Indsigelse mod Midtbyplanen for Hadsten

Favrskov Kommune har udsendt et oplæg til ændringer af lokalplanen for Hadsten midtby. Oplægget indeholder mange nye byggerier i Hadsten og der er gjort mange gode tanker for hvordan vi kan bibeholde en aktiv og attraktiv by. 

Men når det drejer sig om byggeriet på Vesselbjergvej/Randersvej ophører de gode tanker. På det offentlige møde "Midtbycafé" d. 6. april kunne hverken byrådsmedlemmer eller direktøren for Teknik og Kultur redegøre for præcis hvordan dette byggeri ville komme byen til gode. 

Byggeriet der er lagt op til på Vesselbjergvej er fremlagt på baggrund af ønsker fra en privat bygherre. Den private bygherre ønsker at bygge op til 6 etager med private lejligheder på grunden Vesselbjergvej 1-3 vesselbjergvej1.png

Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at gøre indsigelser mod dette ønskede byggeri på baggrund af følgende betragtninger: 

  • Ændringer i lokalplanen bør være komme fra kommunale kræfter ud fra et ønske om naturlig og bæredygtig byudvikling, ikke ud fra økonomiske ønsker fra privat bygherre
  • Placeringen af så bastant et byggeri i et skrånende terræn vil fremstå markant højere og bryde med det naturlige højdedrag i området. Dette brud vil kunne ses tydeligt og skæmme det generelle indtryk af byen fra både den nordlige og sydlige del af Hadsten. 
  • Med placeringen midt i det historiske fødested for Hadsten by med en signifikant bygning som Doktor Larsens hus som nærmeste nabo, bør der tages hensyn til i byggestil. Dette er der ikke lagt op til. 
  • Et så massivt boligkompleks som der lægges op til vil skabe disharmoni med byggestilen af de omkringliggende villaer og bryde byens ellers charmerende kvarterer. 
  • Der må påberegnes et alvorligt økonomisk tab hos en lang række nuværende indbyggere i Hadsten by, da Ellevej, Platanvej, Doktor Larsens Vej, Nørregade og Skovvej vil få et markant skyggeindfald samt indkig fra boligkomplekset i huse og haver. 

Ændringerne er sendt til høring frem til 6. maj og det er muligt at indsende individuelle høringssvar. Med denne underskriftsindsamling ønsker en række borgere at vise deres anke mod en specifik del af Midtbyplanen. 

Hele Midtbyplanen kan ses her: https://www.favrskov.dk/11032019-forslag-til-hadsten-midtbyplan

Du kan indsende dit individuelle høringssvar til: plan@favrskov.dk 


Dorte Dejbjerg på vegne af div. borgere    Kontakt forfatteren af dette andragende

Facebook