ja tak til Biogas i køng mose

Til Vordingborg Kommune Udvalget for plan og Teknik                                                                                                                                              Undertegnede støtter vedtagelsen af lokalplan T 01.01.01 Biogasanlæg syd for Køng   skal aflevers d. 15 feb så kun få dage    

  Navn     Adresse   Underskrift  forside_fra_rapport.PNG


Peter Larsen fra gruppen ja tak til biogas i Køng mose    Kontakt forfatteren af dette andragende

Facebook