Stop Lokalplan 8-006 Stågbak - Tuerbak, Klitmøller. For fastboende og grundejere i Klitmøller

                         STOP Lokalplan 8-006 Stågbak-Tuerbak  

Lokalplan_8-006_Stågbak_-_Tuerbak,_Klitmøller.pngJf. Byplanvedtægt nr 6 fra 1976 kan naturarealerne udstykkes til boligområde, med åben-lav bebyggelse.  

Forslag til ny Lokalplan for området Stågbak – Tuerbak er mindre restriktivt end den nuværende Lokalplan. Lokalplan nr. 8-006 tillader udstykning af 15 byggegrunde med en byggeprocent på 30% mod de nuværende 25% samt en byggehøjde på 6,5 meter mod de nuværende 4,5 meter.  

Undertegnede ønsker at Thisted Kommune forkaster nævnte forslag til lokalplan    


Placering_af_bygggegrunde1.png

Facebook