Forslag til Lov om mulighed for Jysk Selvstyre

Hvis vi kan samle 50.000 underskrifter, er der udsigt til at følgende kan fremsættes i Folketinget:

§1. Der afholdes folkeafstemning i hele Jylland om Jysk Selvstyre

Stk. 1. Ved gennemførelse af Jysk selv styre:
a. genåbnes Viborg Landsting og Urnehoved Landsting

b. genindføres en revideret Jyske Lov delt op i en Jysk Grundlov og en samling af Jyske Love
c. fører Jylland sin egen indenrigspolitik
d. kan Jylland i lighed med Føræerne forlade EU ved en folkeafstemning
e. bliver Jysk hovedsprog i Jyske Folkeskoler - Dansk er første fremmedsprog

§2. Ved gennemførelse af Jysk Selvstyre jf. §1 afholdes en Folkeafstemning på Fyn
Stk. 1. Der vælges mellem følgende muligheder:
a. Fynsk selvstyre
b. Tilslutning til det Jyske Selvstyre
c. Fortsat tilknytning til Sjælland

§3. Ved gennemførelse af Jysk Selvstyre jf. §1 af holdes en Folkeafstemning på Als
Stk. 1. Der vælges mellem følgende muligheder:
a. Alsisk selvstyre
b. Tilslutning til det Jyske Selvstyre

§4. Ved gennemførelse af Jysk Selvstyre jf. §1 af holdes en Folkeafstemning på Samsø
Stk. 1. Der vælges mellem følgende muligheder:
a. Tilslutning til det Jyske Selvstyre
b. Tilknytning til Sjælland

§5. Under forusætning af tysk accept, gennemføres i 2020 en Folkeafstemning i området nær den dansk-tyske grænse m.h.p. justering af grænsen, at bevare det gode naboskab og fejre 100 året for sindelagsgrænsen
Stk. 1. Afstemningen sker som udgangspunkt med basis i de gamle sogne der ligger direkte op til grænsen.
Stk. 2. Hvor det er hensigtsmæssigtm opdeles sognene yderligere - fx. Wassersleben & Kobbermølle ved Skomagerhus Grænseovergang.


Daniel Giversen, Jyske Folkedemokrater    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Daniel Giversen, Jyske Folkedemokrater tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook