Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop Spraying & Geoengineering vores atmosfære NU.

Vi bliver sprayet med stoffer, der via atmosfæren finder vej til vores luft, jord og vand - hele økosystemet er i fare. Dise stoffer finder vej til vores krop i voksen som i barn - hos menneske, som hos dyr og er nu at finde i al  vor føde. Intet går frit og da det er nanopartikler gør de stor skade på vores celler. Vil du være med til at stoppe det?? Aktiviteten af det, der populært kaldes Chemtrails - Kemi-striber, er kommet snigende og det virker som om, det er voldsomt tiltaget over de se

Oprettet: 2014-02-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 39 30
Sidste måned 3 3

BEVAR AMAGER FÆLLED!

BEVAR AMAGER FÆLLED!     Hvad er fakta? - Et flertal af Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en principbeslutning, der anbefaler regering og folketing, at der anlægges en såkaldt havnetunnel til en pris af 27-30 mia. kroner, færdig år 2032, til aflastning af trafikken gennem det indre København. - Vedtages tunnelen som en ”Anlægslov”, kan denne ophæve fredningen af Amager Fælled. -  Anlæggelsen af tunnelen vil føre den gennem bl.a. den p.t. fredede Amager Fælled, fra Ørestads Boulevard

Oprettet: 2013-11-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7622 7534
Sidste måned 3 3

Kirsten Sletbjerg

FOLKEAFSTEMNING FORLANGES TIL DANMARKS UDMELDELSE AF EU.

Oprettet: 2013-06-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1835 1799
Sidste måned 3 3

Fri Hash i Danmark

Det har i mange år været debateret om Hash bør være lovligt eller ej, Det er på tide at staten vågner op og gør hash lovligt.             Del med venner   Det ville være super fedt hvis jeg der har skrevet under gad at dele denne underskrift eller fortælle venner om den (Dem som i ved ville have lyst til at skrive under) Det ville være en stor hjælp :)  

Oprettet: 2013-06-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 56 55
Sidste måned 3 3

Mærkning af halal kød

Der sælges tonsvis af halalslagtet kød i supermarkederne i Danmark idag, hvor det ikke fremgår af pakningen, at kødet er slagtet på denne rituelle vis. Mange deler ikke muslimernes eller jødernes religiøse værdier og mange er af den mening, at metoden er dyreplageri. Derfor vil mange gerne undgå at købe halal slagtet kød. 56 muslimske foreninger og pressionsgrupper, forsamlet under paraplyen “Danish Halal”, forsøger nu tilmed at få slagterier til at slagte dyr uden bedøvelse, hvilket allerede fi

Oprettet: 2013-04-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1698 1667
Sidste måned 3 3

Afskaf gensidig forsørgerpligt, en gammel og forældet regel.

Gensidig forsørgelsespligt er et levn fra en tid hvor samfundsopbygningen var markant anderledes, og princippet bag den gensidige forsørgelsespligt bygger på økonomiske idéer først nedskrevet da det var utænkeligt at kvinden havde egen indkomst.Hun var derfor økonomisk sin mands ansvar. Verden har udviklet sig meget siden da, og langt de fleste par har to indkomster, også hvor den ene part er på kontanthjælp, dagpenge eller pension. Blandt ægtepar hvor den ene parts indkomst er mere end det dobb

Oprettet: 2013-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1350 1339
Sidste måned 3 3

Stop lukningen af Køge Skoleorkester

En gammel hæderkronet institution, Køge Skoleorkester, står for lukning.Køge Skoleorkesterets historie kan dateres helt tilbage til 1935. For 70 år siden i 1950, blev Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO) dannet på initiativ af en forældrekreds og en musikleder. Denne forening havde til opgave at drive orkesteret med den bagvedliggende administration af elevtilmeldinger, ansættelser og personaleansvar for musiklærere samt stå for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter, undervisningsmateri

Oprettet: 2020-02-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 353 333
Sidste måned 2 2

Lyskryds imellem Merløsevej og Sorøvej

så skete det igen igen... endnu en ulykke i krydset imellem Merløsevej og Sorøvej. Til morgen d. 5 februar 2020 skete det igen og vejen var spæret af i flere timer pga. en ulykke. Det er anden ulykke i det kryds, på bare en måned. Og det er jo ikke første gang desværre, det kryds har altid været et stort problem med flere ulykker årligt. Skal der virkelig lig på bordet før, kommunen vil lave det lyskryds? Nej, det syntes vi ikke.  Derfor skal vi stå sammen for, at få kommunen til at bevilge et l

Oprettet: 2020-02-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 140 140
Sidste måned 2 2

Krav om overholdelse af vedtægter hos FAB Frederikssund

I Maglehøjparken har der været afholdt en urafstemning omkring opførelse af en legeplads. Et Ja til denne afstemning medførte at afdelingen skal optage et lån og at lejer får en huslejestigning ud over det sædvanlige. Det handler ikke om legepladsen, men om processen da det kun er på et beboermøde der kan tages beslutning om en urafstemning, men emnet har ikke været debatteret på et beboermøde. Jeg har ved flere lejligheder gjort opmærksom på at der ikke er mandat for for urafstemningen men er b

Oprettet: 2020-01-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 17 17
Sidste måned 2 2

Stoppestedet - Stenstrup

Vi indsamler underskrifter, i håb om at stoppestedet Stenstrup, kan holde åben til kl 02:00 i weekenderne. Dette gør vi da der i Stenstrup i flere år har været debat om de unge der søger mod skolerne, de grønne områder mm. For at have et sted at være sammen, vi håber at en forlængelse af åbningstiderne kan holde de unge i byen, med et sted hvor det er lovligt at sidde i fælleskab og snakke, uden at generer og svine de fællesarealer der er i byen.  Vi ønsker at få de unge til at blive i byen, i s

Oprettet: 2020-01-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 28
Sidste måned 2 2Facebook