Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP! nedskæringerne. Invester i børnene_Bornholm har ikke råd til andet!

STOP! nedskæringerne for børn! Invester i børnene! Bornholm har ikke råd til andet! #Børnene_BornholmsFremtid   Tilstrækkelig skolebuskørsel Bevar gratis skoletransport for alle skolebørn (gratis buskort) Klubtilbud, efter skole fra 4 klasse Bevarelse af sorggruppe for børn der har mistet en forældre Fremtidssikre madskolen på Paradisbakkeskolen Bevar minimumsordning/norminering Mål for hvornår skolerne på Bornholm som minimum skal være på national niveau, især på TRIVSEL. Fremt

Oprettet: 2021-10-07 Statistik

Overbygningsskole i Støvring? NEJ TAK!

Kære politikere og skoleforvaltning i Rebild kommune! TAK for jeres store arbejde - men hvis I skulle være i tvivl, så er vi MANGE der mener, at en overbygningsskole i Støvring IKKE er den bedste løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Støvring by. Vi underskriver her - og siger dermed NEJ TAK til en overbygningsskole! Vi ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med at finde en konstruktiv løsning på den udfordring vi står overfor! Sidste frist for underskrift er d. 12. o

Oprettet: 2021-09-15 Statistik

NEJ til indhegning af Tisvilde Hegn!

På et møde i fagudvalget “udvikling by og land” i Gribskov kommune den 24. august blev der fremsat et forslag om at omdanne Tisvilde Hegn til en indhegnet (2,5 meter højt hegn) Naturnationalpark med udsætning af store græssere (bl.a. elge og kvæg). Forslaget blev heldigvis ikke stemt igennem, og som borger i Gribskov kommune, er jeg stærkt imod dette forslag. Jeg håber, at denne underskriftsindsamling kan vise politikerne, at der er stor modstand mod forslaget. En indhegning af Tisvilde Hegn med

Oprettet: 2021-09-04 Statistik

Fart-nedsættende bump, vejchikaner, i Ubby.

Jeg underskriver denne erklæring, da jeg er tilhænger/for planerne om fartnedsættende bump, vejchikaner i henholdsvis Ubby by, på Hovedgaden. Jeg bor i Kalundborg kommune, bor i eller har tilknytning til Ubby eller Jerslev by. Jeg er tilhænger/for at denne skønne landsby og omgivelser ikke ender ud i, at blive til endnu én af de mindre byer, der bare havner midt på en motorvej. Der køres både bevidst og ubevidst meget stærkere på bla. Hovedgaden, end de tilladte 50 km i timen. . Der er i særdel

Oprettet: 2021-08-11 Statistik

Ekstra vaskemaskine til vaskekælderen på Heliosvænget

Et ønske fra beboerne om en ekstra vaskemaskine til vaskekælderen på Heliosvænget, da 3 maskiner ikke er tilstrækkeligt til de 114 lejligheder der benytter vaskekælderen. Ønsket går på ialt 4 fungerende vaskemaskiner, som kan afhjælpe problemet med ventetid på at vaske tøj. 

Oprettet: 2021-11-08 Statistik

Urimelig betingelser ved Microsoft's New Commerce Experience (NCE) for Microsoft CSP

Som Microsoft CSP Partner inden NCE, har Microsoft Partneren dynamisk og fleksibelt haft mulighed for, måned for måned at skue op og ned for antal Microsoft licenser til deres kunder. Hvis en kunde i nuværende CSP setup skulle gå konkurs, har der været mulighed for Microsoft CSP Partneren at skue ned for antal licenser eller stoppe licensaftalen. Fremadrettet med NCE, lægges der op til at kunden/Microsoft CSP Partneren på alle eller en vis mængde Microsoft licenser, bindes til 1 eller 3 års afta

Oprettet: 2021-11-25 Statistik

Underskriftindsamling angående Ravelgen fra Næsby Strand.

Ravelgen fra Næsby Strand ligger på nuværende tidspunkt opmagasineret på Nationalmuseet. Denne underskriftindsamling har til formål at gøre Nationalmuseet opmærksom på, at mange mennesker ønsker at kunne opleve dette enestående fund af ganske særlig kulturhistorisk karakter. Ravelgen fra Næsby er en fint udskåret figur af rødgult rav og måler 7x4,7 cm. Figuren dateres til slutningen af istiden, ca. 12.000 f.Kr., og er det ældste plastiske kunstværk fra Norden.  Ravelgen skal frem i lyset som en

Oprettet: 2021-11-28 Statistik

Protest mod Solcellepark på 80 hektar omkring Ejby/Kingstrup Mose, som er udlagt med naturstier

Kære Borger som bruger Ejby - Kingstrup Mose til en pragtfuld vandretur. Moseområdet er Middelfart Kommunes største Natur område. Kommunen har, i samarbejde med de 50 lodsjere, investeret 3-4 millioner i stiområder, så vi borgere kan færdes i den vilde natur. Dette område vil, med en tilklistring af en solcelle park klods op af området, miste sin tiltrækningskraft og værdi - og de mange millioner vil være brugt omsonst.  Det er forståeligt at de mindst frugtbare jorde skal benyttes til en opgave

Oprettet: 2021-10-26 Statistik

Mistillidserklæring mod Rene Priess, Vicedirektør på Herlev Hospital

Rene Priess som er vicedirektør på Herlev Hospital har i pressen forsvaret direktionens valg om at blacklistet en jordemodervikar efter hun offentligt har udtrykt bekymring for de forhold patienter og ansatte bydes på hospitalets fødeafdeling. Blandt fagfolk er der ikke tiltro til Rene Priess' forklaring om, at det handler om omsorg for den pågældende vikar eller at det er fordi at hun ikke er ansat i derfor ikke har mulighed for at bruge MED og derved har handlet forkert. Rene Priess angiver de

Oprettet: 2021-10-02 Statistik

Genopførsel af legeplads ved lægehuset

Jeg erklærer ved min underskrift, at jeg er dybt skuffet over fjernelsen legepladsen ved lægehuset, da jeg selv og/eller min familie benytter den ofte. Derfor opfordrer jeg Guldborgsund Kommune til at opføre en ny legeplads så hurtigt som muligt.

Oprettet: 2021-09-27 Statistik