Høring af oplæg til ny busbetjening Esbjerg by - Rute 13

Du skriver under på, at der ikke skal være ændringer af busbetjening Esbjerg by - Rute 13 (supplerende linje)!!

Denne underskriftsindsamling skal påpege, at de underskrevende borger i Esbjerg Kommune, er uforstående overfor Esbjerg Kommunes høring om ny busbetjening. Ændring af Esbjerg by - Rute 13, vil fratage de unge borgers muligheder for transport til Esbjerg Gymnasium, og fratage rettet til, at tage bussen hjem efter skole. Det vil heller ikke være muligt, at benytte sig af det nye stoppested ved Syd Energi, hvis du kommer fra Tarp. Dette vil føre til en begrænsning af ehverhslivet i Esbjerg Kommune. 

 Se borgernes kommentar under underskrifter 

Baggrund for ændringer, Du skriver under på, at der ikke skal være ændringer af busbetjening Esbjerg by - Rute 13 (supplerende linje)

 

Teknik & Byggeudvalget igangsatte i efteråret 2015 en proces for at gentænke den kollektive bustrafik i kommunen. På baggrund af analysen lægges der op til implementering af et nyt rutenet i sommeren 2017 samt understøttende tiltag og anlæg i perioden 2017-2020.

Oplægget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune bygger bl.a. på:

  • Indførelse af et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer
  • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, fx videreførelse af regionalrute i Esbjerg by
  • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal
  • Lige så god lokalrutebetjening som i dag, men med mindre ressourceforbrug
  • Færre stoppesteder (afstand på 400 m. i luftlinje) giver mulighed for effektive ruteforløb med kortere køretider.

Der er arbejdet med 3 forslag, der adskiller sig i antal afgange pr. time/dag på stambusnettet, samt tidspunkt for kørestart og –slut.  

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017-20, at gå videre med "Forslag 2", hvormed der indføres kvarterdrift i stambusnettets primære korridorer på hverdage - dog halvtimesdrift på hverdage, fra kl. 9.00-13.00 og efter kl. 18.00, samt lørdage og søndage.  
Der blev ligeledes afsat midler til en række  anlægsprojekter, der skal understøtte det nye busnet. Der etableres bl.a. en miniterminal ved Gjesing station, en busterminal ved endestationen i Tarp, Skolegade omlægges til busgade og der afsættes en pulje til tilpasning af stoppesteder.

 

Du skriver under på, at der ikke skal være ændringer af busbetjening Esbjerg by - Rute 13 (supplerende linje)!!

 


Jeppe Hjorth Andersen    Kontakt forfatteren af dette andragende