Klage over eksamen i Regnskab og Økonomistyring på HA(psyk.) CBS 2018

Fredag den 14. december 2018 har studerende ved HA(psyk.) årgang 2017 været til ordinær eksamen i Regnskab og Økonomistyring fra kl. 9-13 ved Copenhagen Business School (CBS). Eksamensformen var en skriftlig stedprøve på 4 timer med alle hjælpemidler tilgængelige. 

Grundet opgavesættets manglende afspejlning af undervisningen i regnskab samt den i forvejen meget tidspressede eksamensform, er vi flere, der har oplevet, at prøven var for omfangsrig og ikke kunne besvares på et rimeligt akademisk niveau indenfor den tidsramme, som der blev stillet til rådighed fra CBS.

Denne underskriftindsamling er oprettet for, at studerende ved HA(psyk.) på CBS kan tiltræde sig Klage over eksamen i Regnskab og Økonomistyring af 14. december 2018 ved at underskrive med deres STUDIENUMMER. Der opfordres altså til, at man ikke oplyser navn og bopæl, men udelukkende oplyser sit studienummer i felterne med navn og efternavn. 

Navn: *studienummer*

Efternavn: *studienummer*

Tak for dit tilsagn - forhåbentlig kan vi gøre denne eksamen bedre for fremtidige årgange.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg 119394 tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook