Nej til grusgrav i Ledøje

Matrikkel-redigeret2.jpg 

Underskriftindsamling mod grusgrav i Ledøje  

Region Hovedstaden ønsker at medtage matrikel 6o og 6q i råstofplan 2016, så der efterfølgende kan gives gravetilladelse til en grusgrav ved Ledøje by.

Hvis du også er modstander af denne grusgrav så underskriv her på denne side. https://www.skrivunder.net/nej_til_grusgrav_i_ledoje

(HUSK alle husstandens underskrifter tæller!)

En grusgrav i området vil få fatale konsekvenser.

Her er et udpluk:

Den smukke natur ødelægges. Det visuelle – udsigten over de åbne marker samt dyreliv og roen på landet vil blive stærkt medtaget.

Graveområdet kan få store konsekvenser for Ledøje Vandværks kapacitet og kvalitet af vandindvinding.

Ejendomspriser vil styrtdykke og nogle blive stavnsbundet i en lang årrække.

I forbindelse med gravearbejdet og transporterne må det forventes, at området udsættes for støj, sandfygning og rystelser.

Vi kan være bekymrede for, om transporten til tider vil gå gennem Ledøje by.

Når gravearbejdet indstilles efter en årrække, vil området ligne et månelandskab og skal reetableres. I værste fald vil nabolodsejere melde sig på banen, så gravearbejdet fortsættes yderligere 10 år. Det er tendensen, når man kigger på lignende sager.

Hjælp os i kampen og giv os din underskrift senest 4. maj kl.12.00.

Med venlig hilsen

Naboer til det foreslåede graveområde

Like og følg os på

https://www.facebook.com/Nabo-til-grusgrav-217956275266381/

 

HUSK alle husstandens underskrifter tæller!

Facebook