Katte skal holdes paa katteejers egen matrikel

I Danmark er katte lovgivet i generel lov for dyr, og de skal holdes inde på katteejers egen grund, fordi katte er rovdyr, og ødelægger naturens dyreliv.      

Men katteejere overholder ikke lovgivningen for at holde egen kat på egen grund. Se undersøgelse længere nede.   

Du skriver under på, at der skal være en specifik kattelov, ligesom der er en specifik hundelov, hvor det er defineret med eksempler, hvordan katte skal holdes på egen matrikel, hvilke konsekvenser det får, når man ikke gør det, hvem du  kontakter, hvem der skal fjerne katten, og hvad naboer må gøre, for at få fjernet katte, der ikke holdes på ejers matrikel. 

Manglende kattelov: natur- og nabogener

Lige præcis i forhold til EU's lovgivning for fredning af dyrelivet og invaderende fremmede arter, er nuværende dansk lovgivning for katte specificeret i generel dyrelov ikke længere fyldestgørende nok.

Det, der er specielt grimt ved kattes jagtmetoder, er, at de fanger byttet, leger med det i timevis, lemlester det, og enten slår det ihjel, eller lader det ligge, fordi de taber interessen, når katte får øje på noget mere interessant, der bevæger sig.

Problemet er, at kattejere lukker øjnene for sagens kendsgerning, ikke tror på eller forstår, hvad deres kat gør ude i naturen. Hvis kattejere var til at snakke med, så katte, ligesom hunde, blev holdt inde på egen grund, var det ikke nødvendigt med en kattelov. Men fordi katteejere ikke er til at samtale med på en ordentlig måde omkring deres kattehold, er en kattelov nødvendig.     

Et andet problem er, at Politiet og Dyreværnet ikke vil optage katte indfanget udenfor ejermatrikler, men det vil Dyrlæger, så de står med alle problemerne!

Gældende lovgivning for kattehold LBK 1847 af 14.12.2015

Uddrag fra LBK 1847 via dyrlægevagten.dk. Mange mennesker opfatter katten som et dyr, der fejlagtigt skal have mulighed for at strejfe helt frit omkring, til forskel fra andre husdyr, som f.eks. hunden. Derfor opstår der undertiden nabostridigheder p.g.a.  ejerkatte, der opholder sig, hvor de ikke er ønsket. ​

Ifølge loven om mark- og vejfred er det katteejerens pligt at holde sin kat inde på egen grund, ligesom man også skal holde køer, heste, får o.s.v. på  egen grund. Katten indtager ikke en særstilling i forhold til andre dyr j.v.n.f.(§1). Mark- og vejfredsloven er en gammel lov, som sigter på landbrugsdyr, men den gælder også for katte og andre kæledyr.

Bestemmelserne i loven kan derfor virke voldsomme, men som ejer af fritløbende katte, skal man være opmærksom på, at det er de gældende regler. Læs lovteksten via link ovenover eller nederst.

Ny undersøgelse hos befolkningen fra april 2016 viser, at vi er mange, der ikke vil have løse katte. Se resultaterne her 

Som man kan se af undersøgelsen, har mange katte, som de har fået gratis. Her kunne man godt forestille sig, at der et eller andet sted er mange, der godt kan se problemet, men er i klemme, fordi de selv har fået en kat & netop holder den, fordi man, ifgl. omtale af kattes egenskaber, ikke skal forholde sig til at opdrage på den.

Internater er vedvarende overbelastede pga. killinger, som findes eller afleveres. Fordelen ved at holde katte på egen grund, er, at kattejere selv skal samle kattes bytte op, og forståelsen for katte herved naturligt bliver anderledes.

Naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden har i bladet Fugle og Natur lavet en beregning over, hvor mange småfugle, som ender i kløerne på danske huskatte:
- der findes ingen danske tal for hvor mange fugle og pattedyr, vores tamkatte hvert år fanger i vores haver og i
den fri natur. Men en engelsk undersøgelse viste, at Englands 9,2 millioner tamkatte, i perioden fra april til august, fangede 27 millioner fugle og 55 millioner pattedyr.
Det betyder, at hver kat i denne periode gennemsnitligt fangede 3 fugle og 6 pattedyr.
 
Overført til danske forhold svarer det til, at vores cirka 650.000 huskatte fra april til august fanger 2 millioner fugle, og næsten 4 millioner pattedyr.
 
Dette tal bliver næsten fordoblet, hvis man regner de vildtlevende herreløse katte med, som anslås til at være nogenlunde det samme antal som huskattene.
 
Selvom det umiddelbart kan lyde som et svimlende højt antal fugle og pattedyr, der må lade livet til vores hjemlige
katte, så har katte her til lands sandsynligvis ingen mærkbar betydning for den samlede bestand af vores hjemlige fuglearter. 
 
 
 
 
 
Kattehold i hverdagen kunne være sådan:

I kontrast til kattehold, har vi hundelovgivningen, hvor hunde skal holdes i snor, holdes inde på egen matrikel, samt skal hundeejere samle hundes affald op i plasticposer, og selv smide det væk..  

Hvorfor gør man ikke det med katte?

Nogle holder katte som vilde, hvor de yngler og klarer sig selv, bortset fra, at de fodres.

Andre har huskatte, der ligeledes går løs i naturen, fordi man ifgl. kattevenner, ikke kan opdrage på katte, men det kan man.

Hvad skal katteejeren gøre?

For kattens skyld og for at undgå nabostridigheder er det vigtigt, at katteejer selv gør, hvad de kan for at hindre, at loven overtrædes, og naboer eller andre bliver vrede, og der opstår nabostridigheder.

Hvis naboen truer, så kan man straks købe en kattesele og tøjre katten, når den er ude i det fri. 

Opstår der alligevel naboproblemer, kan det blive nødvendigt at indhegne grunden med et hegn, som katten ikke kan forcere, eller man kan bygge en løbegård af passende størrelse i forbindelse med huset. ​

Mange katteejere ser kattens jagt som en vigtig del af dyrets velfærd, og kunne ikke drømme om at holde katten inde.

Skrønen over alle skrøner om katte: katte holder mus og rotter væk. Ja, fint nok indendøre og på katteejers egen matrikel, men de skal vel ikke holde mus væk i naturen og hos naboen? 

Man kan købe kraftige smækfælder til rotter meget billigt i byggemarkeder, og sætte dem fast med ståltråd, så rotten ikke løber med fælden, hvis den smækker forkert. Tipset fra rottefanger er, at man lægger rosiner, som lokkemad, og det virker udemærket. Afsprit fælden efter fangst.

Man kan også anskaffe sig et lufgevær 4,5 mm og skyde rotterne. Det virker også udemærket.

 

DOF KATTEKLOKKER - Mio. dyr dræbes hvert år. 

Det er dog forholdsvis let at nedbringe antallet af fugle, der bliver spist af katte, uden at man behøver at holde katten indendørs, fortæller Allan Gudio Nielsen.

Man kan bl.a. forsyne husets kat med et halsbånd påsat en lille klokke, inden man lukker den ud i haven. 

Klokker på katte kan redde millioner af fugle. Hvis alle katteejere giver deres katte halsbånd på med klokker, så kunne der reddes op mod 1 million småfugle om året i Danmark.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening af Fugle og Natur. Engelske undersøgelser har vist, at katte, der bærer et sådan halsbånd, fanger 41 % færre fugle og 34 % pattedyr end katte, der bærer et almindeligt halsbånd uden klokke. 

Et halsbånd med klokke koster mindre end 50 kroner hos dyrehandleren. Husk at købe et halsbånd, der er forsynet med en sikkerhedslås, der går op, hvis katten skulle hænge fast i halsbåndet.
 
Man har altså mulighed for at give katte klokker på, så dyrelivet har en chance for at komme væk, bortset fra rugende fugle og dyreynglen, de kan ikke løbe eller flyve hurtigt nok.
 
Nattergalen yngler på jorden, ligesom fasaner, ænder, etc. Rødkælken flyver og yngler lavt i åbne rum i ca. 50 cm højde, ligesom gærdesmutten.
 
Solsorte yngler ikke i redkasser, men bruger åbne reder, egern finder føde på jorden, ligesom pindsvin gør det, hvor pindsvin også sover på jorden og om vinteren i dvaletilstand....
 
Katteejere kan også tage hensyn til havens fugleliv på andre måder:
- Havens foderbræt er et yndet mål for mange katte.
 
Derfor er det en god idé at placere foderbrættet i pæn afstand fra træer og buske, så katten ikke kan skjule sig, og fuglene kan opdage den i tide. Man bør heller ikke placere fuglefoder på jorden, men sætte foderautomaten så højt, at katten ikke kan springe op og nå fuglene.
 
Dette gælder naturligvis også for fuglekasser. Holder man katten indendørs den første time efter solopgang og den sidste time før solnedgang, sparer man ligeledes mange fugleliv.
 
Dette er især vigtigt om vinteren, hvor en jagende kat betyder, at fuglene får svært ved at indsamle føde nok til at klare sig igennem en lang og kold nat eller dagens første lyse timer. 
 
Fuglene bruger i stedet den kostbare tid på at holde øje med katten, skriver naturvejleder Allan Gudio Nielsen i bladet Fugle og Natur.
 
Man skulle tro at vi alle er opdraget til at varetage naturens egne muligheder for reproduktion af egnsspecifikke dyrearter ved at reducere og fjerne menneskeproducerede rovdyr.

Men en del katteejere er ikke til at samtale med om deres kat, og at de skal holdes på egen matrikel, så derfor skal der lovhjemmel til.

 

 

 

 

 

Hvad kan naboer gøre?
Man skulle også tro, at katteejere gerne ville tage hensyn til deres naboer ved at holde egen kat på egen matrikel, lige præcis fordi naboer har fortalt dem, at deres kat generer dagligt.
 
Men mange katteejere ser eller hører ikke, at de faktisk generer deres naboer, eller også har de ikke lært, at man skal tage hensyn til andre mennesker. Kattejere ser ikke et problem i, at deres katte render rundt på naboers grund. 

En grundejer har med loven om mark- og vejfred i hånden ret til at fjerne en uønsket ejerkat fra sin grund, hvis han/hun senest 24 timer i forvejen har underrettet katteejeren om, at katten vil blive fjernet, hvis den fortsat opholder sig på grunden (§5, §6, §9).

Dyreansvarlig hos politiet har ridset følgende op som gældende: lov 1847 indeholdende ovenfor forklarede sanktionsmuligheder overfor katteejere.

Grundejere kan aflevere løse katte til internater og politi, men de vil ikke modtage dem!

Når politiet mistolker lovgivningen til katteejers fordel, er det et væsentligt juridisk problem.

Dansk Jægerforbund vil gerne kontaktes, hvis man oplever, at politi eller internater ikke vil tage sig af løse katte udenfor ejermatrikel.

Find det via link nedenunder.

Dyrlæger modtager derimod herrreløse katte, så det er den konkrete mulighed, der kan lade sig gøre, for at komme af med løse katte i DK pt., da hverken dyreværn eller politi vil gøre noget ved det, selvom katteejere bryder loven. 

I kontrakt til katteejere, der ikke vil holde egen kat på egen grund, har vi bymennesker, som holder katte i snor, inretter indhegnede kattegårde eller holder dem indendørs, så de ikke bliver kørt ned i trafikken.

 
Mange katteejere mener, at man ikke kan opdrage på katte, og det er synd for dem.
 
Det kan man, men det kræver, at katteejere begynde at opdrage deres huskatte.
Som det ses af ovenstående link samt mange
kattejere i byerne, kan man holde veltilfredse katte på egen matrikel.
 
Skriv under på at katte skal regelsættes, så de ikke er løse i naturen, og at vi vil have en specifik kattelovgivning, der skal håndhæves af politi og dyreværn.
 
I kontrast til løse katte har vi hundelovgivningen. Man kan se på billedet eller link til video, hvordan hunde kan opdrages til at behandle dyrelivet i video med rundt havebassin link. Det kan katte faktisk også, hvis skrønen om uopdragelige katte modargumenteres.
  
 
Link dansk lovgivning​ ​          

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Naturens dyreliv tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...