Nej tak til kæmpe vindmøller i Faldborgdalen ved Rødkærsbro

Windturbine-no.jpg

Viborg kommune undersøger pt. muligheden for at opsætte 3 kæmpe vindmøller i Faldborgdalen lige uden for Rødkærsbro. Dette er møller der måler 150m i højden og normalvis kun opstilles til havs, hvorfor man må undres over de nu vil stille dem op på land.

Ved første høring i sagen blev der indgivet 65 protester, hvilket ikke var nok til at sagen blev afvist. De er nu igang med at undersøge konsekvenserne for natur og dyreliv i Faldborgdalen (VVM undersøgelse), inden der kommer en ny høring. Der vil ved den kommende høring igen være mulighed for at protestere.

 

Faldborgdalen har både et beskyttet vandløb og er benævnt som "et nationalt geologisk interesseområde" da det ligger i et istidsområde, hvor det f.eks. også er forbudt at rejse skov. RC Beton fik i 2008 således forbud mod at rejse en fabrik i området.

Dalen har også en hel del dyreliv, der ikke længere vil kunne trives hvis møllerne stilles op. Danmarks Naturfredningsforening er af disse grunde imod vindmøllerne.

Faldborgdalen er IKKE med i kommunalplanen for hvor der må opstilles vindmøller, og Viborg kommune skriver selv at store vindmøller kun må opstilles i de udpegede områder. Kommunen går således mod deres egne vedtagne regler. Kilde: https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4138

Samtidig er Faldborgdalen et af de steder i landet det blæser MINDST. Det giver derfor ikke mening at placere møller der, da de vil give et langt ringere udbytte end hvis de blev placeret andetsteds,  optimalt set til havs.

Læs evt. dette teknisk grundige læserbrev af Kurt Thomsen, som har 20 års erfaring med vindmølleparker. https://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Faldborgdalen-Masser-af-aabne-spoergsmaal-ved-projektet/artikel/404199

Han gør bl.a. opmærksom på det med den begrænsede vind i området, og en del andre problematiske forhold i projektet.

 

Der er også stor risiko for støjgener i Rødkærsbro pga. den nære placering og møllernes enorme højde. Udover den hørbare støj genererer vindmøller også det der kaldes infralyd, som ikke umiddelbart kan høres med det blotte øre, men er kædet sammen med en lang række sygdomme:

 • Hovedpine
 • Søvnbesvær
 • Indlæringsvanskeligheder hos børn
 • Tinitus
 • Angst og irritabilitet
 • Koncentration- og hukommelses problemer
 • Balance problemer, svimmelhed og kvalme

Infralyd har enorm rækkevidde, er stort set umuligt at holde ude, og det trænger f.eks. nemt gennem husmure.

 

Møllerne vil også være synlige for mange pga. den høje højde, og man ved erfaringsmæssigt at udsigt til vindmøller giver forringede boligpriser og kan gøre det sværere at sælge sin bolig.

 

Slutteligt hænder det desværre at en vindmølle "taber" en vinge - disse kan tit flyve langt længere end den normale sikkerhedsradius for vindmøller. Beregninger fra DTU viser at blot en 60m høj mølle kan slynge dele op til 800m væk, og møllerne i Faldborgdalen er altså 150m høje!

 

Viborg kommune vil gerne være mere "grøn", men det kan opnås på mange andre og langt bedre måder:

 • Udnytte overskudsvarmen fra Apple datacenteret
 • Opsætte solceller på kommunens bygninger og andre egnede steder
 • Køb af strøm fra havvindmøller
 • Investering i havvindmøller (opsat til havs)

 

Derfor: Sig nej tak til kæmpe vindmøller i Faldborgdalen.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Steffen Skov tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi annoncerer denne underskriftindsamling til 3000 personer, der ser andre underskriftindsamlinger på vores side, men endnu ikke har set denne underskriftindsamling.

Facebook