Høringssvar ang. Midtjyske motorvej Hjarup landsbyforening

Høringssvar fra Landsbyforeningen i Hjarup til VVM-undersøgelsen af ny motorvej Give - Billund - E20 – Haderslev

Vi ser et Danmark hvor erhvervs- og jobudviklingen er skævt fordelt. Størstedelen af udviklingen sker i København og i Østjylland langs motorvejene. Østjylland har i dag allerede en nord-sydgående motorvej.

Nu er der planer om, at styrke netop det østlige Jylland endnu mere med en parallel til E45. For at skabe et dansk erhvervsliv i bedre balance, foreslår vi et alternativ til den af vejdirektoratet fremlagte mulige linjeføring. Vi foreslår at en kommende midtjysk motorvej holder sig midt i Jylland og går vest om Billund, øst om Vejen, vest om Vamdrup, nord for Sommersted og med tilkobling til E45 nordvest for Haderslev. Denne linjeføring vil efter vores bedste overbevisning skabe lige så stor aflastning af E45, som den af vejdirektoratet foreslåede, fordi den ligger tilpas tæt på den af vejdirektoratets foreslåede linjeføring og tilpas langt fra E45 til at brede væksten ud til glæde for hele Jylland og ikke kun den østlige del. Det vil skabe et Danmark i større balance rent vækst-, erhvers- og uddannelsesmæssigt. Samtidig tager vores forslag til linjeføring større hensyn til beskyttede naturområder, fortidsminder og OSD. I forhold til beskyttede naturområder, vil vi gerne henlede opmærksomheden på Svanemosen. Svanemosen (N250) er et Natura 2000 område som med den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring passeres med 1,9km. Den beskrives af Miljøstyrelsen bl.a. som følger: ”Svanemosen indeholder en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Området er af stor national og international betydning.” Styrelsen skriver endvidere at den eksisterende kvælstofudledning i Kolding og Vamdrup kommune allerede er over landsgennemsnittet og over det anbefalede max. for et område som Svanemosen. En nyanlagt motorvej vil bidrage med yderligere forurening af Svanemosen, selv med 1,9kms afstand. Derudover er området omkring Hjarup og Skanderup af Miljøstyrelsen udpeget som OSD område, hvor anlæggelse af motorvej med dertil hørende saltning vil have negative konsekvenser for grundvandsressourcen.

Vi kender lokalområdet og dette er således opsummeret vores bidrag til hvor VVM undersøgelsen bør laves: Vest om Billund (for at tilgodese Billund lufthavn) Øst om Vejen (for at tilgodese det vestlige Jylland samtidig med at kunne aflaste E45) Vest om Vamdrup (for at komme uden om særlige naturområder som f.eks. Søgårdsø og Svanemosen) Nord om Sommersted (igen for at tilgodese særlige naturområder, og for at kunne kobles på E45 ved Haderslev) Tilkobling nordvest for Haderslev (for at koble på et sted – kunne ligeså vel være ved Åbenrå) 

  M.v.h. Hjarup Sogns Landsbyforening


Morten Koberg Christiansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook