Psykiatrien skal på finansloven

Psykiatrien skal på Finansloven.

Overdødeligheden blandt psykisk syge skal bekæmpes over en tiårig periode.

Borgere med en psykisk sygdom lever i gennemsnit 20 år kortere end den generelle gennemsnitslevealder.

Derfor vil jeg foreslå at der afsættes en milliard kroner om året de næste ti år til et såkaldt akutløft i psykiatrien, på finansloven.

Midlerne skal fordeles til oprettelse af nye sengepladser i psykiatrien og et akutberedskab i hver region. Samt ansættelse af langt mere personale.

 Uddannelse af personale er en kæmpe udfordring, og beskrevet i flere medier:

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/arbejdspres-i-psykiatrien-er-et-landsdaekkende-problem  

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/06/04/4-ud-af-10-skifter-job-paa-psykiatrisk-afdeling

Regionerne mangler speciallæger i psykiatrien.

https://dagensmedicin.dk/regionerne-mangler-80-90-psykiatere/

 I vores regioner har man bevist, at man kan nedbringe brugen af tvang ved at ansætte mere personale i form af bl.a. sygeplejersker, peer-medarbejdere, psykologer, læger, socialrådgivere, plejere, SOSU-assistenterne, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Når projekterne slutter, er afdelingerne nødt til at skrue ned til den oprindelige normering igen, grundet ophør med satspuljemidler.

Så stopper det fremskridt, man netop har opnået. Når man fjerner de flere hænder ryger trygheden, sikkerheden og den gode behandling.

Satspuljeprojekter omkring nedbringelse af tvang, har haft en betydelig effekt.   FOA har skrevet om volden og utrygheden.

 ”Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse, som FOA har lavet blandt de medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen er gennemført fra 30. april til 8. maj 2015. 1.025 deltog i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 33 procent.”

At psykiatrien ikke for længst er kommet på Finansloven, synes jeg er en gåde.

Der har tidligere været oprettet et borgerforslag om emnet. Borgerforslaget fik ikke nok underskrifter til at blive taget op, men kampen fortsætter.

stemmer.png

 Og jeg har skrevet om det her:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2018/10/09/Ansatte-paa-sygehus-samler-underskrifter-Psykiatrien-skal-paa-finansloven

Jeg efterlyser politisk vilje til et permanent økonomisk løft af psykiatrien.

For at fastholde presset på politikerne har Bedre Psykiatri startet facebookgruppen: 100 dage til en bedre psykiatri. Med gruppen markeres, at politikerne får 100 dage efter valget til at leve op til deres løfter om en 10-årig psykiatriplan.

https://www.bedrepsykiatri.dk/nyheder/nyt-hab-for-psykiatrien   Derfor skal Psykiatrien på finansloven.

Så giv mig din underskrift, og del opslaget med alle du kender, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at presse vores politikere til at løfte psykiatrien.    

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Kim Malmberg Hansen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook