Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Kommentarer

#201

Jeg er vokset op på Amager, og min mormor har boet på Amagerfælledvej i ca. 50 år. Hun kunne engang se direkte ud til fodboldbanerne og fælleden. I dag er hun murret inde af DR-byen og andet nybyggeri, der har taget alle hints af en grøn udsigt fra hende og de andre beboere i Hørgården. Jeg har leget meget på fælleden som barn, og nu, hvor jeg bor hos min mormor i perioder, er fælleden et fantastisk tilflugtssted, når tankerne skal have plads, eller jeg trænger til ganske enkelt at komme ud. Utroligt mange københavnere har enorm glæde af dette naturområde. Men ikke mindst, er der dyr, der lever der. Dyr, hvis levesteder vi bliver ved med at frarøve dem. Jeg tror ikke, at de folkevalgte, i dette tilfælde, giver udtryk for folkets stemme. En folkeafstemning er på sin plads!

Ann Helene Sæter Kukkerig (Stenløse, 2021-02-04)

#204

Fordi vi mennesker har pligt til at passe på flora og fauna, hvem skulle ellers gøre det? Fordi jeg sætter naturen højere end økonomi, byudvidelse og vækst. Fordi mennesker har brug for natur og det bliver et fattigt samfund uden. Fordi vi Københavnere ikke er blevet hørt.

Birgitte Svendsen (København, 2021-02-04)

#208

Amager Fælled skal bevares som den er. Der er allerede blevet bygger alt for meget på området.

Bente Frederiksen (Kastrup, 2021-02-04)

#209

Har brugt områderne meget og kommet der meget da jeg boede i københavn

David Rosing (Vester Såby, 2021-02-04)

#210

Stop byggeriet på Amager Fælled. Der er ingen tvivl om, at vi står i en kæmpe verdensomspændende klima- og biodiversitetskrise. Alarmklokkerne har længe ringet for døve ører, men vi kan stadig nå at vende skuden. I hvert fald her i Danmark, hvor vi har rigdom og overskud nok til at passe på naturen. Vores fremtid afhænger af naturen. Som mennesker har vi en forpligtelse til at passe på de andre arter, som vi deler kloden med. Og vi Københavnere skal passe på de arter, som vi deler København med. Både for deres, men også for vores egen skyld.
Amager Fælled er et helt særligt sted. Vild natur og artsrigdom så tæt på en af de dejligste hovedstæder. Et grønt frirum og et vigtig helle for lærker, vandsalamandrer, padder, insekter, rådyr, ræve for bare at nævne få. Amager Fælled var fredet, og det var der en grund til. Tvangsaffredningen var katastrofal og planerne om at bygge på Lærkesletten vil have store konsekvenser for naturen på Amager Fælled. Og vi mister noget uopretteligt. Under covid-nedlukningen viste naturen og Amager Fælled sig igen som et helle. Som et sikkert og godt sted at være. Et sted at finde ro, inspiration og få frisk luft. Og det er Fælleden hver eneste dag for så mange, både mennesker og dyr.
Jeg håber i den grad, at Lærkesletten og Amager Fælled for lov til at forblive ubebygget. Det vil være katastrofalt og en biodiversitetsmæssig skamplet på Københavner-kortet, hvis byggeriet gennemføres. Vi kan ikke være det bekendt. Penge og indtjening er ikke det vigtigste. Det er naturen. Og jo mere vi ødelægger den og bygger den væk eller ind i vores firkantede bokse, jo mere undergraver vi vores egen livskvalitet og eksistens. Det er på tide at tage de modige kloge beslutninger, som de fremtidige generationer vil se tilbage på og takke os for. Stop vanviddet, beskyt naturen og lad Amager Fælled være i fred.

Nina Christiansen (København NV, 2021-02-04)

#211

Bevar Amager Fælled!
Københavns befolkning har ikke mange grønne områder og med udsigt til flere indbyggere er det tåbeligt at bygge det grønne væk!
Rens forurenede industrigrunde og byg der!
Det er investering i fremtiden!

Marie-Louise Bormann (Valby, 2021-02-04)

#213

Vi må og skal bevare den natur der er tilbage
Intet kan dannes på ny igen
Lad os have og beholde vores åndehuller

Pernille Dardecker (København, 2021-02-04)

#214

Jeg ønsker ikke at der bliver bygget på Amager Fælled.
Jeg ønsker hele Amager Fælled fredet!

Jeanett Nielsen (Kbh s, 2021-02-04)

#216

Jeg gerne vil beholde den natur, der er i København og ikke udrydde en masse arter

Sebastian Bendtsen (København S, 2021-02-04)

#217

Det er for dumt at metroen skal betales ved at ødelægge naturen.

Peter Ravn (København , 2021-02-04)

#218

Vi københavnere har brug for den rest natur, der er tilbage. Det er vores åndehuller og helt essentielt for vores trivsel. Det er vigtigt for vores børn at have mulighed for at kunne opleve og kende de ufriserede grønne områder med en helt anden flora og fauna end hvad man ellers som bybarn støder på. De store, åbne vidder er et yndet rekreativt område for mange, og en nedlæggelse af dem vil uden tvivl være et stort tab for Københavnerne og København. Desuden er det mig ubegribeligt, at man kan tillade sig at affrede et område. Det giver ingen mening.

Line Sofie Hansen (København, 2021-02-04)

#223

Jeg underskriver her fordi jeg mener det er en kæmpe fejl, at man vil bebygge det naturskønne område på Amager fælled for af dække en metroregning. Vi fjerner vigtig natur og dyrearter i en tid hvor vi har behov for at gøre det stikmodsatte. Stop det byggeri og find pengene til finansiering et andet sted.

Mikkel Madsen (København, 2021-02-04)

#225

Det er vigtigt at bevare disse smukke og unikke områder i en by, hvor der er langt mellem grønne arealer. Det giver heller ikke mening, at man med den ene hånd giver tilladelse til at nedlægge områder som disse for med den anden hånd at budgettere millionbeløb til nye grønne områder.

Charlotte Hildebrandt (København SV, 2021-02-04)

#234

Jeg er så meget imod vi ødelægger vores natur med byggeri, som sagtens kan ligge andre steder. Og KK kan sagtens finde pengene andre steder.

Kirsten Stådsen (København, 2021-02-04)

#240

Jeg skriver under på, fordi vi mennesker har brug for de ægte steder med natur.

A Olsen (København, 2021-02-04)

#244

Jeg skriver under fordi, at 2000 boliger - hvor bæredygtigt de end er udformet - vil have så stort et fodaftryk på Amager fælled, at det vil ændre den resterende Amager fælleds vidunderligt vilde karakter totalt. Slut med at spotte rovfugle, dådyr, fasaner og isfugle midt i byen, hvilket ellers var så unikt for København. Og så er der natura2000 vandsalamanderen som bliver offer. Det er et stort tab for byen. Kunne man i det mindste sætte antallet af boliger ned til en femtedel så kunne det være den resterende Amager fælled kunne reddes. Det er alle pengene værd at redde Amager fælled! Også for de fremtidige generationers skyld der kunne lære om biodiversitet midt i byen.

Ida Maria Bonnevie (København , 2021-02-04)

#246

Jeg undrer mig over affrednings-beslutningen. Jeg bor i Sydhavn, og mener, det er vigtigt, at vi bevarerden grønne natur, vi har inden for Københavns kommune.

Christel Grahndin (København SV, 2021-02-04)

#247

KØBENHAVN bliver mere og mere bebygget med store firkantede boligblokke uden særlig karaktér - højst lidt hvid maling og/eller glasfacader, så det ser dyrt og smart ud - og med alt for dyre lejligheder, som almindelige mennesker slet ikke kan betale, og derfor bliver tvunget til at flytte væk pga. pengeinteresser.
Jeg ønsker et KØBENHAVN for alle slags mennesker - og at bevare og udvikle
det unikke og smukke ved hele landets hovedstad, hvor bygningerne ikke skal være for høje og der er masser af træer, vand og grønne områder.
Vi skal huske, at menneskene også er en del af naturen - så BEVAR OS VEL!
Mennesket før Mønten!
Ikke ‘økonomisk vækst’ først, men ægte levende vækst først! Så skal pengene nok finde vej efterhånden!
Derfor støtter jeg op om beboernes og brugernes protest mod de påtænkte byggerier på Stejlepladsen, Tippen og Lærkesletten...
DET ER LIVSVIGTIGT AT BEVARE ALLE DE FÅ OASER OG GRØNNE OMRÅDER, der dog stadig findes i KØBENHAVN!
Så må pengene til at dække metrobyggeriets gæld findes andre steder, og der findes flere gode alternative forslag, har jeg hørt!
Og SÅ burde andre kommuner også kunne hjælpe til med mere byggeri! Ja, kommunerne burde hjælpe hinanden i sådanne svære sager på tværs af kommunegrænserne og indbygge det i nogle flexible budgetter...
Vi mangler et overordnet organ til behandling af den slags sager! En gang var der noget, der hed Hovedstadsrådet, men det er selvfølgelig blevet nedlagt - sikkert sparet væk!
Venligst
Britta Lillesøe

Britta Lillesøe (København, 2021-02-04)

#248

Som bl.a. både S og SF skriver i deres miljø- og klimapolitik, har vi brug for mere natur og skal passe på den (mennesket er også natur). S skriver bl.a. at. "fordi vi tør gå forrest med store visioner. Om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid med mere ren luft og færre skadelige kemikalier. Og en fremtid, hvor langt færre dyr og planter trues af udryddelse. I det 19. og 20. århundrede skabte vi produktions- og velfærdssamfundet. I det 21. århundrede gør vi det bæredygtigt. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det. (...) Vi har brug for en eksistentiel diskussion med hinanden om, hvordan vi lever som mennesker og samfund på denne planet. Klimaet, naturen, planter og dyr har en værdi i sig selv. Og samtidig handler den udfordring, vi står over for, om meget mere end alene hensynet til vores klima og miljø. Det handler dybest set om vores muligheder for at overleve.
(Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.) (...) Herhjemme kan det med ens egne øjne være sværere at se det, der faktisk sker med vores klima og miljø. Men også her er statistikkerne alvorlige. (...) Samtidig er foruroligende mange dyr og planter i fare for at uddø alt for hurtigt. ”Jeg ved en lærkerede”, synger vi. Men Danmarks bestand af lærker er mere end halveret. Haren og sommerfuglen er andre eksempler på dyr, der er blevet væsentligt færre af. Det anslås, at næsten 3 millioner fugle allerede er forsvundet fra det åbne land. Mangel på plads, for lidt sammenhængende natur og pesticider er hovedårsagerne. For Socialdemokratiet er konklusionen klar: Vi må knække kurverne, før de knækker os. " SF virker til at være meget enig i sit partiprogram. Derfor føles det som et meget stort svigt, at der opfordres til dialog om natur, men at den alligevel ikke fører til noget andet end, at S, SF m.fl. gør det præcis modsatte af, hvad de er gået til valg på. DVS. stemmer for et projekt der taler imod egne ord! Jeg har hermed mistet tilliden til såkaldte grønne politikere, der svarer til almindelig green washing. Amagerfælled er et lille område. Det mærker man med den trængsel der allerede er der nu, når vejret er godt eller os der bor i nærheden har fri. Med 20.000 nye boliger (= indbyggermæssigt størrelsen på en by) bliver det ikke længere et sted man kan finde ro til tanker og afstressning. Vi bliver flere mennesker på mindre plads. Natur er noget der tager lang til at lave, og I taler for at vi skal have flere naturparker? Tak for de tomme ord. I har ikke længere min tillid på nogen punkter! Jeres beslutning om at godkende byggeprojekterne på både Stejlepladsen og Lærkesletten er simpelthen en ommer, hvis det fortsat skal være rart at færdes på Amagerfælled og bo på øen.

Dorthe Astrup Laustsen (København S, 2021-02-04)

#260

Der skal ikke bygges flere boliger på Amager Fælled !!!

Berit Jørgensen (København S, 2021-02-05)

#269

Jeg ønsker ikke byggeriet på Fælleden

Asta Wellejus (København, 2021-02-05)

#270

Vores natur er umistelig og dyrebar og alt for sparsom i København allerede. Den uretfærdige boligkrise løses ikke ved mere luksusbyggeri.

Susanne Langer (København, 2021-02-05)

#274

Denmark is outstanding in the eyes of the world because it is forward-looking, progressive, and on the right side of history - but in this it is about to fail. We need to keep our natural green spaces now and for the sake of our children and their children - we should not urbanise this precious resource. Please reconsider.

Steve Jennings (København, 2021-02-05)

#275

Vi borgere behøver naturen til at bevæge os i- natur i og tæt på byen. COVID-19 har vist det så tydeligt.

Marie Koch (København, 2021-02-05)

#279

Politikerne skal lytte til befolkningen. Og vi skal værne om naturen.

Vibeke Lisa Maria Strate (Hvidovre, 2021-02-05)

#283

Jeg skriver under fordi at vi skal passe på vor sparsomme natur i København og mener ikke det er tilladt pludselig at affrede områder som jo netop er fredet for at de skal bevares ..

Susanne Kyed (2770 kastrup, 2021-02-05)

#285

Jeg ønsker ikke der skal bygges på det sidste vilde naturområde København har tilbage

Anja Jacobsen (København , 2021-02-05)

#286

Vi har brugt for natur

Karin Jensen (Kbh S, 2021-02-05)

#287

Det er skammeligt at Frank Jensen ånden i Københavns borgerrepræsentation lader vores smukke by blive mishandlet og ødelagt af sminket beton bygninger, der på ingen måder gavner charmen i byen, men blot forringer den for evigt for at tilfredsstille egoistiske og griske investorer, der udelukket tænker profit.
De dræber hyggen, historien og kulturen i København, der har gjort den til det vi og verdenen elsker den for. Det er trist.

Erik Thygesen (KØBENHAVN, 2021-02-05)

#289

Vi har brug for så mange grønne åndehuller og så meget natur som muligt. Vi er ikke alene på denne planet og hvis vi bliver ved med at opføre os som n om vi er det så er det der kommer til at manifestere sig. Mere natur nu!

Jonas Vejdegren (København N, 2021-02-05)

#290

København som hovedstad skal tage ansvar og være foregangs by og vise at den kan passe på den unikke vilde natur og kultur vi har. STOP DET BYGGERI og lad borgerne i byen få den by de kan leve i og kan videre give til næste generationer med god samvittighed. Den kulturværdi stejlepladsen har var fredet på grund af sin kulturværdi. AmagerFælled var fredet på grund af sin unikke vilde natur. Det er en arv vi priser os lykkelige for at have i københavn og det er en arv vi ønsker at give videre. Internationalt er det værdier der gør byen meget attraktiv.

Louise Brüel Flagstad (københavn S, 2021-02-05)

#291

Det er ualmindeligt vigtigt at bevare fredet natur, som åndehuller for mennesker, dyr og planter... Fantasiløse kreativitetsforladte politikere og kyniske kapitalister går hånd i hånd ud og vil bebygge de få naturlige og unikke levesteder for sjældne dyr og planter. Det er ikke i byboernes interesse at inddrage alle vilde naturområder til beboelse og uskønne betonklodser.
Brug fantasien og byg mere i højden fremfor at ødelægge den bynære fredede natur.

Anne Marie Kjeldsen (Hjortshøj , 2021-02-05)

#293

Vi skal bevare de grønne arealer...

Poul Duckert Duckert (Valby , 2021-02-05)

#294

Fordi jeg syntes det synd man fjerner den smukke natur, godt nok vil man lave nye natur områder. Men når den gamle natur fjernes, fjerner man også mange planter, insekter og det jo ikke lige noget man kan flytte til de nye natur områder. Jeg syntes vi skal beholde de gamle uerstattelige natur områder 🐛🦟🦗🕷🐜🦉🐝🐌🦋🐍🐞🐸🌱🌿🍃🎋🍀

Joan Jilsø (Søborg, 2021-02-05)

#304

Natur er vigtige åndehuller i en verden af beton

Isabella Dupont (København, 2021-02-05)

#305

Ønsker natur til mine børnebørn

Bettina Andreasen (Rudkøbing , 2021-02-05)

#312

Mennesker har brug for grønne områder for trivsel og mental helse. Det er fantastiske og unikke områder, som bliver benyttet meget. Det vil være en pinlig katastrofe at se tilbage på hvis man stadigvæk nu til dags bare nedlægger de få grønne områder der er tilbage i KBH.

Line Jahn (København, 2021-02-05)

#329

Vi mangler naturen omkring os

Jimmi Gervø (Tårnby, 2021-02-05)

#331

Vi ikke har råd til at miste mere bynær natur og jeg bruger fælleden meget

Lone Christensen (København, 2021-02-05)

#332

Vi skal bevare den skønne natur i og omkring vores hovedstad, så den ikke bliver til en stor betonklump.

Sonja Larsen (København, 2021-02-05)

#333

Bevar Amager fælled for mange årsager: Miljøet, byen, vores børn, fremtiden, dyrerne, historien, vores ældre, for Os selv, ja Os ALLE... Man kunne blive ved, men mest af ALT for fornuften skyld, vores elskede København bliver mindre værd hvis vi fjerner de grønne områder, byg grønt og bevar Amager fælled. Sagt med størst mulig kærlighed, hør på Os...🙏🙏

Søren Mortensen (Kbh sv, 2021-02-05)

#338

Vi skal har den vild natur midt i byen. (punktum!)

Marjan Nikolovski (København S, 2021-02-05)

#340

Jeg skriver under fordi den smule natur der er tæt på Kbh. skal bevares. Og bebygger man nu stopper det ikke der. Så er lagt op til at man bare gør hvad der giver flest penge uden tanke på naturen. DK er fattig på natur - det kan vendes ved bl.a at stoppe dette projekt.

Christina Højland (København S. , 2021-02-05)

#342

Fordi vi ødelægger naturen. Byg højt et andet sted, hvor der er byggeri i forvejen.

Dan Waldorff (Herlev, 2021-02-05)

#344

Jeg bor i området og nyder godt af lange gåture i det smukke område i baghaven.

Lonnie Spiers (København Sv, 2021-02-05)

#346

Jeg skriver under fordi jeg vil bevare Amager Fælled. Et at byens åndehuller

Inge Bugge (København S, 2021-02-05)

#348

Der for lidt vild natur og for meget beton og der bliver bygget nyt over alt i landet, så brug noget af det først

Allan Thams (København s, 2021-02-05)

#350

Jeg kommer tit på Amager, er født og opvokset på Amager. Fuldstændig absurd at bebygge fælleden, det er også i forvejen kaos med trafikken til Amager, og det bliver det jo ikke bedre at bygge mere bolig masse derude! Min opvækst var naturen og det spændende dyreliv på fælleden!

Freddy Margry (Gudme, 2021-02-05)

#354

Affredningsloven er en udemokratisk politisk skamplet som vi borgere ikke vil acceptere

Sif Larsen (København, 2021-02-05)

#360

Det brede engagement i sagen og dens principielle karakter bør lede til at byen spørger borgerne.

Gorm Gunnarsen (København, 2021-02-05)

#368

Jeg selv bruger området til at trække vejret, og syntes det er synd det skal ødelægges

Iben Svensson lund (København sv, 2021-02-05)

#369

Vi skal bevare bynær natur og understøtte biodiversitet og den læring, viden(sudvikling) og rekreation som denne natur giver mulighed for. Især til de borgere, der ikke har mulighed for at opsøge naturen længere væk.

Rikke Jakobsen (Hvidovre, 2021-02-05)

#377

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener vi kan undvære den i forvejen sparsomme vilde natur vinbar tilbage og fordi jeg ikke mener det kan være rigtigt at der sidder nogle få mennesker der kan tage beslutninger som 75% af vælgerne er modstander af.

Michelle Salee Bjørnson (København, 2021-02-05)

#379

Familie i nærheden, og vi nyder natur og dyreliv der...bevar nu området til glæde for mennesker og dyr 💕

Susan Madsen (Glostrup, 2021-02-05)

#380

Det er uerstattelig natur vi har midt i København, med fredede dyrearter og planter, som ikke bare kan genskabes. Byggeriet må lægges andre steder, men Fælleden skal bevares!

Siff Harderville (København, 2021-02-05)

#381

Fordi Danmark mangler naturområder og Amager fælled repræsenterer et af de områder hvor der er megen biodiversitet og stejlepladsen er en del af den københavnske kulturarv.
Det er kortsigtet at bebygge disse områder. Man skulle hellere genindføre bopælspligten. Det ville ændre boligmarkedet fuldstændigt både økonomisk, behovet for ny bebyggelse samt livet i store områder af Kbh.

Nina Imbæk (Herlev , 2021-02-05)

#383

Lyt Lyt Et flertal af københavnerne ønsker ikke byggeri på Stejlepladsen eller Amager Fælled...........

Lisa Nielsen (København, 2021-02-05)

#386

Det er så forkert og imod borgenes ønske at bygge og ødelægge den fantastiske natur på Amager fælled.

Per Olsen (København S, 2021-02-05)

#392

Det er helt hen i h...... at bygge der 🤬

Carsten Roslund (København S, 2021-02-05)

#396

Jeg ønsker ikke byggeri på Stejlepladsen eller Amager Fælled. Bevar de naturområder vi har tilbage.

Naja Christiansen (København K, 2021-02-05)

#397

Det er Ikke ok at betale gæld med fredet natur! Særligt ikke under en global klimakrise.

Ditte Højland (Kbh S, 2021-02-05)

#399

Bevar Amager Fælled og Stejlepladsen!

Susanne Clausen (København S, 2021-02-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...