FN kan stå med "guldægget" for fred i verden

                 Underskriv, for fred i verden.             

 

Efter at have læst bøgerne ” Guddommelige Samtaler” skrevet af Neale Donald Walsch, mener jeg bestemt det er muligt at få fred her på jorden, men det er nok urealistisk at det kan komme til at ske under de nuværende politiske forhold, og med de nuværende valgte politikere rundt omkring i verden, samt de krigeriske religiøse ledere. Havde de viljen til fred kunne de have valgt dette for længe siden, i stedet vælger de oprustning og krige for at løse verdens konflikter.

 

I ovennævnte bøger foreslås det at alle lande skal deltage i et freds samarbejde gennem FN for at det virkelig lykkes, det bliver nok vanskeligt at få de enkelte lande til at afgive magten over eget militær, hvis det er politikerne i de enkelte lande der skal afgøre det. Derfor bør borgerne i de enkelte lande tage stilling til dette forslag. Det gøres ved en folkeafstemning, hvor der her fremlægges de fordele der er ved at FN fremover har råderetten over samtlige militære styrker, og retten til at placere fredsbevarende militære enheder, hvor der er brug for det.

 

Hvis samtlige lande overgav deres militær til FN s ledelse, kan FN beslutte at nedskære 90 % af den samlede styrke, og bruge de 10 % til fredsbevarende opgaver over hele verden, hvilket vil være rigeligt til at oprette freden, da intet selvstændigt land har lyst eller militær magt til at gå mod resten af verden. FN skal selvfølgelig også have eneret på produktionen af våben og andet krigsmateriel, beregnet til fredsbevarende opgaver.

FN skal også forestå al indsamling og destruering af overflødig krigsmateriel verden over. Intet land vil fremover have vetoret i FN.  

 

I 1994 blev der på militærudgifter brugt en million dollar i minuttet på verdensplan. (er sikkert ikke blevet mindre i dag) I Danmark bruger vi ca 20 milliarder kr. om året,  18 milliarder sparet kr. kan investeres i forebyggende sundhedsarbejde, udvikling af bedre undervisning i  skolevæsen, bedre vilkår for virksomheder der skaber arbejdspladser til de arbejdsløse soldater, m.m.

De danske politikere går mere op i at bevare militæret for arbejdspladsernes skyld, istedet for at se på mulighederne for at undgå krig, og dermed spare på militærudgifterne. 

I sommeren 2015 står Danmark for at skal købe kampfly for ca. 30 milliarder. Hvis det er vores politikkers mening og holdning at oprustning skaber fred, og løser arbejdsløsheden (man undres, hvorfor de mon så ikke bruger endnu flere milliarder på oprustning??). 

 

Militær oprustning fremmer mulighed/risiko for krig, militær nedrustning mindsker mulighed/risiko for krig. Militæret samlet under FN´s ledelse, fjerner mulighed for krig, frigør en masse penge som kan bruges til humanitære formål, der vil fjerne årsagerne til kriminalitet og terror, skabe nye arbejdspladser m.m.

 

Den hurtige vej til fred må derfor være at skifte de magtfulde politikere og religiøse ledere, der går ind for voldlig konfliktløsning, ud, med mere fornuft, nytænkning, og ansvarlige politikere og humanistiske, holistiske, og ikke-dogmatiske ledere.

  

Vi har alle et ansvar for den verden vi lever i.  Skal der et nyt politisk system til, for at få en bedre verden at leve i , så gerne for min skyld.

 

I Guddommelige Samtaler udtaler Neale, at det ikke er så vigtigt om man tror budskaberne kommer fra Gud, men udelukkende vurder om budskaberne giver mening.

 

 

Syntes du lige som jeg, at dette forslag giver god mening beder jeg dig underskrive, samt videre bringe budskabet til andre.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Per Møller tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook