Genbehandling af den politiske beslutning der er truffet om at flytte udskolingseleverne på Nygård skole til Nordvestskolen

Helsingør kommunes politikerne har truffet beslutning om, at udskolingseleverne på Nygård skole - en specialskole for børn med autisme - skal flyttes til en fløj på Nordvestskolen - en almen skole med knap 400 elever.

Børn med autisme har svært ved skift og forandringer og er ekstremt afhængige af trygge rammer og faste rutiner. De har behov for et lille, overskueligt og trygt miljø for at trives. Børn med autisme er umodne socialt og følelsesmæssigt, bliver nemt skræmte og stressede og vil være i stor risiko for at føle sig udstillet eller blive udsat for drillerier, såfremt de skal have deres gang på en almen skole, på trods af at de har deres egen bygning.

Udskolingseleverne står overfor afgangseksamen og pubertet og risikerer at blive hårdt ramt af det skift, man planlægger at udsætte dem for, med risiko for at dette påvirker både deres trivsel og faglige udvikling. I værste fald kan dette føre til angst, depression, selvskadende adfærd og selvmordstanker - med deraf følgende manglende indlæring, skolefravær og generelt funktionstab - som i sin tur også rammer deres forældre og søskende.

Forældrene til eleverne er ikke blevet inddraget eller hørt i processen, hvilket er stærkt kritisabelt, ligesom man har valgt ikke at lytte til Handicaprådets anbefaling om at opføre en tilbygning på skolens grund, så der kan skabes plads til alle eleverne og dermed bevare de små og trygge autismevenlige rammer.
Med min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg ønsker at byrådet behandler sagen på ny. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marie Kahlke tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...