Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe.

Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe. Da det påtænkte antenne anlæg på 36 meters højde, berører flere borgere end de af Kommunen udsendte nabohøringer, dvs. ejerne af de matrikler som umiddelbart støder op til Keldbækvej 24, vil vi gerne have høringen ud i et større Forum, som minimum ejerforeningen bjerrelund, repræsenteret af sommerhusejerne i områd

Oprettet: 2020-10-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 26
Sidste måned 26 26

Onlineundervisning

Dette brev er skrevet på vegne af førsteårsstuderende på VIA University College Pædagog Uddannelsen. Vi skriver angående vores bekymring over den stigende grad af onlineundervisning. Denne bekymring bygger på, at vi ikke føler, at vi som studerende får det optimale ud af undervisningen. Dette er ikke set som en pegen fingre af VIA, da vi ved, vi er i en svær tid mht. Covid-19. Her er nogle eksempler på de udfordringer, vi oplever i forbindelse med onlineundervisningen: -          Det er svært at

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 25 25
Sidste måned 25 25

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Berner Sennen Klub 2021 er ikke indkaldt lovligt efter klubbens vedtægter

På opfordring af rigtig mange frustrerede medlemmer, som ikke har fået deres indkaldelse rettidigt og derved ikke har haft mulighed for at indsende hverken forslag eller indstillinger til bestyrelse- og udvalgsmedlemmer, laves denne underskriftsindsamling. Målet er, at der indkaldes til en ny generalforsamling med overholdelse af frister og med brevpost, som har været den hidtidige måde at indkalde på. Mail har aldrig tidligere været brugt, og det kræver faktisk en vedtægtsændring for at kunne g

Oprettet: 2021-03-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 24 24
Sidste måned 24 24

Aflys folkeskolens afgangseksamener 2021

Den undervsining vi har haft online, har ikke givet de samme muligheder for en ordentligt lærerig undervsing. Vores faglige niveau ligger væsentligt dårligere nu, end den ville have haft gjort, hvis vi havde haft den fysiske undervisning i skolen. Selv lærerne er bekymret for vores samlede faglighed.  Hvorfor skal eleverne i folkeskolen tvinges igennem en eksamen, som de overhovdet ikke har haft de samme muligheder for at forberede sig på, som de foregående årgange? Hvorfor skal afgangskarakter

Oprettet: 2021-03-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22
Sidste måned 22 22

Prioriter cykelstier mellem Slagslunde-Stenløse og Slagslunde-Slangerup

Kom nu Egedal Kommune! Det gælder blandt andet sikkerheden for vores børn!Vi føler dagligt, at vi er ved at blive kørt ned - op til flere gange - når vi afleverer børn i institution, eller når vi kører til gymnasiet i Stenløse. Det har vi i øvrigt gjort i snart 20 år, men trafikken, og dermed faren på vejene fra Slagslunde, er blevet større. I slår jer op som både familie og cykelkommune - vis nu jeres værd.Uddybning som følger:Budgetforliget 2021-2024 for Egedal kommune er netop indgået. Men en

Oprettet: 2020-10-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 187 187
Sidste måned 22 22

For forringelsen af studiet Erhvervsøkonomi (Ilisimatusarfik, Nuuk)

Vi er efterhånden flere og flere på studiet Erhvervsøkonomi, der oplever mange fejl ved studiet Erhvervsøkonomi og en opfattelse af studiet hvilket har forringet kvaliteten, for os studerende. Dette er især nedbringelse af timer, dog også: - Mangel på afgørende informationer såsom pensum og undervisningsmateriale. - Et intranet der i bedste tilfælde kun virker 70%, til trods for at der er mange lignende og bedre platforme som kunne bruges. - Tvivlsom afvikling af eksaminer, ved flere tilfælde. -

Oprettet: 2021-03-10

Tidsrum Alle lande Grønland
Altid 21 21
Sidste måned 21 21

Co-instruktion som en mulighed på film foreningsuddanelserne i Danmark

Hvorfor co-instruktion? Co-instruktion er ikke blot et ekstra par hænder, at dele byrden med, men er et ektra på øjne at dele visionen med. Alle film er på et eller andet niveau et samarbejde. Et samarbejde mellem skuespillere, den tekniske afdelingen og produktionen. Limen der holder disse afdelinger samlet, er visionen.  En vision, én og alle skal kunne forstå og brænde for at bringe til livs. I stedet for at være alene om visionen, hvor man kan risikere at fare vild og miste overblik, mener v

Oprettet: 2021-02-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 25 25
Sidste måned 21 21

Utilfredshed med udbuddet af bacheloremner

Kære bachelorskrivere 2020. Denne underskriftindsamling er til for at tydeliggøre utilfredsheden med de bacheloremner, som blev udbudt i 2020.  Fagrådet har fra flere sider hørt utilfredse røster. Klagen går særligt på, at der er to emner, der begge beskæftiger sig med tiden efter 1945 - altså Thorsten Borrings "Danmark og verden efter 1945" og Annette Skovsteds "De Forenede Nationer, 75 års jubilæum". Dertil har vi Jeppe Netterstrøms "Danmark 1100-1800". Der er altså et gabende hul, der frarøve

Oprettet: 2020-10-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 21 21
Sidste måned 21 21

DR PAKKELEG - MINE LICENSPENGE

Vi vil gerene have pakkeleg tilbage på Danmarks Radios hjemmeside. Vi som licensydere arbejder hårdt hele året og betaler gladeligt vores licens, blot for at kunne spille pakkeleg, denne ene måned om året. Skriv under her, for at bringe vores allesammens hjertebarn tilbage.

Oprettet: 2017-12-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 48 47
Sidste måned 21 21

Underskriftsindsamling til fordel for gennemførsel af dimmision på Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling

UCL har meldt ud, at der i år ikke bliver afholdt dimmision. Dette er vi selvfølgelig meget kede af, da vi de sidste mange år har set frem at færdiggøre vores uddannelse og afslutte den på ordentlig vis.  Aftaleteksten, som regeringen udsendte d. 15. april fastslår at fra og med d. 11. juni må 100 personer samles indendørs. Udendørs vil der ikke længere være restriktioner for, hvor mange der må samles - selvfølgelig såfremt det vurderes forsvarligt i forhold til smitterisiko.  Vi vil gerne med d

Oprettet: 2021-04-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22
Sidste måned 20 20