Klimaappel til regeringen og Folketinget

Kommentarer

#1405

Regeringen har brugt mere tid på socialdemokratiske mærkesager end på klimaet indtil nu. Det var hele Danmarks befolkning som stemte grønt ved valget. Nu må det være klimaets tur.

Morten Dallov Ibsen (Jægerspris , 2020-10-06)

#1408

DET ER VIGTIG!!

Helle Wisbech (svendborg, 2020-10-06)

#1409

- det er mine børns fremtid.

malene Jorck Heide-Jørgensen (2200, 2020-10-06)

#1410

Jeg skriver under, fordi jeg er utilfreds med den fodslæbende klimapolitik og fordi jeg ønsker, at min datter vokser op et trygt sted.

Karl Emil Rosenbæk (Søborg, 2020-10-06)

#1412

Man kan ikke være "børnenes regering", hvis de ikke får overladt en klode, de kan leve på.

Helge Haahr (Åbyhøj, 2020-10-06)

#1415

Regeringen og Folketinget har åbenlyst brug for støtte til at udvikle og vedtage de nødvendige politiske tiltag for fælles handling.

Jens Dalsgaard (København, 2020-10-06)

#1418

Det haster

Solbrit Skov (Nykøbing Sjælland, 2020-10-06)

#1424

For at sætte skub i regeringen.

Knud Rosenstand (Charlottenlund, 2020-10-06)

#1433

Jeg anser det for afgørende nødvendigt, at politikerne viser handlekraft ved at gå imod visse interessegrupper og lobbyorganisationer for at mindske samfundets CO2 udslip.

Hanne Frøyr (København , 2020-10-06)

#1437

There is no Planet B

Flemming Jørgensen (Brøndby Strand, 2020-10-06)

#1438

Klimahandling i rige forbrugslanfe må der til på alle niveauer - den sociale retræte udløst af covid 19 giver tid i hverdag og ferier til ændre vaner og nytænke værdier. Danmarks politikere må gribe dette opmærksomhedsmomentum, som underholdningsindustrien løber af med mens isen smelter. Regeringen må gribe øjeblikket og fremme og ormidle omstilling sammen grønne partier. erhvervsfolk, enkeltpersoner og ledere i i regioner og kommuner. Og bekymrede de unge vil følge ansvarligt med og kan opmuntret af politisk handlekraft måske blive næste generation socialdemokrater.

Helle Wilsted Uglebjerg (Hornbæk , 2020-10-06)

#1441

Der skal gøres noget for klimaet nu, regeringen får ikke taget de vigtige skridt.

Heidi Holm (Brædstrup, 2020-10-06)

#1442

Jeg skriver under fordi jeg har børn og børnebørn og ønsker, at livet kan fortsætte og udvikles på en smuk planet.

Anne Lysdahl (Vipprød, 2020-10-06)

#1448

Fordi klimaet er det vigtigste punkt hvad angår vores fælles fremtid. Idet bør der indgå debatter om befolkningstilvækst, forbrug, men også nærmiljø og biodiversitet. Corona er dejligt håndgribeligt, med hurtige resultater, men ikke nær så vigtigt som klimahåndtering.

Nina Imbæk (Herlev , 2020-10-06)

#1458

Jeg skriver under, fordi regeringen tilsyneladende har glemt, hvad den har forpligtet sig til!

Jørgen Hald (Samsø, 2020-10-06)

#1463

Fordi temperaturstigningerne sker skræmmende hurtigt.
Fordi teknologiudvikling sjældent sker hurtigt nok af sig selv.
Fordi den efterspurgte teknologi inden for flere områder er der, men har brug for policyinitiativer til at drive det frem.
Fordi vi er nødt til at udnytte momentum, når der spørges efter større ambition.
Fordi vi ikke vil stå tilbage og vide, vi ikke gjorde, hvad vi kunne, når det var langt inden for rimelighedens grænser.

Ole Høy Jakobsen (København, 2020-10-06)

#1466

De lovede at nu skulle der endelig ske noget men så endte det i varm luft, skrivebords-manøvrer og hensyntagen til økonomien

Maria Petersen (Nordborg, 2020-10-06)

#1467

Jeg er så glad for at få en stemme til at udtrykke min store bekymring for klimaet og mine børnebørns fremtid. Jeg er taknemmelig for, at så mange mennesker fra alle hjørner af samfundet vil være med til at huske politikerne på, hvorfor vi har valgt dem.

Stinne Møller-Hansen (7900 Nykøbing M, 2020-10-06)

#1472

Det er den eneste vej

Line Tribler (Ringsted, 2020-10-06)

#1474

Jeg underskriver fordi, jeg bakker fuldt op om sagen og appellen og jeg synes det er rart at kunne give sin mening til kende og lade ens "stemme" blive hørt i en samfundsmæssig problemstilling.

Jeppe Pheiffer Hansen (Valby, 2020-10-06)

#1476

Jeg vil have en fremtid, og det ser det ikke ud til, at jeg får nu

Simon Haakonsson (Københvan v, 2020-10-06)

#1477

Vi har for travlt til så vag handling! Under corona har I været resolutte og progressive, også selvom alle valg ikke har været lige populære - burde klodens mulige kollaps ikke give anledning til samme mod..?! Jeg håbede på så meget mere, da I blev stemt ind.

Ditte Højland (Kbh S, 2020-10-06)

#1481

Jeg er chokeret over regeringens lave ambitionsniveau, deres udtalelser om at det ikke skal koste nogen noget, deres tilsyneladende sidestilling af ekspertise når det kommer til hvilke tiltag vil have en effekt, og deres ansvarsfralægning ved at sige at teknologien vil redde os i fremtiden, på trods af vores viden om mulige tiltag med positive effekter på CO2 udledningen

Jonas Ruby Sandemann (Aarhus , 2020-10-06)

#1482

Tiden løber ud

Sanne Thøisen (Aarhus C, 2020-10-06)

#1484

det åbenbart er nødvendigt at minde regering/folketing om at sætte handling bag ord.

Jette Mikkelsen (Hellerup, 2020-10-06)

#1487

Det er kritisk for vores fremtid at der bliver handlet NU, vi har ventet og snakket alt for længe allerede.

Tennae Rix Kristensen (Karup, 2020-10-06)

#1490

Vi er klar til at rykke hurtigere - hellere lade det gøre lidt ondt nu, end blot at stå til.

Christine Wennerberg (Hillerød, 2020-10-06)

#1491

Jeg er træt af at der ikke bliver gjort nok blot fordi der skal tages så mange hensyn til andre (mere eller mindre ligegyldige) ting.

Sune Povlsen (København N, 2020-10-06)

#1499

Vores jordklode er ikke uforgængelig og derfor skal vi passe på den.

Elisabeth Jørgensen (København, 2020-10-06)

#1501

Det er det vigtigste emne overhovedet, at tage fat på, hvis vi som mennesker foertsat skal kunne leve på jorden
Vi må og skal redde naturen, ikke kun for naturens skyld, men for menneskeheden og det kan kun gå for langsomt.

Kerrtriin Tippuna (Hillerød, 2020-10-06)

#1508

Danmark skal i gang nu - "der er for mange der brygger og for få der rykker"

niels Petersen (2300, 2020-10-06)

#1512

Fordi regeringen og især Socialdemokratiet løber fra deres ansvar omkring klima mål. En simpel mekanisme som at sætte delemål (er der nogle?) op mod det endelige mål vil man ikke og det kan kun tolkes som man ikke vil stå til ansvar i sin regeringsperiode. Uden en aggressiv klimapolitik kan Mette Frederiksen godt glemme sit løfte til børnene fremadrettet!

jan kuhlmann (Gentofte, 2020-10-06)

#1513

Den er fem minutter i tolv på klodens ur, så det er i sidste øjeblik at får gjort noget ved den alvorlige situation for klimaet. Ord er ikke længere nok!

Claus Blem Jensen (Aarhus, 2020-10-06)

#1518

Vi skal handle nu.
Mvh
Anne-Lise Dalgas
Direktør careliving.dk

Anne-Lise Dalgas (Århus , 2020-10-06)

#1519

Professor emeritus

Jens Christian Refsgaard (Roskilde, 2020-10-06)

#1527

Jeg skriver under fordi tiden er ved at løbe ud for vores alles klima og fordi jeg forventer at regeringen indfrier sit løfte om at prioritere klima over alt.

Nina Bolt (Fuglebjerg, 2020-10-06)

#1532

Vi må gøre alt hvad vi kan for at få regeringen tilbage på klima sporet. Det kan ikke vente

Inga refstrup (Hornslet, 2020-10-06)

#1535

Der er brug for at vi rykker hurtigere på den grønne omstilling.

Thomas Jensen (Aalborg, 2020-10-06)

#1536

Jeg er meget bekymret over den manglende vilje til at handle i klimaspørgsmålet - selv i et af verdens rigeste lande. Vi SKAL gå forrest.

Anne Krøyer (svendborg, 2020-10-06)

#1537

Jeg synes vores klima er i en stor krise og fare med nedsmeltning af indlandsisen og de kæmpe skovbrande - der skal handles nu - derfor skriver jeg under

Mette Findalen (Roskilde , 2020-10-06)

#1539

Jeg skriver under fordi jeg glædede mig over det der lignede et værdifuldt folkeligt projekt efter sidste valg, det første i mange. mange år. Jeg tror vores politikere undervurderer den brede velvilje der var tilstede, eller har de bare glemt den i Coronaens tumult. Eller - og det er det jeg allernødigst vil tro - var det hele mere bare et valgstrategisk nummer..

Ole Lindqvist (Højbjerg, 2020-10-06)

#1552

Jeg har børn, børnebørn og oldebarn.
De skal have en verden og en fremtid.
Det skal alle andres efterkommere også.

Kerstin Østberg (Viborg, 2020-10-06)

#1560

Jeg skriver under fordi også jeg bliver utålmodig og savner konkret handling fra regeringen

Jørgen Thorslund (Roskilde, 2020-10-06)

#1566

Det er nødvendigt at der gøres noget både nationalt og internationalt

Lone Holmsberg (Odense, 2020-10-06)

#1568

Jeg skriver under, fordi jeg deler bekymringerne i appellen, og jeg er dybt skuffet over den ringe handlekraft, der er udvist fra regeringen og Folketingets side på dette, vigtigste af alle, politiske emner. Det burde stå soleklart for enhver, at det koster at redde klimaet. Det koster en ændret adfærd hos os alle; virksomheder, borgere og som samfund. Vi har ved sidste valg givet de folkevalgte mandat til at fortage adfærdsændringer for os alle som samfund. Så er det skuffende, at der intet mærkbart er sket.
Klima- og bæredygtighedstiltag bør tænkes på et holistisk plan og indtænkes på alle plan, både i hvad vi kan gøre nu og her og hvad vi kan gøre på kort og lang sigt. Og så kræver det samfundsengagement og lokale og nationale incitamenter og tiltag, så vi rykker os på mange plan på samme tid. Vi kan simpelthen ikke vente. Vi har ventet længe nok, nu skal der handles!
Og velfærden kommer ikke til at lide under dette, men den bliver nok omdefineret, ligesom hvad der har værdi og hvad der er værdiskabende for os som individer og i samfundet er under forandring og bliver redefineret i disse år Velfærd og klima bør ikke være hinandens modsætninger, men forudsætninger. De bør samtænkes. Og mest af alt bør der handles.
Nu!
Derfor underskriver jeg.

Benedicte Fleron (Jyllinge, 2020-10-06)

#1569

Jeg skriver under fordi jeg tror på, at vi som mennesker kan gøre en forskel for klimaet og at vi har brug for at passe på vores alle sammens største ressource moder jord ❤️

Mia Due (Højbjerg, 2020-10-06)

#1577

Vi kan ikke gøre for meget for et bedre klima tl vore børnebørn og deres efterkommere. Det skylder vi dem.

Astrid Wiig (Hundested, 2020-10-06)

#1578

Jeg forlanger at regeringen tager sit ansvar alvorligt og seriøst arbejder hen mod 70 % reduktion i 2030.

Jørn Enggaard (Aarhus N, 2020-10-06)

#1580

Vi skal handle NU.
Faktisk er vi allerede for sent ude.
Det nytter intet at vente på, at der kommer fugle påtaget.

Bodil Hansen (Ringkøbing, 2020-10-06)

#1582

Vigtigt at vise at der skal handles... NU!!!!

Lars Verning Petersen (Odense , 2020-10-06)

#1586

Vi skal have de nævnte tiltag nu!

Marianne Andreasen (Lejre, 2020-10-06)

#1599

Jeg skriver under, fordi der er brug for handling NU!

Henrik Bisbo (København, 2020-10-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...