Mest populære andragender i de sidste 12 måneder

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Et bedre tværfagligt samarbejde, mellem de forskellige systemer

Vi skal have et bedre tværfagligt samarbejde i mellem de forskellige systemer. Det skal ikke være så svært for udsatte borger, at få den rigtige hjælp, uden at de skal råbe, skrige og blive mere syge af det. Borger skal ikke være mægler i mellem de forskellige systemer. Systemet skal samarbejde og gøre sagen/situationen mere behagelig for borger/forældre til handicappede børn. Systemet skal klædes endnu bedre på i forhold til psykiske diagnoser (der kommer flere og flere), lytte aktivt og ikke v

Oprettet: 2022-09-17 Statistik

Høringssvar for beboerne ved etape 2 fra Attenagrevej til Brejning kryds. ifm. udbygning af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning

1.    Gener, konsekvenser og løsningsforslag   Den nuværende linjeføring, som Vejdirektoratet har udarbejdet, vil medføre både menneskelige og ikke mindst økonomiske konsekvenser for både private lodsejere og erhvervslivet på den pågældende strækning. Dette gælder både ved en 2+1 løsning men også ved en 0+ løsning. Da vi i arbejdsgruppen ser at 0+ løsningen vil medføre mindst mulige gener på strækningen, har vi både valgt at komme med vores løsningsforslag for en 0+ løsning samt løsningsforslag

Oprettet: 2022-08-21 Statistik

Genindfør Dorthe som Leder af Hjertebjerg skole

Vi ønsker Dorthe genindført som skoleleder af Hjertebjerg skole. Hvad end personsagen omhandler, oplevede vi som forældregruppe Dorthe kompetent og med fokus på barnets læring og trivsel. Vi ønsker at give Dorthe en reel chance og at vi får lov at se hvad hun kan udrette på Hjertebjerg skole.

Oprettet: 2022-08-18 Statistik

frit for enhver at vælge MitID samt digital post. fjern nem konto gebyr

Det burde være gebyrfrit på en tvungen NemKonto og dermed gratis at have kontoen. vi danskere betaler kassen tilk banke for at have den obligatoriske konto men du kan ikke selv vælge eller bestemme over den. vi betaler for ALT hvad vi har eller bliver pålagt af staten, men får mindre og meindre ud af det. tilmed så styrer de også beslutningen om at man nu SKAL omsktille sig til det nye MitID og NemID udfases i løbet af året 2022. kan kan blive fritaget for alt digitale post, fra Borger sidens po

Oprettet: 2022-03-24 Statistik

Vi vil have adgang til ordbog ved tysk skriftlig terminsprøve på Svendborg Gymnasium d. 7. marts 2022

Til den kommende tysk skriftlig terminsprøve d. 7. marts 2022 får vi ikke adgang til en ordbog. Dette sker som del af en prøveordning for at hindre, at vi ikke bruger Google Translate el. andre forbudte hjælpemidler. Vi mener ikke, at det er fair, at vi ikke får adgang til en ordbog til tyskterminsprøven, når vi i størstedelen af undervisningen har adgang til en ordbog og bliver opfordret til brug af denne fra lærernes side af. Derudover er vores tysk terminsprøvekarakter en del af vores skriftl

Oprettet: 2022-02-01 Statistik

Flere vejbumpe på Bønfeltvej i Astrup

Vi er mange børnefamilier omkring Bønfeltvej i Astrup, som er bekymret over, hvor stærkt/uansvarligt traktorer, biler, mc'er kører her på vejen. Vi mangler noget, som kan sænke farten på køretøjer, der kommer indenfor Astrup byskiltet på Bønfeltvej. Folk har en tendens til, at hæve farten efter bumpet på Skolen - ligeledes sænker modkørende, der kommer udefra byen, først farten når de når skolens bump. Vi vil gerne at bilister/køretøjer allerede har sænket farten, før Astrup byskiltet på Bønfe

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Forbyd høje træer eller ligende beplantning i parcelhuskvarter

Det burde ikke være lovligt at træer/beplantning i parcelhuskvarter må blive ligeså høje som naboen selv synes, og dermed være til stor irritation. Det skygger for lys og sol, det sviner (og sjovt nok andre i ejerens egen have) Der burde være regler for højde ligesom med bygninger/skurer mm.  

Oprettet: 2022-06-21 Statistik

Hjælp Carsten Storbjerg med at bekæmpe korruption i Danmark! Danske domstole, "de folkevalgte" og marionette Frederiksen er med i banden, som stjæler fra danskerne.

Går du og tror, at Danmark er et retsstat? Carstens historie med Jyske Bank er endnu et bevis på det modsatte. Jo mere man søger information, jo flere sager som Carstens dukker op. Staten er med i forbrydelser mod mennesker og især selvstændige, for folk der vil selv tjene deres penge og stiller spørgsmål, når der ser fejl i systemet og ikke giver op, DE ER FARLIGE FOR SYSTEMET.  Carstens kamp er ikke kun hans egen, han kæmper også for dig. Vend ikke ryggen, for en dag kan du selv være i situati

Oprettet: 2023-01-10 Statistik

Red disney sjov

Red disney sjov.  Disney sjov har været i Danmark i 31 år og har været en del at mange barndoms og er blevet en stor tradition hos os danskere som dr vil ødelægge.   De vil i stedet for sende fredagsTamTam som vil handler om mere dansk animation  som ikke vil være det samme som disney sjov Jeg synes ikke man kan tag en tradition igennem 31 år fra så mange mennesker.                                                                    jeg syntes derfor vi skal stå sammen og få indsamlet så mange

Oprettet: 2022-12-01 Statistik

Stop færøsk fiskeeksport til Rusland

Idet jeg ønsker tillykke med vores ny regering, vil jeg opfordre til, at denne hurtigst muligt får at vide, hvad vi mener om at færøsk fiskeindustri, efter vedtagelse med stort flertal i Lagtinget, insisterer på fortsat at eksportere fisk til Rusland. Det foregår på trods af, at Europaparlamentet har udnævnt Rusland til at bære betegnelsen Terrorstat. Adskillige sektorer i diverse lande lider tab ifbm sanktionerne mod Rusland, som til gengæld straffer med afbrydelse af energiforsyning. Men kan v

Oprettet: 2022-11-24 Statistik

Færre eksamener til EUX-elever

Vi er blevet overset af politikerne, og vi vil dermed lave en underskriftindsamling, som vil sætte et lys på os! EUX-uddannelsen er blevet overset, og vi skal dermed stadig op i alle eksamerne, selvom EUX-vejen er en af de hårdeste og mest påvirkede uddannelser under corona, og vi har været hjemsendt under næsten hvert forløb vi har været på.

Oprettet: 2022-03-01 Statistik

Reel Covid-19 kompensation til små atypiske virksomheder

Mange atypiske små og mellemstore virksomheder bliver pålagt at tilbagebetale Covid-19 kompensation for tabt omsætning i de perioder, hvor servering og udskænkning har været forbudt under pandemien. Vores ramme er 45m2 butik, cafe'delen har plads til 10 gæster inde og 20 gæster ude.   Vores virksomhed er både butik, galleri og cafe'.  Cafe'delen har været lukket ned i perioder, og den del af omsætningen har vi tabt.  Vi har vækstet på alle andre parametre, med hårdt arbejde og nogle investeringe

Oprettet: 2022-02-28 Statistik

MEGET MERE TANDSUNDHED

Hjælp os med at sikre, at alle har råd til forebyggende tandpleje Folketinget har med en ny, hasteindført særlov sat den danske tandsundhed på standby. Skriv under og hjælp os med at opfordre Folketinget til at sikre, at alle i Danmark har råd til forebyggende tandpleje. Vi opfordrer til, at Folketinget hurtigst muligt erstatter særlov L 235 med en ny og bedre lov.   Baggrund: Særlov med samfundsøkonomiske konsekvenser Den 1. juni 2018 ophørte overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og regioner

Oprettet: 2018-05-23 Statistik

Ny blodbank

Ny blodbank for mænd, kvinder og deres børn der ikke deltager i så kaldt  medicinsk, vanvids DNA ændrende indsprøjtninger kaldet COVID vacciner. Vi har øjblikkelig brug for indgreb der sikrere Danmarks befolkning fra ikke at modtage DNA destruktivt doner blod fra den del af befolkningen der bevidst eller ubevidst er blevet gen ændret sin lov status fra menneske racen til Homo Borg. For mere forklaring vedr. den nye kunstig fremstillet 'Homo Borg' kan anbefales international advokat Todd Callende

Oprettet: 2023-02-05 Statistik

Ja tak til at danne nyt samfund med folkestyre

Jeg har fået nok og gider ikke vente på flertallet vågner eller andre mirakler sker.  Beviser på, at der begås forbrydelser mod menneskeheden har vi nok af. Vi ved, hvem der står bag disse forbrydelser. Derfor er det på tide at melde sig ud af det syge samfund, hvor magtapparatet er blot marionettedukker for WEF og WHO. Jeg samtykker ikke til globalt diktatur. Jeg vil gerne være en del af et sundt samfund.  Med uafhængige medier. Med politiet, domstole, læger der tjener befolkning. Ren luft. Ren

Oprettet: 2022-12-16 Statistik

SNE PÅ SOLTAG!!

HEY IJG HVER ENESTE GANG DET SNER LÅSER LÆRENE DØREN TIL DET ENESTE UDEAREAL PÅ SKOLEN FOR 7 TIL 9 KLASSE. DET BETYDER AT HVIS MAN SOM 7. 8. ELLER 9. KLASSE VIL HAVE NOGET FRISK LUFT I FRIKVARTERET SKAL MAN HELE VEJEN NED PÅ GADEN. VI FORSTÅR LÆRENES BEKYMRINGER OM AT DE SMÅ BØRN I GÅRDEN VILLE KUNNE BLIVE RAMT AF SNEBOLDE OPPE FRA SOLTAGET. DERFOR SPØRGER VI OM IKKE LÆRENE KAN ÅBNE OP. SÅ SKAL VI NOK LADE VÆR MED AT KASTE SNE PÅ DE SMÅ. KH IJG's FLERTAL AF UDSKOLINGS ELEVER :-)  VI INDSAMLER UN

Oprettet: 2022-12-12 Statistik

Jeg er modstander af, at der opstilles kæmpevindmøller ved Øster Starup og Ammitsbøl skov

Vi støtter kampen mod opsætningen af kæmpevindmøller på 150 meters højde i et smukt og unikt naturområde ved Øster Starup, Aagård-Gravens.

Oprettet: 2022-09-30 Statistik

Nedsæt hastigheden om sommeren på 3 km fra Ålbæk mod Skagen ud for det rekreative område

For at spare sammenlagt 1 minut i sommerperioden vil man hæve hastigheden ud for et af Ålbæks mest benyttede rekreative områder til 90 km/t. De bløde trafikanter, strandgæster, cyklister og gående langs vejen udsættes for en urimelig fare og støjen fra bilerne høres helt ned til stranden. Vi kræver at hastigheden på strækningen fra Rudkørslen ved Hirtshalsvej til Råbjergvej i sommerperioden sætte ned til max 60. 

Oprettet: 2022-08-17 Statistik

Bedre arbejdsvilkår

Vi som social og sundhedshjælper og social og sundhedsassistenter samt andet ufaglært sundhedspersonale i Vejle kommune ønsker at kommunen får iværksat, så det fremadrettet er muligt at kunne arbejde hver 3-4 weekend over et rul på 12 uger som fastansat i stedet for hver 2. Weekend.  Vi ønsker at kunne få noget af vores privatliv tilbage, men samtidig fastholde det erhverv vi elsker at arbejde i, og kunne yde en indsats som sundhedspersonale. Dog savner vi at have mere fritid til vores egen fami

Oprettet: 2022-04-30 Statistik

Mere sikkerhed på Aalborg havnefront med lydinstallation

Vi er en gruppe musikstuderende fra Aalborg Universitet, der arbejder med et projekt, der skal sørge for mere sikkerhed på Aalborg havnefront gennem en lydinstallation.  Denne aktiveres af sensorer når man kommer for tæt på kanten.  Sonic Safeguard afhjælper drukneulykker før de sker ved havnefronten i Aalborg. Sonic Safeguard skaber værdi for den enkelte borger og samfundet ved at forhindre tragedier og spare samfundet for et stort tab af penge uden at forringe bymiljøets æstetik.I dag findes d

Oprettet: 2022-04-09 Statistik