Protest mod det fremlagte byggeprojekt i Sølystgade 21. Ø-Gaderne siger nej tak - Gør du?

Skal der bygges et 4 etagers tårn med otte små et-rums-lejligheder midt i Ø-
gaderne – beboerne siger nej!

Skal en spekulant have lov at bygge 4 etager i skel og med altaner, der giver
indkig og rager ud over fællesvej? - beboerne siger nej tak!

Må en grund bebygges med 350% og uden friareal på terræn - beboerne
siger nej, ellers tak!

Læs mere om hvad Beboerforeningen for Ø-gadekvarteret siger, og SKRIV UNDER.
- på forhånd tak.

 

NB! Underskriftindsamlingen løber til 24. oktober 2018.

 

Beboernes Hus og Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret protesterer på det
kraftigste mod det fremlagte byggeprojekt i Sølystgade 21.

At bygge et 4-etagers tårn med otte minimumsboliger på en matrikel som i forvejen
er fuldt udbygget –bebyggelsesgrad over 100% er utilladelig fortætning – det er
slum. Der arbejdes ud fra en bebyggelsesgrad på 350% hvilket er i modstrid med
kommunens egne målsætninger for midtbyen.
Kommunen ønsker at have familieboliger i midtbyen; det gør vi også. Dette projekt
indeholder et-rums lejlgheder på 30-40 m2. Det er ren spekulation.
Projektet bygger i skel og har altaner ud over skel, som er i strid med
byggevedtægter og kommuneplanen.

Der er intet friareal på terræn, og det beregnede friareal, som udelukkende er
overbyggede altaner ( er det så friareal? ) og en tagterrasse er mindre end det
kommuneplanen fastlægger, 21% mod kommuneplanens 30 %.

Byggeriet i skel giver indblik og kaster skygge i baggårde og boliger, og ødelægger
den lysåbning, som den lave nuværende bygning på grunden giver mulighed for.
Der er intet gjort for at tilpasse byggeriet til kvarterets byggestil. Der er altaner i
facaden, der er kæmpe glaspartier, der er elevatortårn på tagterrassen. Det er
utroligt at et arkitektfirma med rødder i restaurering og hensyntagen til
sammenhæng i miljøet, kan fremlægge så uskønt et projekt til vores bydel.

Og det er ufatteligt at kommunens byggesagsafdeling ikke afviser projektet, når det
så direkte strider mod områdets rammeplan, kommuneplan, byggeregler,
klimatilpasningsplaner, begrønning osv.

Dette projekt må aldrig bygges. Byggesagsafdelingen må selv kunne afvise det med
de nævnte begrundelser.

Hvis en bygherre ønsker at bygge nyt på matriklen, skal der arbejdes ud fra et helt
nyt grundlag. Beboerforeningen har det sidste år arbejdet med oplæg til en
helhedsplan for Øgaderne, hvor der bl.a. er udarbejdet en meget grundig manual for
kvarterets bebyggelse.

Med venlig beboerhilsen,
Beboernes Hus og Beboerforeningen


Beboernes Hus og Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Beboernes Hus og Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook