Stop Gruskravsprojektet Nordøst for Skævinge

Undertegnede er imod grusgravsprojektet, da det i meget høj grad vil påvirke områdets natur og miljø negativt, herunder:

  • Flere dyrearter på Miljøministeriets bilag IV liste, som er beskyttet efter EU’s Habitatdirektiv, bliver truet. Herunder den meget sjældne Løgfrø, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.
  • Vejnettet i området er stærkt underdimensioneret til tung trafik, og det vil skabe store trafikale problemer lokalt – ikke mindst ved udkørsel gennem Meløse til Amtsvejen, eller hvis andre veje vælges gennem Skævinge eller Harløse.
  • Bevaringsværdige diger udpeget af Kulturministeriet vil gå tabt.
  • Derudover vil det give store gener i form af støj, støv og desuden reduktion i ejendomsværdi.

Initiativgruppen v. Anne, Johan, Camilla og Thomas    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Initiativgruppen v. Anne, Johan, Camilla og Thomas tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook