Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Afskaf nuværende regering og kald til valg

Underskriv denne hvis du mener regeringen er gået for vidt, og handler fuldstændig meningsløst. Alt hvad der sker er til regeringens fordel. Vi sender milliarder ned til Afrika som corona hjælp, men vores egne danske minkavlere kan modtage 20 kr. Pr. Mink, som ikke er i nærheden af, hvad de er forgældet til...  Mette Frederiksen kunne under corona lige afholde bryllup og give sig selv en lønforhøjelse mens alle andre skulle lide under div. Nye tiltag...  Børn bliver tvangsfjernet og bortadoptere

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1632 1616
24 timer 1 1

Isoler et antal avlsdyr i Danmark for at sikre en fremtid for minkavlerne.

!! Minkavlerne har 10 dage til at aflive deres besætning og så stopper foderleveringen, så det er nu, vi skal redde erhvervet. Et Borgerforslag er alt for lang tid om at komme igennem, så det bedste vi kan gøre er denne underskriftindsamlingen. Folkesundheden skal selvfølgelig komme først. Desværre lader det til at beslutningen er taget enerådigt. De andre partier udenom regeringen har meldt ud, at de ikke er blevet inkluderet. Virologer og professorer både i og uden for Danmark kritiserer, at d

Oprettet: 2020-11-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 14338 14123
24 timer 1 1

Udvidelse af flextur for unge Syddjurs

Med den nuværende dækning med offentlig transport betyder det op mod 4 timers daglig transport for unge i ydredistrikterne at komme til ungdomsuddannelse med offentlig transport. Alternativt skal de cykle af mørke veje uden cykelsti i 4-5 kilometre for at komme til et busstoppested, som kan føre dem til deres ønskede ungdomsuddannelse. Der stilles forslag om, at ordningen med gratis flextur for unge i Syddjurs Kommune med ungdomskort udvides således at den gælder i tidsrummet 06-07:45 og 16-24 p

Oprettet: 2020-11-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 27 27
24 timer 1 1

Der skal konsekvenser til for Direktionen og Hospitalsledelsen i Midt efter lavdosis CT-sagen

Lavdosis CT sagen i Silkeborg var falsk og det er nu grundigt dokumenteret. Forvaltningen i Midt har ageret under ethvert fagligt og ledelsmæssigt niveau og mangler at stå til ansvar. Det skal ske nu. Den "største forvaltningsmæssige skandale" i historien kræver handling fra de politikere som VI har valgt, så vi kan føle os trygt og taget hånd om. Mens fagligt dygtige læger er blevet fyret uden god grund, kan det ikke passe at Forvaltningen ikke skal mærke konsekvenserne af deres adfærd, som har

Oprettet: 2020-11-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 178 178
24 timer 1 1

Foreningen Far

Foreningen Far har fremsendt skrivelse til Danmarks Ligestillingsminister og Statsministeriet omkring ligeværdigheden for børn og fædre i Danmark. Skrivelsen er udarbejdet i samarbejde med et team af menneskeretsadvokater. Du har her mulighed for at støtte skrivelsen. Tak! Læs hele skrivelsen

Oprettet: 2020-11-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1895 1845
24 timer 1 1

Livstid til Helmi Mossa Hameed for at have dræbt den 5-årige pige!

21-årige Helmi Mossa Hameed er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, der har en strafferamme på op til otte års fængsel. Han er kørt lige over Peter Bangs Vej og ind i moren og den lille 5-årige pige. Pigen døde. Derefter flygtede han fra stedet. Politiet fandt ham først efter en længere efterlysning, hvor han ikke var dukket op.  Vi kræver at den dømmende magt tager dette alvorligt og giver livstid til dette udyr, så vi aldrig skal se ham igen, og han aldrig skal

Oprettet: 2020-11-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 31 31
24 timer 1 1

STOP råstofplanen for Lystrup-Lindholm området

RegionHovedstaden ønsker at anvende det skraverede område ved Lystrup-Lindholm på billedet nedenfor til råstofindvinding (grus) og vil i den forbindelse reservere området til dette.    Hvis området bliver godkendt, vil det kunne bruges til råstofindvinding og blive omdannet til en grusggrav. Vi ønsker at forhindre dette i at ske.    Dette vil have store konsekvenser for området og påvirke det negativt. Potentielt vil der være tale om disse følgevirkninger: Støj og støv fra maskiner der graver og

Oprettet: 2020-10-31

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 294 294
24 timer 1 1

Pas på hinanden - Også unge ramt af vold, misbrug, hjemløshed og psykisk sygdom.

Unge underprioriteres på socialområdet.  Det gælder blandt andet unge misbrugere, hjemløse, psykisk syge og unge voldsramte. Det kommer blandt andet til udtryk ved lange ventelister på ungdomsherbergene, mangel på psykiatriske bosteder og døgnbemandet misbrugsbehandling, og ved at der i dag kun findes ét krisecenter i landet som er målrettet børn og unge under 18. I SF Ungdom ønsker vi at passe på hinanden, også de unge som vi har tendens til at overse i dag. Derfor opfordrer vi dig til at skriv

Oprettet: 2020-10-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 17 17
24 timer 1 1

Bevar den fredede Jenriksbakke

Kommunen vil sætte geder ud i vores baghave! NÆSTE MØDE 4. NOVEMBER 2020!!!Frederikssund Kommune skal træffe beslutning om fremtiden for et skønt stykke vild natur midt i et boligområde i Frederikssund – den fredede Jenriksbakke. Som løsning vil man fjerne den flotte vilde natur og sætte geder ud midt i et boligkvarter til at lave naturpleje på området, som tilsås med græs. Teknisk Udvalg er ved at træffe beslutning om fremtiden for Jenriksbakke, som vi lever op af og som vi sætter meget stor p

Oprettet: 2020-10-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 23 23
24 timer 1 1

Anke over forudsætning om selvforsyning

Indvinding og forsyning - Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden. (Lidt overdrevet model foto) Regionsrådets politikere planlægger at opgrave samtlige kendte ressourcer af grus, sten og sand mm. i Nordsjælland, over en 12 års periode. Der vil blive gravet indtil 3 meter fra skel, lige op til folks hjem, i 10-12 år ad gangen. Region Hovedstaden mener at Hovedstadsområdet skal leverer 7 gange så store mængder råstoffer, pr. km2, som i resten af landet. Og det skal alt sammen hentes i

Oprettet: 2020-10-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 115 115
24 timer 1 1Facebook