Minimumsnormeringer til ALLE børn

Kommentarer

#802

Jeg mener at alle børn har lige ret til voksen nærvær i løbet af dagen.

Stephanie Steenholt (Esbjerg, 2020-09-21)

#807

Børn har kun en barndom o

Alexandra Swiatecka (Haslev , 2020-09-21)

#818

ALLE børn har ret til minimumsnormeringer, uanset hvilken institution de går i. De skattepenge som går til minimumsnormeringer, er også betalt af forældre som har valgt et andet tilbud end det kommunale - og ALLE børn har lige ret til disse ekstra voksen-timer.

Camilla Thomas Skov (Allerød, 2020-09-21)

#819

Mit barn skal have samme rettigheder som børn i offentlige institutioner har. Alt andet er forskelsbehandling og ulovligt.

Michael Kragelund (Allerød, 2020-09-21)

#820

Alle børn er lige vigtige

Anna Uldall (Brenderup, 2020-09-21)

#823

Jeg skriver under fordi, at jeg er institutionsleder i en privat vuggestue og børnehave i Brønderslev. Jeg mener ikke - rent lovgivningsmæssigt, at der er nogen grund til at forældre, som anvender friheden i Dagtilbudsloven til at få deres børn passet i et privat dagtilbud, skal betragtes som andenrangsborgere og have andre vilkår end forældre som får deres børn passet i kommunale tilbud. Dagtilbudsloven sikrer ens vilkår for alle børn i DK - og sådan BØR det også være med MINIMUMSNORMERINGER!

Heidi Mandrup (Vadum, 2020-09-21)

#828

Fordi børn har ret til flere voksne så de kan få den omsorg de har brug for!

Elisabeth Vedel Jensen (KBH N, 2020-09-21)

#836

Børn har brug for nærværende voksne for at udvikles hensigtsmæssigt (bare én ud af adskillige grunde!)

Julie Pedersen (Årslev, 2020-09-21)

#843

vi ikke skal have A og B børn

Jens Andersen (Kolding, 2020-09-21)

#846

Det er borgernes penge. De bør følge borgerne i dette tilfælde børnene

Maja Aagaard (Nørre aaby, 2020-09-21)

#852

Fordi alle børn, uanset institution, har har for det samme nærvær og omsorg, som flere hænder kan give. Og alle børn der er talt med, skal have ret til at få del i midlerne.

Kate Ruberg (Årslev, 2020-09-21)

#854

Alle børn er lige

Christina Ankjærgaard (Valby, 2020-09-21)

#860

Har mit barn i privat institution.

Carina Vestbjerg (Esbjerg, 2020-09-21)

#861

Jeg skriver under fordi jeg selv har børn i pasning

Tina Godske (Viborg, 2020-09-21)

#867

Da vi der arbejder i det private har ret til de samme normeringer som de offentlige

Aniqa Lund (Højby, 2020-09-21)

#869

Jeg skriver under, fordi alle børn er lige og har krav på at blive set og behandlet lige.

Line Ebsen (Haarby, 2020-09-21)

#870

Jeg er enig.

Lars Claude Høj (Skjern, 2020-09-21)

#877

Mit barn går i privat pasningsordning

Malene Hauge Nielsen (Assens, 2020-09-21)

#880

Jeg skriver under fordi jeg er enig og vil støtte!

Marinela Bendz (København , 2020-09-21)

#883

Jeg er mor og er også pædagog i en daginstitution og ved hvad det gør ved alle parter at der er hænder nok

Helle Nielsen (Assens, 2020-09-21)

#888

Lige ret for ALLE børn!!!!!

Anja Svava Henriksen (Ishøj, 2020-09-21)

#894

Jeg er institutions leder i en privat daginstitution, og jeg mener at alle børn bør have samme muligheder. Vi skaber et A og et B hold, hvis vi skal øge forældre betaling, for at følge med de offentlige institutioner.

Katrine Vorup Øyås (Odense, 2020-09-21)

#895

Jeg skriver under fordi alle børn har ret til gode vilkår

Mie Kongstad (Assens, 2020-09-21)

#899

Fordi børnene er det vigtigste vi har❤️

Vibeke Svidt Christensen (Hinnerup, 2020-09-21)

#901

Det er verdens bedste Børnehus med dejlige forældre og børn og ikke mindst de bedste pædagoger

Winnie Villadsen (Roslev, 2020-09-21)

#904

Jeg mener, alle børn har ret til samme vilkår - hvad end institutionen er offentlig, selveget eller privat. Derudover mener jeg, at selvejede og private institutioner skal være for alle og ikke kun de, der har råd. Dette kan blive konsekvensen, hvis ikke de selvejede og privatinstitutioner har mulighed for samme støtteordninger som de offentlige, og ikke som i dag hvor vi har en dejlig blanding af børn fra vidt forskellige socio-økonomiske baggrunde.

Karen Sørensen (Valby, 2020-09-21)

#906

Vi har børn i pasningsordninger

Jesper Løvenhardt (Skjern, 2020-09-21)

#908

Invester i børn, mens de er små og mens det er MULIGT at forebygge problemer senere i livet - som i sidste ende betyder øgede udgifter! Alle børn fortjener en ordentlig barndom med nok voksne hænder 1:3 i vuggestue og 1:6 i børnehave - reelle voksne tæt på barnet og ikke indregnet rengøring/leder m.v. Der kan ikke spares mere på vores grundlag for velfærdssystemet, det er børnenes mentale velfærd, der også afgør om der er hænder nok til at passe fx mig, når jeg bliver gammel!

Karen Ejerskov (Svendborg , 2020-09-21)

#909

Forskelsbehandling i normering i børnehaver, giver ganske enkelt ingen mening. Privat eller kommunal, børnene har samme behov.

Andreas Thorsson (Allerød, 2020-09-21)

#916

Mit barn i en privat institution skal også har krav på at der er nok voksne tilstede.

Alice Bjerregaard Larsen (Allerød, 2020-09-21)

#917

Jeg skriver under fordi det skal være FOR alle børn!

Louise Jensen (Frederiksberg , 2020-09-21)

#918

Alle børn har ret til den samme omsorg lige meget om forælde har valgt privat eller offentligt tilbud. Alle private bliver underlagt samme retningslinjer som de offentlige institutioner, så skal midlerne også fordeles til alle.

Sabine Clausen (Hørsholm, 2020-09-21)

#923

Jeg skriver under, fordi alle børn har brug for nærværende voksne og flere hænder. Det er vores fælles børn, uanset om deres forældre har valgt kommunal eller privat institution til dem.

Julie Nybo Bredenfeld (Allerød, 2020-09-21)

#926

Jeg mener at alle børn i Danmark bør have de samme muligheder.

Sif berger Pilsø (Taastrup, 2020-09-21)

#928

Jeg skriver under fordi jeg mener det vigtigt for vores børn med flere voksne, herunder uddannet pædagoger

Anne Thomsen (Assens, 2020-09-21)

#931

Ja tak

Oksana Orlovskaya (Skjern, 2020-09-21)

#934

Jeg skriver under for at sikre højere normeringer til små børn, som ikke kan tale for sig selv. For at der er flere hænder til at sikre deres læring, sikre at der er flere til at nedtrappe konflikter og agerer med hinanden pædagogisk, sikre der er flere hænder til at trøste, når man som lille bliver skræmt af den store verden og bare flere hænder til at give bedst mulige kår, til vores fremtid. For de små er fremtiden.

Louise Høj (Skjern , 2020-09-21)

#936

Jeg skriver under da alle børn fortjener at der er voksne nok, uanset om det er en offentlig eller privat børneinstitution

Louise Andresen (Odense , 2020-09-21)

#940

Der skal være lige vilkår for alle børn!

Bjarke Rasmussen (Frederiksberg C, 2020-09-21)

#942

Jeg skriver under da min datter får i privat instution og mener at de bør have samme vilkår som offentlige

Marie Louise Ginderskov (København V , 2020-09-21)

#949

Jeg er pædagog, og kan se hvordan børnene profilere af at være sammen med voksne som har tid til en god relation..

Sandra Røgilds (Taastrup, 2020-09-21)

#957

Det er på tide.

Jeanette Hansen (7870 Roslev , 2020-09-21)

#959

Alle børn skal have bedre normeringer. Også børn i institutioner med privat ejer. Alt andet er usaglig forskelsbehandling.

Anne-Sofie Klee (Frederiksberg, 2020-09-21)

#961

Ønsker det bedste for alle børn

Carina Abildgaard (Frederiksberg, 2020-09-21)

#964

Jeg støtter op om lige vilkår hos private institutioner.

Lejla Ziberi (Frederiksberg , 2020-09-21)

#965

Politikerne har i alt for mange år syltet og misbrugt deres magt til at skære i vigtige områder.
Det er på tide at få ryddet op og få nogle ind der forstår hvor vigtigt det er med de hænder der er brug for..

Lis Pilgaard (Vinderup , 2020-09-21)

#969

Jeg underskriver fordi, alle børn skal naturligvis behandles lige for loven!

NIcoline Mayland (Slangerup, 2020-09-21)

#984

Jeg skriver under fordi børnene er vores alles sammen fremtid!

Tina Baggesen (Slangerup, 2020-09-21)

#995

Fordi det er fuldstændig urimeligt, at private institutioner ikke får del i midler, som skulle være med til, at give institutionsbørn bedre vilkår. Private institutioner, er underlagt de samme rammer som de offentlige daginstitutioner.

Line Mc Creevy (København, 2020-09-21)

#997

Københavns Kommune mangler dagsinsitutionspladsder. Uden de private tilbud, ville skatteydende forældre være nødsaget til at fraflytte kommunen. Vi betaler - den private insitutioner passer vores børn: Københavns Kommune, anerkend de private daginsitutioners nødvendig og giv tilskud til bedre normeringer!

Judith Nathan (Vesterbro, 2020-09-21)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...