Flytte generalforsamlingen i sammenslutningen Taxa 4x35

Jeg er enig i, at generalforsamlingen, som er planlagt til afholdelse torsdag d. 27-5-2021 kl. 11.00, skal flyttes til lørdag d. 29-5-2021 kl. 11.00.

En generalforsamling er medlemmernes vedtægtsbestemte, demokratiske mulighed for at mødes og få indflydelse.

Argumentet for at flytte generalforsamlingen er, at der vil mulighed for det største fremmøde lørdag frem for torsdag, da færre biler er ude at køre.

Desuden er det centralt for Taxas ansigt udadtil at opretholde kørsel af bl.a specialskolebørn, flexture mm., hvilket ikke er muligt, hvis generalforsamlingen placeres en hverdag i dagtimerne.

Taxas bestyrelse har ikke reageret på opfordringer fra medlemmer om at afholde generalforsamlingen lørdag d. 29-5-2021. Derfor håber jeg på din opbakning og underskrift til forslaget.