Krav om klar mærkning af brug af palmeolie i produkter

Brugen af palmeolie er problematisk for miljøet fordi oliepalmen, som olien udvindes fra, dyrkes under stærkt kritisable forhold.

85% af produktionen sker i Indonesien og Malaysia, hvor regnskov fældes til fordel for anlæg og drift af oliepalmeplantager. Dette har følgende bivirkninger:

-man fordriver oprindelige folk for at få jorden *

-man køber jorden i tvivlsomme handler *

-man fælder regnskov og frigiver derved store mængder CO2 *

-man fjerner levesteder for en lang række dyr, f.eks.  tigre, orangutanger, næsehorn, elefanter m.v. hvoraf mange i forvejen er truede dyrearter *

-man fjerner levesteder for en lang række plantearter *

-man dyrker oliepalmerne med store mængder kemikalier *

-regnskov fordamper rigtigt meget væske, som så atter falder ned over stedet i form af vand. Men når for store arealer af regnskov fældes, rykkes balancen i dette kredsløb, så man risikerer at gøre klimaet det pågældende sted mere tørt.***

 

Hvert år bliver der produceret 57 millioner ton palmeolie, hvilket giver en udledning på 285 millioner ton CO2 i palmeoliens navn.*** Danmark alene importerer årligt 200.000 tons ren palmeolie + hvad der indgår i forarbejdede produkter ****

Hvad gør man så hvis man gerne vil dette vanvid til livs? Man undgår naturligvis at købe produkter, hvor palmeolie indgår. Problemet er blot at produktet går under mindst 200 forskellige handelsnavne, f.eks. noget så tilsyneladende harmløst som vegetabilsk olie**

 

Derfor synes "Et bedre miljø" at det vil være rimeligt at man fjerner de mange betegnelser i forbrugerleddet (på varedeklarationen), så man har en reel mulighed for selv at bestemme over sit forbrug - eller i al fald inkøb - af palmeolie. I Norge er forbruget faldet markant efter at man har vedtaget at der SKAL stå på produktet, hvis det indeholder palmeolie. Dette vil vi også indført i Danmark. Hjælp os og giv din underskrift til denne indsamling. Når vi når 5.000 underskrifter, går vi videre med sagen overfor Natur - Miljø- og Fødevareministeriet.

 

https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/skov/palmeolie_skader_skoven/

 

**https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimasynder-du-skal-laere-hundredevis-af-navne-undgaa-palmeolie

 

***https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/danskerens-forbrug-af-palmeolie-goer-ondt-paa-regnskoven

 

****https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/danskerens-forbrug-af-palmeolie-goer-ondt-paa-regnskoven

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=juHuFF7c8-0

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Laila Lindsberg tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook