Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEJ TAK TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP

UNDERSKRIFTSINDSAMLING NEJ TAK - TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP Om kort tid skal Byrådet tage stilling til Kommuneplanen 2017-2028   I kommuneplanen er stillet forslag om at godkende et areal på Øster Hårupvej i Hårup til opførelse af en ny motorsportsbane.   Hvis forslaget - Ramme 35-R-92 Motorbane, Hårup bliver godkendt, må det udpegede areal bruges til etablering af: ”støjende fritidsanlæg som motorsportsbane, skydebane og lignende”. Jf. 3 artikler bragt i Midtjyllands Avis den 25.01.2017, er pl

Oprettet: 2017-03-25 Statistik

Nej til 8 etager på Frederiksberg Allé 41

I uge 47 blev der på forsiden af Frederiksberg Bladet præsenteret det projekt, som har vundet en byggeherrekonkurrence udskrevet af Frederiksberg Kommune om et nyt byggeri ovenpå Metrostationen. Af fem udvalgte forslag blev projektet ”Madkulturens Hus” konkurrencens vinder. I avisartiklen fremhæver borgmester Jørgen Glenthøj, at ”vinderprojektet vil glide forbilledligt ind i rækken af de smukke gamle ejendomme på Frederiksberg Allé.” Andet steds i bladet udtaler formand for By- og Miljøudvalget

Oprettet: 2016-11-28 Statistik

PAS PÅ VORES BØRN OG VORES SKOLER – AALBORG FRISKOLE OG FILIPSKOLEN!

Denne underskriftindsamling er sat i gang, fordi der er brug for at politikerne i Aalborg Kommune hører vores bekymring i forhold til det nye byggeri ”Parkbyen”. “Parkbyen” kan i fremtiden blive begge skolers nærmeste nabo. Vi skriver på vegne af forældre, men mest af alt på vegne af vores børn, som særligt vil blive berørt af det kommende byggeri. Vores hovedpunkter er: Vi siger NEJ TAK til skoler, undervisning og børnemiljø i skygge! Vi siger NEJ TAK til inddragelse af det grønne område! Vi si

Oprettet: 2017-10-16 Statistik

Bevar barselshotellet Aldersrogade!

Barselshotellet på Aldersrogade står til at lukke som følge af besparelser på området i 2018. Stedet hjælper og beroliger hver dag, døgnet rundt, nybagte forældre med at få den bedste start med deres lille ny. Skriv under hvis du ønsker at bevare dette tilbud for førstegangsfamilier <3

Oprettet: 2016-09-18 Statistik

Kirsten Sletbjerg

FOLKEAFSTEMNING FORLANGES TIL DANMARKS UDMELDELSE AF EU.

Oprettet: 2013-06-22 Statistik

Giv de hjemløse et sted/en plads at være i København

Har  i længere tid fulgt Marlene Malle Granild (utrolig hjertelig hjælpsom hjemløs kvinde) hjemløs til hjemløs  fangerne på bænken (Sydhavnen)hvor vi følger de hjemløse. De står i en frygtelig situation hvor de ikke kan være i fred nogen steder, romaer terroriserer truer dem og andre borgere.Der har været episoder med vold tyveri trusler mm. De er trætte udsatte utrygge bekymret bange og ønsker bare et sted de kan være, en plads el lign. De tør ikke sove og må hele tiden være på vagt. Hvor er de

Oprettet: 2017-06-07 Statistik

JA TAK - til hjælpemidler via internettet for elever til afgangsprøven/eksamen

Hvis du på en eller anden måde har berøring med uddannelsessektoren, så er det vigtigt, at du læser følgende udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver.  Kilde: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3b8237d0-5a74-4364-9965-53c75907dba6/Høringsbrev%209.%20november%202017.pdf Kan det være rigtigt, at man ikke må tilgå internettets søgefunktioner til afgangsprøven, så vil det have katastrofale konsekvenser for elevernes afgangsprøver samt undervisningen i skolen fremadret

Oprettet: 2017-11-16 Statistik

Bevar Grenaa Apotek som vagtapotek

Regionsrådet har besluttet at anbefale at Grenaa Apotek bliver et B-Apotek. Det er nu op til sundhedsstyrelsen at efterkomme regionens ønske. For at det skal lykkedes er det vigtigt at vi viser lægemiddelstyrelsen og ministeren at vi bakker op om regionens anbefaling. Skriv under på denne indsamling så vi kan bevare Apotekets status. 

Oprettet: 2017-04-26 Statistik

Fokus på forsvundne personer

Jeg Sofie Sønderup der har oprettede Facebook gruppen Forsvundne personer oplever en voldsom stigning i folk der meldes savnede af frustrede pårørende eller politiet. Udover det er der en stigning i sager der ender ulykkeligt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vores politikere bliver gjort opmærksom på denne stigning og at de får fokus på alle de folk der forsvinder og på de mange efterladte der sidder tilbage. Jeg håber med denne underskrift indsamling at vi vil kunne få åbnet op for en dialog

Oprettet: 2017-05-01 Statistik

Bevar Danmarks sidste Medlemsejede realkredit - Stop børsnoteringen af Nykredit

Dansk Realkredit opstod i 1797 og har i næsten 200 år været en kreditform med solidarisk hæftelse for boliglån. Ligesom andelsbevægelsen er det en del af den danske kulturarv, men det er meget snart slut. Siden 1989 er alle kreditforeninger blevet bankejede og der er kun en medlemsejet kreditforening tilbage, nemlig Nykredit som også dækker Totalkredit. Det er Danmarks største kreditforening, og den har ledelsen planlagt at omdanne til et bankejet aktieselskab. På trods at megen skepsis fra medl

Oprettet: 2017-05-21 Statistik