold og trusler er et evigt tilbagevendende problem på landets bosteder for psykisk syge. Nogle gange går det helt galt, og en medarbejder bliver slået ihjel. Dette skete blandt andet i 2012, 2013, 2014 og 2016. Nogle psykisk syge er således så farlige på grund af deres sygdom kombineret med et misbrug, at det ender med drab som på bostedet Lindegården i Roskilde, hvor sosu-assistenten, Vivi Nielsen, blev dræbt af en beboer i 2016.  

Vil du trygt kunne sende dit barn afsted om morgenen?
Der må være andre adresser i Roskilde Kommune hvor placeringen er mere hensigtsmæssig end klods op af en børnehave, en folkeskole og et gymnasie. Et miljø hvor man blander psykisk syge og børn kan være farligt og bestemt ikke hensigtsmæssigt. De psykisk syge skal navigere blandt børn, der ikke forstår dem eller kan aflæse deres adfærd og vice versa. Er det virkelig et miljø man i Roskilde Kommune ønsker skal være hverdag for børnene og de psykisk syge? Vil du som forældre trygt kunne sende dit barn afsted om morgenen, velvidende om at chancen for at dit barn møder en psykisk syg på stoffer med vrangforestillinger eller pushere lige ude foran deres børnehave eller skole, er stor? Hvis svaret er nej, så skriv under nu! Hver en stemme tæller!

Venlig hilsen Anita Lane 


Links til nærmere information:

Nyt døgntilbud til psykisk syge misbrugere skaber utryghed

https://sn.dk/Roskilde/Nyt-doegntilbud-til-psykisk-syge-misbrugere-skaber-utryghed/artikel/849203 

Opgør i Hyrdehøj: Naboer mod bosted for psykisk sårbare

https://sn.dk/Roskilde-Avis-Paperboy/Opgoer-i-Hyrdehoej-Naboer-mod-bosted-for-psykisk-saarbare/artikel/849849

Bosted får strakspåbud: Vold og trusler fylder dagligdagen

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/bosted-faar-strakspaabud-vold-og-trusler-fylder-dagligdagen

(Esbjerg Kommune) Endelig: Årelang strid om botilbud med psykisk syge misbrugere løst

https://www.jv.dk/esbjerg/Endelig-AArelang-strid-om-botilbud-med-psykisk-syge-misbrugere-loest/artikel/2634971  

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Anita Lane tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook