Hjælp os med at beskytte et af Danmarks mest bevaringsværdige landskaber med din underskrift - halvøen Arrenæs

Hjælp os med at beskytte et af Danmarks mest bevaringsværdige landskaber med din underskrift - halvøen Arrenæs!

Et landskab, der er sårbart over for udvikling, og hvor der lever flere EU-beskyttede dyr og plantearter, blandt andet havørnen, bæverne osv.

Et landskab, som Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune har rejst forslag om fredning af samme og som omfatter ca. 722 ha.

Hele Arresø er Natura 2000 - beskyttet, og det betyder, at man skal beskytte naturtyper, vilde dyr og planter, der er sjældne eller truede.

Der skal opføres 270 ferieboliger og et feriecenter. Det kan betyde over 1000 turister, som dagligt skal rundt på Arrenæs. Til sammenligning bor der under 200 i Auderød.

Det betyder også en voldsom øget trafik.

Argumenterne for ferieboliger og feriecenter er blandt andet, at turisterne vil lægge en del penge i området.

Men erfaringer fra Vestkysten viser,  at for eksempel tyskerne tager dagligvarer med hjemmefra, da fødevarer koster 30 procent mere i Danmark.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Esther Dyrby tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...