Kommuner skal give støttepædagoger nok til dagtilbudsbørn med særlige behov

IMG_2803_Large.jpegOnsdag den 8. marts 2023 indleder en række kommunale, selvejende og private dagtilbud en protestaktion rettet mod Københavns Kommune - men med bred appel til hele landets kommuner - om, at børn med særlige behov i Danmark har ret til støtte i deres dagtilbud i form af fagligt kompetent ekstra omsorg fra støttepædagoger.

Vi skriver hermed under på, at vi deler institutionsledernes bekymring for, at vi i dag som samfund ikke støtter de børn, der har behov for det, når kommuner uddeler deres lovmæssige støtte til børn afmålt efter kommunernes økonomi.

Ifølge Dagtilbudsloven og FN’s handicapkonvention har et barn med særlige behov ret til at få den støtte, barnet ifølge en faglig vurdering har brug for, for at kunne trives og udvikle sig.

Når fagprofessionelle, der kender børnene, i stigende grad oplever, at hjælpen afmåles efter ideer om eksempelvis “inklusion” og kommunale besparelser frem for det enkelte barns tarv, vækker det  bekymring for, at børnene mister deres rettigheder og dermed for lovbrud.

Vi giver hermed til kende, at vi er enige i aktionsgruppen bag underskriftsindsamlingens opråb og i hovedbudskaberne fra gruppen til politikerne i København, KL og på Christiansborg.

 

LÆS HELE BREVET TIL KØBENHAVNS KOMMUNES POLITIKERE + KL + BØRNEMINISTEREN HER:

 

København Onsdag den 8. marts 2023

ÅBENT BREV TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET I KØBENHAVNS KOMMUNECC/

Institutionsbørn med særlige behov får ikke de støttepædagoger, de har behov for 

Vi er en gruppe institutionsledere i selvejende og private dagtilbud i København og omegn, som er bekymrede, og derfor skriver vi til jer for at få svar:I 2019 meldte Københavns Kommune ud til daginstitutionerne, at man fra 2020 skulle spare 11 millioner kroner på støtten til børn med særlige behov.

Det har både vi, familierne og børnene kunnet mærke.

For pædagogstøtten til børn med tegn på eksempelvis autisme, ADHD eller udviklingsforstyrrelser som følge af mistrivsel kommer i dag i langt højere grad som en såkaldt “vejledning” af vores personale frem for som tidligere ekstra støttepædagoger, der har tid til at skabe en varm kontakt til det barn, der har brug for særlig opmærksomhed.

Og det er et stort problem:

For omsorgen for barnet i de tidlige år, hvor de er hos os i dagtilbuddene, er ofte afgørende for barnets videre udvikling og indgang til skolen. Som pædagoger og institutionsledere ved vi, at et barn, der er i mistrivsel kan bringes i trivsel med de rette trygge relationer og omsorg fra voksne med forståelse for at møde dem, hvor de er. Derfor smerter det os at se børn i dag komme i mistrivsel, uden at vi kan få støtte fra kommunen til at samle dem op, fordi kommunen ikke kan støtte med mere end en vejledning.

Når vi spørger forvaltningen i Københavns Kommune, får vi det svar, at al støtte fra kommunens støtteteam i dagtilbud for børn 0-13 år tildeles ud fra principper om mindsteindgreb, nærhed og inklusion, og at man tildeler støtten ud fra en vurdering af institutionen som ramme for barnet.

Kommunen har ansvaret

Men uanset hvad forklaringen er, vil vi gerne slå fast, at den støtte, der lige nu ydes, er så sparsom, at vi ikke mener, at det er forsvarligt over for børn og familier. Hvis et lille barn er i mistrivsel som følge af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, så har vi et ansvar for at yde den omsorg, som kan få barnet på rette spor. Ifølge lovgivningen er der ingen tvivl om, at det er kommunen, der har ansvaret for de børn, der har særlige behov.

Vi mener derfor, at det er på kant med loven, hvis man i kommunen styrer området efter nogle økonomiske puljer, hvor en besparelse skaber nogle nye regler, der sættes over detenkelte barns tarv.

Som kommunalpolitikere i Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune ønsker vi derfor, at I svarer på, hvordan I vil sikre jer, at børn med særlige behov får den hjælp de og deres familier har ret til og behov for?

Og når vi ved, at det er kommunens opgave at gribe de her børn: 

Hvordan kan I forklare, at et støtteteam med vejledende opdrag kan yde en støtte af tilstrækkelig kvalitet til børn i et par timer ugentligt, hvor de til sammenligning i andre kommuner kan få tildelt 8-10-15 timer med en ekstern støttepædagog ugentligt? - Uden at det går ud over den samlede børnegruppe? Og uden at det går ud over det enkelte barn med vanskeligheder?

Har vi råd til at spare på støtten i dagtilbud?

Vi har noteret os, at Kommunernes Landsforening har udtrykt bekymring for, at mange børn i dag ikke kan inkluderes i folkeskolen og kommer i dyre specialtilbud. 

Vores budskab er helt klart: At når vi i en nabokommune kan få 10 timers støtte til et barn om ugen og sammen med barnets forældre sikre skole-udsættelse, så kommer barnet i trivsel og kan komme i almindelig folkeskole. Boede dette barn i Københavns Kommune ville manglen på indsats meget vel have ført til, at barnet skulle i et specialtilbud.

Af den grund forstår vi simpelthen ikke den økonomiske logik bag de besparelser, vi oplever nu i forhold til de yngste børn. 

Vi sender også dette brev til KL´s formand Kalundborg-borgmester Martin Damm (V) og til vores børneminister Mattias Tesfaye (S), fordi vi også gerne vil have et svar fra dem om, hvordan vi skal forholde os til besparelsen og ansvaret for børnenes tarv.

Vi mener i det hele taget, at det er på tide, at I som politikere hjælper os med at sætte børnene i centrum igen: At I lytter til os fagprofessionelle og forældrene, der er sammen med børnene i dagligdagen i stedet for at fokusere på en ide om inklusion, som vi kan se har mange ofre. 

Vi forventer et svar til Annette Foltmann cc. kommunikatør for gruppen Gry Brøndum.

På vegne af Danmarks mange private, selvejende og kommunale daginstitutioner 

Jurist Annette Foltmann, SPIA, Selvejende og Private Institutioners Administrationsselskab

SPIFO, Selvejende og Private Institutioners Forening

Institutionsleder Rikke Rosengren, Børneøen Bonsai

Institutionsleder Marianne Fogelstrøm, Børnehuset Lillekilde

Institutionsleder Radhika Larsen, Rooftop

Institutionsleder Jette Saltoft, Vuggestuen Haletudsen

Institutionsleder Charlotte Ponsaing, Kastaniehuset

Institutionsleder Annette Adamsen, Børnehaven Thorsanna

Institutionsleder Kristina Hattel, Udflytterbørnehaven Høbjerg

Institutionsleder Jakob Møller Sørensen, Børnehaven Håbet

Institutionsleder, Pernille Bak Holt, Vuggestuen Smørhullet

Institutionsleder Pia Lykke pedersen, Artellerivejens Krudtugler og

SlottetInstitutionsleder Lis Fjeldstrup, Børnehaven Tussenelda

Konstitueret afdelingsleder Sarah Lybke Rasmussen, Børneflokken

Institutionsleder/ejer Denice Valentin, Aurora (Gladsaxe)

Institutionsleder Samantha Randbøll, Skorpebørnehaven (Hellebæk)

Institutionsleder Susan Ljungbeck Strandfelt, Rudolf Steinerbørnehaven Nøkken

Institutionsleder Anette Sachers, Nordstjernen

Institutionsleder Ida Gro Hansen, Naturbørnehaven Lillegryn (Bornholm)

Institutionsleder Tine Engelbrekt Nielsen, Fuglereden

Institutionsleder Anders Klitgård Menghini, Østerfælled Børnehus

Institutionsleder Sanne Hald, Børnehuset Skt. Jakob

Institutionsleder Tove Nielsen, Rosalie ved Sortedamssøen

Institutionsleder og netværkskoordinator Cecilie Thilla Dalgaard, Børnehuset Det Blå Univers

Institutionsleder Bettina Toksværd, Naturbørnehaven Ellekildehus (Helsingør)

Institutionsleder Lone Broch Jensen, Børnehuset Kilden

Institutionsleder Hella Carstensen, Nordtoftegaard

Institutionsleder Karin Dyhr Kristensen, Kollektivhuset Bella  

 


Institutionsleder Rikke Rosengren /Børneøen Bonsai (Kontakt: 23 80 74 64) Jurist Annette Foltmann /SPIA og    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Institutionsleder Rikke Rosengren /Børneøen Bonsai (Kontakt: 23 80 74 64) Jurist Annette Foltmann /SPIA og vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...