Forslag om at fratage CEPOS skattefrihed som almennyttig organisation.

Det er i dag muligt at trække bidrag til CEPOS fra i skat. Dette udgør en indirekte statsstøtte, som bør ophøre. For det første, mener jeg ikke at CEPOS lever op til vilkårene for en sådan skattefritagelse. Ifølge Ligningsloven (§12 stk. 3) kan en sådan fritagelse gives til foreninger eller religiøse samfund som i deres virke er ”almenvelgørende eller almennyttigt”. Jeg er af den holdning, at CEPOS i sit virke er en politisk interesse- og lobbyorganisation for borgerligt-liberale synspunkter, snarere end en organisation som arbejder for almenvellet. Fremme af en politisk ideologi er kun til gavn for de der støtter den, ikke for almenheden, hvorfor sidstnævnte ikke børe være tvunget til at give foreningen indirekte økonomisk støtte.

For det andet, kan det heller ikke være i CEPOS’ interesse at modtage denne indirekte statsstøtte, da foreningen i sin ånd og sit virke arbejder for en mindre stat. Jeg vil derfor gerne støtte CEPOS i at være en ægte selvberoende forening, fri for statslig indblanding, ved at foreslå at skattefritagelsen ved donationer bortfalder.    

 

”almennyttig fradragsberettiget organisation af SKAT (Ligningslovens §8A og §12 stk. 3)”

  Stk. 3. Fradragsretten efter stk. 2 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, jf. § 8 A, stk. 2.  

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Frank Christensen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook