Mod anlæggelse af toiletbygning ved det grønne areal - Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø

Kære naboer og øvrige brugere af Jette Tikjøbs Plads samt Aarhus Ø

 

Jeg har startet denne underskriftindsamling i håb om, at vi kan samle så mange

underskrifter som muligt imod opførelsen af Toiletbygningen på Jette Tikjøbs Pladsen,

ved det grønne areal lige klods op ad parkeringen samt 20 meter fra Etape 1 lejligheder i

Z-huset.

 

Sagen er, at den i forvejen malplacerede toiletbygning som ligger på venstre side af

pladsen (det grønne areal), nu skal rykkes over på højre side af pladsen og dermed klods

op af parkeringen.

 

Længe har vi opponeret imod den i forvejen opførte toiletbygning og håbet på at den vil

blive fjernet fra pladsen, men desværre er det nye forslag, som er kommet fra Teknik og

Miljø blot at de vil flytte toilettet over på den anden side af pladsen - nærmere

parkeringen.

 

Argumenter for at vi ønsker dette forslag afskaffet er som følgende:

- Vi er mange som går ture med vores børn og bruger pladsen/græsarealet som

legeplads for børnene, som vel og mærket løber rundt i bare tæer om sommeren. Risiko

for samling af stofbrugere vil blot øge deres efterladenskaber i form af kanyler, tomme

lattergas hylstre (både kanyler og hylstre har vi allerede været ude og samle op omkring

nuværende toiletbygning) som vores små børn risikerer at træde i eller samle op.

 

- Det samme gør sig gældende for alle os der går tur dernede med vores hunde.

 

- I forvejen har der hver sommer været problemer med larmende samlinger og gaderæs

på parkeringspladsen og en sådan placering af et toilet der, vil blot gøre det endnu mere

bekvemmeligt for ubudne gæster at opholde sig dernede med deres larm, musik og

bilræs m.m.

 

- Det meste af tiden er toilettet ude af drift, hvilket medføre at der er nogle der mener,

at det er ok at forrette sin nødtørft bagved toiletbygningen.

 

- Der forekommer i forvejen salg af Narkotika på P-pladsen, og et toilet så tæt på vil

kunne opfattes som et fixerum for diverse stofbrugere.

 

- Toiletbygningens udtryk passer på ingen måder ind i det samlede billede af Århus Ø og

ej heller pladsens grønne areal

 

- Unødvendig disponering af reklamer fra Toiletbygningens reklamesøjle

 

- Forstyrrende lyskilder fra Toiletbygningen, peger direkte ind mod boligerne

 

- Toiletbygningen skal placeres, hvor der nu er cykelparkering, der ofte er i brug cyklende/badende gæster på pladsen.

 

- Sidst men ikke mindst så er ejendommen omfattet af Lokalplan 815. Hvis byggeriet

skal godkendes, skal Aarhus Kommune dispensere fra §9 stk. 7.

- §9 stk. 7: Arealer, som på lokalplankort nr. 1 og nr. 2 er markeret som opholdsareal,

må ikke bebygges, men kan indrettes med legeredskaber, borde, bænke og mindre, lette

pavillonbygninger, som understøtter anvendelsen. Dette betyder at opførelsen er imod

lokalplanen.

 

Nedenstående er vedhæftet billeder. 

 

Vi mener selvfølgelig også at der skal være offentlige toiletter på Aarhus Ø, dog mener vi

at der er bedre placeringer af disse, på arealer som ikke er klods op af private boliger

som f.eks. ovre mod lystbåd havnen eller sejlklubben.

 

 

Vi håber, at så mange af jer vil give en underskrift - deadline for underskrift er den 21-

01-21 kl. 18.00.

 

Venlige hilsner

 

Ahmad Makki

Beboer ved og bruger af Jette Tikjøbs Plads

Plan1.pngToiletbygning.png

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Ahmad Makki tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...