Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEJ tak til bro over Samsø

NEJ tak til bro over Samsø Dette ødelægge naturen OG freden og stilheden, som Samsø er kendt for, og er et tiltræknings punkt for øen. Det vil uværgerligt betyde affolkning af Samsø, netop på grund af at det så IKKE er en Ø længere.

Oprettet: 2018-03-24 Statistik

Skal Kalø Slotskro rives ned??? Vi siger nej!!!

Skriv under og hjælp med at redde Kalø Slotskro som er en del af landskabet ved Kalø Slotsruin! Nationalpark Mols Bjerge vil rive ishuset og slotskroen ned ved Kalø Slotsruin. De vil opføre et velkomstcenter med cafe og administration for Nationalpark Mols Bjerge.    http://syddjurs.lokalavisen.dk/nationalparken-bygger-nyt-ved-kaloe-/20131210/artikler/131219986/1507

Oprettet: 2014-02-15 Statistik

Ribe Svømmebad skal opgraderes med bl.a varmtvandsbassin til Baby svømning og Wellness

Denne underskriftsindsamling er oprettet for, at understøtte Ribe Fritidscenter' Bestyrelse, Ribe By/Omegn og Turisme-erhvervet med, at få Ribe Svømmebad opgraderet med bl.a varmtvandsbassin til Baby svømning og Wellness område.  Nuværende svømmebad har snart 40 års jubilæum så tiden er inde. STØT OP  

Oprettet: 2018-03-11 Statistik

Støt en super god idé, og gør Vestbjerg til den bedste bolig by i Nordjylland.

Til By- og Landskabsudvalget (BLU) og det samlede byråd i Aalborg Kommune.   ”Med mit tilsagn til denne idé, giver jeg med min underskrift støtte til, at et projekt om at udvikle Vestbjerg mod øst kan blive realiseret. Der skal laves de herligste fritidsaktiviteter i skoven på parcel 24 h, som kan finansieres med en udvikling af byggegrunde til boliger på en mindre del af samme parcel”.   Projektet bør realiseres hurtigst muligt.   Baggrund og Projektbeskrivelse:   Vestbjerg er i gang med en kra

Oprettet: 2018-02-01 Statistik

Hjælp Kajik og Ratik

Vi vil rigtigt gerne have jeres hjælp, da vores venner på 15 og 16 år skal sendes ud af landet. de har boet her i 13 år og det er på ingen måde fair at sende dem til et fremmede land.  Vi vil gerne have vores venner til at blive i Danmark, så det håber vi at i vil hjælpe med ved at underskrive❤️

Oprettet: 2018-04-26 Statistik

NY HUNDELOV NU.

Efter årelang utilfredshed i befolkningen, bør hundeloven revideres og listeforbudet ophæves. Alt for mange blandingshunde bliver aflivet efter Loven og det giver ingen mening at sunde og raske hunde skal aflives pga. deres udseende.  Østre Landsret har stadfæstet en afgørelse omkring udseende på to blandingshunde. De er alene på udseende dømt til aflivning. Ejer kunne ikke bevise blandingshundenes ophav, hvilket jo ikke er muligt da der ikke er stamtavler på blandingshunde. Måske flere end 400.

Oprettet: 2016-11-17 Statistik

Den lille pige fra Langeland skal hjem!!!

Hun er en godt 6 årig pige der mistede sin mor, ufødte lillebror og stedfar i april 2016, hvor hendes rigtige far skød dem mens hun så det. Faderen er indlagt pt fordi på psykiatrisk.Han har fortsat forældremyndigheden, trods den ugerning han har gjort, pigen bor nu ved hans familie. Jeg har selv hørt pigen sige til mig at hun vil hjem til mormor og morfar samt moster og starte i før SFO igen!! Men det offentlige kører en helt andet leg. Og stakkels pige bliver mere og mere ked af det og der ska

Oprettet: 2016-06-19 Statistik

Hjælp ChangeMakers og Café Kaffegal med din underskrift

En helt urimelig og uretfærdig shitstorm har ramt en ildsjæl og en socialøkonomisk virksomhed ! I uge 11 ryddede TV2 Østjylland næsten hele sendefladen med en række indslag omkring arbejdsmiljøet og forholdene på Café Kaffegal. Disse indslag kan på sigt resultere i, at den socialøkonomiske virksomhed, Café Kaffegal, kan blive tvunget til at lukke. Det påvirker cafeens nuværende ansatte på særlige vilkår og daglige leder, Brian Sørensen, der igennem 22 år har viet sit liv til at hjælpe psykisk s

Oprettet: 2018-03-18 Statistik

Vejomlægningen i Naverporten

Trafikomlægningen i Naverporten i Avedøre stationsby har skabt større problemer for både beboere og gæster i stationsbyen. Kommunen er blevet kontaktet af flere omgange siden projektes påbegyndelse, men der er ikke sket en betydningsfuld forbedring/ændring af forholdene, da kun mindre detaljer er forbedret efter henvendelse.Det er helt fint, at vi skal have nye sikre veje, men som tilstandene er nu og har været længe, er det på bekostning af beboernes og besøgenes biler, cykler mv. Derudover er

Oprettet: 2018-09-06 Statistik

Bevar Koldings industrihavn

Koldings byråd har besluttet af lukke en af Danmarks mest effktive industrihavne.  Havnen bidrager med op til 8% af kommunens indtæger gennem skatter, som kan bruges på velfærd til de gamle, svage og andre mindrebemidlede borgere. 400-500 direkte arbejdspladser og 2200 afledte arbejdspladser er i fare. Lad os få stoppet denne landsskadelige virksomhed. SKRIV UNDER!

Oprettet: 2018-11-18 Statistik

Nej til Lukning af Børnehuse i Gilleleje

Vær med til at fortælle politikerne i Gribskov Kommune at det ikke er iorden at lukke Børnehusen Hestehaven, Langdraget eller Birkevangen i Gilleleje.  Huse hvor der er plads til individet og hvor pædogogerne har øje for det enkelte barn. Steder hvor der er plads til kram, omsorg, nærhed og tryghed og hvor både de ansatte trives og forældrene er glade for at aflevere deres børn.

Oprettet: 2018-06-06 Statistik

Bevaring af det grønne og bålplads ved 12. Århus spejdere.

Den vestlige grænse ved 12. Århus spejderne har indtil for nyligt været afgrænset af et læhegn bestående af buskads og træer.  Dette brede læhegn har fungeret som miniskov for vores spejdere, og de har haft mange gode stunder derinde. I 2016 bliver der udsendt en lokalplan til høring som truer dette område, vi spejdere indgår dialog med kommunen, og bliver inviteret til et møde. På dette møde bliver vi lovet at læhegnet vil bestå, og at de gerne vil plante flere træer til os. Vi er glade. I apri

Oprettet: 2018-05-11 Statistik

Stop biogasanlæg i Køng mose

Nature Energi har ansøgt om at anlægge et 25 meter højt biogasanlæg i vores smukke natur i Køng mose. Vi er flere naboer der kommer til at bo meget tæt på dette anlæg, og derfor startes en underskriftindsamling for at få kommunalbestyrelsen til at forstå, dette er en meget dårlig placering.  Hvis anlægget bygges, vil tung trafik til og fra anlægget, skulle. køre igennem vores små byer, som Bårse, Gl. Lundby, Lundby og Køng.  Et skrækscenarie for os og vores børn som skal færdes med tung trafik p

Oprettet: 2018-11-11 Statistik

Nu indebærer "så utåleligt som muligt" også fængsling af ikke kriminelle!

Tidligt om morgenen den 4. april blev 8 kristne iranere, uden varsel, hentet på Kærshovedgård af politiet og ført i varetægtsfængsel i Ellebækfængslet ved Sandholm. Der sidder de stadig. De er ikke kriminelle, men flygtninge, der ikke tør rejse hjem til Iran, der er deres fædreland, fordi de ved det kommer til, at koste dem livet. Hensigten er at motivere dem til frivilligt, at rejse tilbage til deres hjemland. Ingen af dem vil skrive under på, at de vil rejse frivilligt, hjem til det land, der

Oprettet: 2018-08-23 Statistik

COOP har besluttet at lukke SuperBrugsen Stenlille d. 24. juni 2018

Synes du også, at COOP skal give butikken en chance mere? Skriv dit navn og underskrift her! Underskriftsindsamlingen afleveres til COOP’s koncernledelse senest 28. juni 2018

Oprettet: 2018-06-15 Statistik

Stop Racismen I Vores Danmark

Undertegnede personkreds vil hermed anmelde Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs for at overtræde straffeloven § 266 b som lyder som følger: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens

Oprettet: 2018-09-08 Statistik

Holmegårdsskolen en skole på 3 matrikler, ja tak!

Holmegårdsskolen en skole på 3 matrikler, ja tak! Vi er en gruppe, der har startet denne underskriftindsamling. Vi protesterer mod indholdet i høringsforslaget, som vil betyde en lukning af Holmegaardsskolens afdeling i Holme-Olstrup. Vi mener at der er behov for en Holmegårdsskole på alle 3 matrikler. I og med at alle prognoser peger på at der fremover vil komme flere børn til området. Derfor vurderer vi, at det er klogest bevare alle 3 matrikler. Baggrund: Vi er meget enige i at udskolingen sk

Oprettet: 2018-10-08 Statistik

Bevar Dalgaarden, Århus

Hvorfor du skal skrive under? Det skal du fordi det her er et helt unikt sted. Du skal skrive under fordi Dalgaarden også er et hjem for de børn der nu ikke længere bor der, men har Dalgaarden som deres barndomshjem. Du skal skrive under fordi Dalgaarden har løftet opgaven med de her børn i 57 år, og fordi de fortsat vil være i stand til det, og fordi plejefamilie ikke er den rigtige løsning for de her børn. Dalgaarden i Århus er et opholdstilbud for børn der har det svært, de har det dårligt m

Oprettet: 2018-10-19 Statistik

Fjernelse af deltagelsespligten i sygepleje på UCL campus Odense

I SLS Odense kæmper vi for tiden for at få fjernet deltagelsespligten i sygepleje i de timer, som lægger ud over problembaseret læring (PBL) og timer i simulationslokalet. Dette gør vi, af flere grunde: 1: Fordi, at vi mener, at vi går på en videregående uddannelse, hvor det skal være valgfrit, hvordan vi vælger at studere. 2: Fordi, at vi IKKE mener, at de almene timer i sygepleje kan prioriteres over timer i de øvrige fag, som fx anatomi og fysiologi. 3: Fordi, at vi mener, at der skal være pl

Oprettet: 2018-12-04 Statistik

Bevar Alkestrupskolen

Et af forslagene i den nye sparekatalog fra Køge kommune er at lukke Alkestrupskolen. Skoleudvalget har meldt ud at der ikke vil være politisk opbakning omkring skolelukningen, men skolebestyrrelsen vil ikke bare se passivt til og vi har derfor brug for jeres underskrift, i kampen om at bevare vores skole i Alkestrup. Underskifterne vil blive lagt som bilag ved et samlet hørringssvar til Køge kommune.

Oprettet: 2018-08-27 Statistik