Minimumsnormeringer til ALLE børn

Kommentarer

#8

Jeg er ejer af privatinstitution på 28. År og finder det urimeligt at der ikke tildeles samme økonomiske grundlag til privatinstitutioner, selvejende privat eller privatejet privat.

Ulla Christensen (Brovst, 2020-09-11)

#15

Det er vigtigt!

Lizette Juhl (7100 vejle, 2020-09-11)

#22

Det giver mening.

Anette Præstekær (Vejle, 2020-09-11)

#23

Jeg skriver under fordi minimums normeringer selvfølgelig skal gælde alle børn, både det private og offentlige

Louise Hansen (Vejle, 2020-09-11)

#25

Alle børn har ret til minimumsnormeringer!

Louise Larsen (Aalborg, 2020-09-11)

#26

Når de private skal være under kommunal Tilsyn mm er det vel kun rimeligt at de også tilgodeses . Ex er deT i Jammerbugt En del af det tilbud der er til børnepasning så bør de også have del i det økonomiske til at øge normering Kan iøvrigt kun give stor ros til de private jeg kender til

Tove Møller madsen (Brovst, 2020-09-12)

#28

Jeg er mormor til børn som bliver passet i en rigtig god og velfungerende privat vuggestue. Vuggestuen er underlagt og overholder de samme regler som de off. og det giver ingen mening at de ikke også skal ha glæde af og har brug for en bedre normering. Så selvfølgelig skal det også gælde de private institioner

Lissi Pedersen (Brovst, 2020-09-12)

#30

Jeg skriver under fordi vi lever i et frit land med frit valg, og derfor skal der være lige vilkår for vores børn og børnebørn. Så vi kan vælge på værdierne i den institution de skal i, fremfor kommunalt/privat.

Karin Nielsen (Ulsted, 2020-09-12)

#31

Jeg underskriver dette fordi jeg er leder af en selvejende børnehave. Og selvfølgelig må tilskuddet tilfalde alle børn.

AnneMarie Larsen (Aabybro, 2020-09-12)

#33

Børn er børn ❤️......og pengene SKAL følge børnene......hvor svært kan det være ?.... Vi lever i et land med et fint ord der hedder FRIT VALG......

Viola Kjær (Brovst, 2020-09-12)

#36

Alle børn i alle områder i Danmark, bør have lige vilkår når vi betaler lige skatter..

Benny Hegelund (Arentsminde , 2020-09-12)

#37

Jeg skriver under fordi jeg synes at det er forkasteligt at private og offentlige institutioner ikke er lige på dette punkt.

Helene Wöldike (Nørhalne, 2020-09-12)

#38

Alle børn skal have lige vilkår i forhold til dagtilbud

Ruth Søborg (Aabybro, 2020-09-12)

#39

Jeg skriver fordi ALLE børn i Danmark fortjener de samme gode vilkår!

Lykke Pedersen (Strandpromenaden 43.3.th, 2020-09-12)

#40

Jeg skriver under fordi der skal være frit valg på børne området og dette vil tilskud kunne hjælpe med at sikre.

Tanja Andersen (9460 Brovst, 2020-09-12)

#54

Det er alle børns ret

Matilde Villumsen (Hjallerup , 2020-09-13)

#63

alle børn skal have mange voksne omkring sig

Debbie Bisgaard (Esbjerg , 2020-09-14)

#65

Det skal være lige for alle - også os, der ikke kan få passet børn kommunalt pga skæve arbejdstider.

Heidi Klint (Esbjerg, 2020-09-14)

#84

Lighed for alle børn, uanset privat eller offentligt

Louise Jacobsen (Esbjerg, 2020-09-14)

#86

Fordi alle børn fortjener en tryg hverdag hvor de bliver set og der er plads til udvikling og læring

Anne Katrine Søholt (Esbjerg , 2020-09-14)

#88

Minimumsnomeringerne i dag er ikke fyldstgørende

Stefan Boldsen Hansen (Gedved, 2020-09-14)

#91

Jeg skriver under, fordi jeg er ejer af en privat daginstitution og mener, at så længe vi underlægges samme krav som de kommunale institutioner, og pengene følger det enkelte barn, skal der ikke være forskel på kommunal og privat. Det må folks eget frie valg, hvor man vælger ens barn skal gå. Måske man skal kigge på, hvorfor de private institutioner er så attraktive....de er de måske, fordi pengene rent faktisk bliver brugt præcis der, hvor de skal og ikke til alle mulige og umulige lederstillinger som skal aflønnes, men ikke indgår i den daglige normering.

Annemette Christensen (Frederikshavn , 2020-09-14)

#93

Vi bør have samme midler som de offentlige.

Anja Kuntz (Esbjerg, 2020-09-14)

#103

Jeg skriver under, fordi jeg har et barn i privat Pasningsordningen, som også fortjener at have nok voksne omkring sig.

Simone Woss (Gedved, 2020-09-14)

#104

Der kan være mange årsager til at man vælger en privatinstitution (Feks. hvis ens barn har behov for at gå i en mindre institution eller man ønsker en anden pædagogisk retning end den der er gældende i kommunale institutioner. Alle børn bør have ret til flere hænder uanset hvilken type institutioner man vælger til sit barn.

Maria Bendtson (Horsens, 2020-09-14)

#105

Mine piger går i en fantastisk privat daginstitution. Ligesom de offentlige lider de dog også under utilstrækkelige normeringer og jeg kan ikke forstå at midler til øgede normeringer kun skal tilgå en udvalgt del af vores børn=fælles fremtid

Jesper Balle Højlund (Gedved, 2020-09-14)

#115

Når ALLE daginstitutioner er lige for loven, og når ALLE børn indgår i grundlaget, må ALLE børn have ret, til de midler som deres forældre har bidraget til

Gitte Søgaard Christiansen (Brørup, 2020-09-15)

#118

Jeg skriver under fordi jeg er leder i privat børnehave. Jeg kæmper for vores børn. Jeg ønsker nærvær, ro, tryghed og tid til alle børn i Danmark, uanset om deres forældre ønsker privat elle kommunal institution.

Helena Kjøller Rasmussen Pinsekirkens Børnehave (Esbjerg, 2020-09-15)

#123

Jeg skriver under, fordi jeg mener alle børn uafhængig af om institutionstype har ret de midler, som deres forældrer betaler ind til.

Line Gadegaard (H. C. Ørsteds Vej 31 1.th, 2020-09-15)

#125

Jeg er leder af en lille privat institution og kan bekræfte, at vi i de private daginstitutioner bestemt har lige så meget brug for et løft af normeringerne, som alle andre.
Dagtilbuds-loven siger i øvrigt at vores økonomi skal beregnes som et gennemsnit af en tilsvarende institution i vores kommune, et princip der hermed er brudt med.

Mette Munk Hansen (Frederiksberg C, 2020-09-15)

#133

Mit barn er i en privat institution og jeg ønsker han skal have lige så gode vilkår som alle andre

Nanna Godiksen (Brovst, 2020-09-15)

#134

Lige vilkår for alle børn - børn, hvis forældre betaler det samme i SKAT som hvis man er barn i en kommunal institution. Børn skal ikke straffes for at deres forældre har taget et valg.

Lotte Henriksen (Odense, 2020-09-15)

#136

Jeg skriver under fordi begge mine børn, har gået/går i privat børnehave.
Og vi syntes ikke det er retfærdigt at vores børn skal straffes bare fordi vi har valgt en privat institution.
Der er mere styr på tingene i den private, der er mere samvær mellem personalet og børnene samt der er mere frie rammer til udvikling inden skolestart.

Pia Clausen (Holsted, 2020-09-15)

#139

Alle børn bør have gavn af dette!

Pia Jacobsen (Holsted, 2020-09-15)

#145

Private børnehaver skal have samme tilskud som kommunale .

Mia Thomsen (Holsted, 2020-09-15)

#150

Bedre og lige vilkår for alle børn

simon tingstrup (Frederiksberg, 2020-09-15)

#153

Jeg har et barn i institution og kan se personalet er for pressede til at give ham den opmærksomhed han har brug for i løbet af en dag.

Gisela Kruse Rønnow (Frederiksberg , 2020-09-15)

#155

Børn og personale skal have ordentlige vilkår

Jens Ole Clausen (Græsted, 2020-09-15)

#156

Når ALLE daginstitutioner er lige for loven, og når ALLE børn indgår i grundlaget, må ALLE børn have ret, til de midler som deres forældre har bidraget til. Bedre normeringer til ALLE børn – nu!

Stine Krog-Pedersen (Frederiksberg, 2020-09-15)

#163

Jeg skriver under da alle børn bruger mere end en tredjedel af deres dag i en daginstitution. Det er meningen at personalet skal tage sig af alle børn og kunne drage omsorg for dem, desværre ses det ofte at der ikke er tid og overskud til dette da der er for få voksne.

Anja Vilhelmine Wollesen Schmidt (Broager , 2020-09-15)

#167

Jeg skriver under fordi jeg er leder af en lille privat institution.
Vi trækker IKKE nogen penge ud til os selv - alt fungerer som da vi var selvejende. Vi har bare større arbejdsglæde, da vi har større frihed. ALLE børn har ret til bedre normeringer!!!

Birgitte Højstrup (København, 2020-09-15)

#171

Mit barn går i privat børnehave og de skal ikke snydes for hjælp i denne tid!!

Stephanie Jensen (Esbjerg, 2020-09-15)

#175

Fordi alle børn skal have gavn af minimumsnormering.

Hanne Skovgaard (Odense, 2020-09-15)

#177

Fordi børn i privat institutioner fortjener samme nominering som børn i kommunale institutioner

Alvilda Glass-Drewsen (Esbjerg N, 2020-09-15)

#178

Alle børn skal opleve nærvær, omsorg, kontakt til læring, dannelse og trivsel.

Anne Rasmussen (Gjern, 2020-09-15)

#181

Fordi vores børn skal have nærhed, nærvær, tryghed og voksne, der har tid til at fordybe sig i omsorgen og udviklingen til det enkelte barn.

Stine Manniche Larsen (Vanløse, 2020-09-15)

#184

Fordi det skal være ens for alle.

Mette Glumsø (Kolding, 2020-09-15)

#188

Fordi børn i private institutioner også skal være med i puljen

Terese Vick (3600, 2020-09-15)

#190

Der skal ikke være forskel om man er i offentlig eller privat pasning.

Mette Crone Esmann (Odense S, 2020-09-15)

#191

Jeg skriver under fordi jeg mener at alle børn i Danmark har ret til samme Økonomiske goder i dagtilbud om det er kommunale, private eller selvejende

Lena Thomas (Esbjerg, 2020-09-15)

#194

Mine børn fortjener at kunne tale med en voksen når de har behov for det.. ikke kun når de har tid!

Kristina Andersen (Fredericia, 2020-09-15)

#195

Pengene skal følge børnene !!, chancelighed til alle børn, bedre arbejdsvilkår til alle instituioner

svalereden sørensen (Ølgod, 2020-09-15)

#196

Jeg skriver under fordi alle børn skal have samme rettigheder

Julie Olsen (Ølgod , 2020-09-15)

#198

Jeg skriver under fordi jeg synes det er er vigtigt og det er på ingen måde fair at kommunerne får penge for de børn som går i privat børnehave alle skal havde ret til at få og at det følger børne

Diana Holm (Ølgod, 2020-09-15)

#200

Fordi alle børn har ret til en tryg og god hverdag i institution med nok voksne, privat eller ej!

Henriette Sørensen (Frederiksberg , 2020-09-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...