Nyeste Underskriftindsamlinger

UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
23 Sig nej til nedlægning af SFO 2 Gungehus (Lejerbo-klubben)
Der skal spares 40 millioner i Hvidovre kommune de næste år. Økonomiudvalget har fremlagt et “effektiviseringskatalog”, der bl.a. foreslår at slå vores ungers klub, SFO 2 Gungehus, sammen med Bredahlsparken - i Bredahlsparken. Det skal diskuteres i økonomiudvalget 5/3. Lukning af klubben er en kortsigtet løsning, da børnetallet stiger i kommunen. Samtidig reducerer det mangfoldigheden i kommunens...
2018-03-01
28 Bevar Flødstrup præstebolig
Bevar Flødstrup præstegård - boligen til vores præst Uddrag af brev af Per Christiansen, Langtved: Desværre barsler en del af det fælles menighedsråd for Ullerslev/Flødstrup sogne med en ide om at sælge præstegården i Flødstrup. Det kan ikke være på grund af økonomien, da der ikke spares en krone ved et salg. Skulle der blive et lille driftsoverskud ad åre, vil det blot tilfalde provstiet og derme...
2018-03-01
5 KittyTheMinis hest skal hedde Kokain Karen
KOKAIN KAREN OG SÅDAN ER DET BARE       TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST TILFØJ MERE TEKST ...
2018-02-28
177 Etablering af cykelsti mellem Homå-Trustrup.
Denne underskrifts indsamling er opstået på ønsker om etablerimg af den sidste strækning af cykelsti mellem Homå og Trustrup. Da strækningen er blevet mere trafikeret, er det direkte farligt at cykle på hovedvejen A15.  Der er mange som gerne cykler mellem Trustrup og Grenaa. Det være sig skolebørn og personer som skal på job i Grenaa, men risikoen for ulykker er blevet større, da tung trafik er v...
2018-02-28
159 Modstand mod byggeplanerne for Skejbyvej 1-29 og de trafikale problemer det medfører
NEJ TIL TRAFIKALT KAOS OG HØJE BYGNINGER I SKEJBY/VEJLBY! Kommunen planlægger en ny stor bydel i Vejlby overfor Kantorvænget og Kantorparken. Der er planer om 900 nye boliger i op til 6 etager med 700 nye parkeringspladser inkl. et nyt supermarked. Det er LANGT over en FORDOBLING af antallet af beboere og biler i området. Skejbyvej og Skejbygårdsvej kan slet ikke bære al den trafik som alle de man...
2018-02-26
7 Folketings medlemmer eller ministre skal ikke stige i løn
Jeg læste at Folketingets medlemmermstod til lønstigninglmed 15% jeg synes at samfundet skulle have glæde af de 15%. Istedet for dem.  ...
2018-02-26
41 Kollegier skal tage unge hjemløse
I dag har vi over 1200 hjemløse der er under 25 år.  Kollegierne skal tage et socialt ansvar, og derfor mener vi at kollegier skal stille fire procent af deres pladser tilrådighed for kommunen, så de hjemløse kan få et sted og bo, hvor de bliver præsenteret for sunde sociale forhold og kan komme benene igen. En plads på et kollegie kommer selvføgelig med forpligtielser, så som at de skal være stud...
2018-02-25
60 Vit ynskja ikki migrantar til Føroya
    Vit ynskja ikki migrantar til Føroyar, av tí einklu grund, at vit vilja verja okkara land ímóti at koma í somu syndarligu stødu, sum okkara grannalond eru komin sær út í; vid at hava opna hurdar fyri hesari innvandring av migrantum úr eystri    ...
2018-02-25
68 Boliger på "Cabaret- grunden", Stege
Undertegnede kan IKKE tilslutte sig Vordingborg Kommunes lokalplanforslag vedrørende et 3 etages byggeri ved Langelinie/Stege voldterræn ( det tidligere Ellens Cabaret grunden). Undertegnede er ENIG i, at arealet skal bevares som et grønt område til  offentlig benyttelse. ...
2018-02-24
14 TANDLÆGE og - behandling bør dækkes 100% af det gule sygesikringskort
Danmark bør omfatte TANDLÆGE 100% i det gule SYGESIKRINGSKORT. Som et civiliseret land, bør "TANDLÆGE" og tandbehandling i Danmark være omfattet af offentlig sygesikring på lige fod med andre læge-ydelser. Det er en vigtig del af den almene folke-sundhed og bør omfattes af det gule sygesikringskort. Er du enig ? - send din underskrift på forslaget ved at udfylde navn  ...
2018-02-24
133 Ja tak til en direkte flyrute mellem København og Tangier
Skriv under hvis du også mener, at der mangler en direkte flyforbindelse fra København til Tangier. Med din underskrift tilkendegiver du, at du er interesseret i sådan en forbindelse. ...
2018-02-24
36 Til støtte for en 11-mands fodboldbane i Nørrebroparken til Nørrebros børn og unge (Lukket)
Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune skal onsdag den 28. februar tage stilling til placering af en kunstgræsbane på Nørrebro, herunder om der skal anlægges en 11-mandsbane, hvor der samtidig er plads til mindre baner i Nørrebroparken. Som spiller i Nørrebro United og beboer på Nørrebro vil jeg opfordre dig til at støtte op om ovenstående løsning, hvor man udnytter arealet i Nørrebropark...
2018-02-23
10 Mildere regler for opnåelse af permanent opholdstilladelse for studerende i Danmark
Reglerne om permanent opholdstilladelse i Danmark er strammet så meget op, at det er umuligt for den studerende at opnå permanent opholdstilladelse (og derefter dansk statsborgersskab). Betingelserne kræver nemlig at man skal arbejde i 3,5 år (fuldtidsarbejde) - og hvad betyder det? Jamen det betyder at studerende i Danmark, ikke kan opnå permanent opholdstilladelse og statsborgersskab i Danmark f...
2018-02-22
304 Nej Tak til behandlingssted i Kærnehuset!!!
Det er under al kritik, at man overhovedet overvejer, at placere et behandlingssted for misbrugere midt i Godthåbsparkens bolig bebyggelse!!!  Vi har vores aktivitets område lige foran med pool, minigolf, tennisbaner og pizzaria. Det ville være mere oplagt, at bruge Sundhedshuset til dette. Skriv under, hvis du er enig og lad os vise kommunen, at vi ikke vil finde os i dette!...
2018-02-22
94 få fjernet stats afgiften på både kasko forsikringer .1,34 % af det forsikredes værdi .
vi er ret mange her i Danmark som nyder at have en båd og få weekenderne til at gå med også ferier .  men hvorfor skal staten tjene 1,34 % af hvad at din båd er forsikret for . et lille regne stykke vi siger at vi har en båd der er 250 000 kr værd og det forsikrer vi den så for ved vores forsikrings og vi får en årlig præmie  men + en stats afgift på 1,34 % af de 250 000 kr = 3350 kr hvert år for...
2018-02-21
3 Grunden til Morten Nees ikke kan score er fordi han er pisse grim
Vi er blevet enige om at grunden til Morten ikke kan score, er ikke fordi han er dårlig til det, men snarere fordi han er pisse grim....
2018-02-21
871 Regeringen har besluttet at patienter med muskelsvind, ikke skal tilbydes ny epokegørende behandling
Det er ikke fair at, regeringen nægter en gruppe patienter med muskelsvind (SMA) ny afgørende behandling, som markant vil øge livskvaliteten. Regeringens begrundelse er at, det er for dyrt og de ifølge medicinrådets mulige forbedringer er af ringe værdi. Medicinrådet ignorerer anbefalinger fra lægerne, som behandler SMA patienterne. Medicinrådet oplyser at prisen er kr. 65 millioner om året, det e...
2018-02-19
24 Forbud mod svenske postkasser
når du sætter din underskrift her støtter du op om at bevare de danske postkasser et element i danmark som er så dansk så det bare skal blive skriv under  og budskabet kommer ud...
2018-02-19
227 Nej til begrænsninger i busdriften i Sluseholmsområdet efter åbning af Cityringen
Åbent brev til overborgmester Frank Jensen! Kære Frank Det er med stor forbavselse, at vi her i Sluseholmsområdet har kunnet se, at busbetjeningen i vores område bliver væsentligt forringet i forbindelse med åbningen af Cityringen næste år. Sluseholmen ligger jo ikke i nærheden af Cityringen eller andre banenet, som Movia også skriver i Nyt Bynet. Alligevel bliver busbetjeningen halveret i forbin...
2018-02-19
79 Tunnel mellem Bornholm og Skåne
Foreningen Bornholmtunnel har modtaget et tilbud fra COWI på ”et geologisk litteraturstudie med formål at kunne konkludere, hvorvidt det er muligt at lave en bygbar tunnelforbindelse mellem Skåne og Bornholm”. Dette vil foreningen arbejde på at finde midler til, bl.a. ved at søge forskellige fonde. Et geologisk litteraturstudie er begyndelsen til en grundigere forundersøgelse af de geologiske forh...
2018-02-19
23 Begræns busbesparelser i Nordsjælland og på Amager
Som følge af investeringen i Letbanen og øgede omkostninger til Movia, står Region Hovedstaden overfor at skulle gennemføre besparelser på den regionale bus -og togdrift. I regionens forretningsudvalg skal der tirsdag den 6. marts 2018 tages stilling til en række spareforslag, som muligvis indebærer serviceforringelser på busdriften og lokalbanerne i Nordsjælland.  Venstre arbejder på at finde for...
2018-02-18
889 Bevar buslinje 150S nord for Gl. Holte
Underskriftsindsamling for at redde linje 150S nord for Gl. Holte.  Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner risikerer at miste buslinje 150S. Venstre har sat sagen på mødet i Hørsholm kommunalbestyrelse den 26. februar 2018. 150S er en vigtig forbindelse mellem Hørsholm og København med 4,8 mio. passagerer årligt. Den transporterer bl.a. hver dag mange unge mennesker til DTU, handelsskolen i L...
2018-02-18
2 Ressourceforløb må kke medføre salg af hus
Jeg er i ressourceforløb, kommer fra 2 årigt sygedagpenge forløb. Havde tidligere en god lønindtægt. Kan det være meningen, at jeg og flere andre skal sælge hus mm fordi vi er syge og  "dømt" til ressourceforløb. ...
2018-02-18
159 Underskriftsindsamling om byudvikling mellem Viborg og Hald Ege
Som underskriver i denne underskriftsindsamling udtrykker jeg min fulde og hele støtte til følgende 7 udsagn om byudvikling øst for Egeskovvejs nordlige del mellem Koldingvej og Hald Ege. Lokale ejere af grundstykker har ønsket byudvikling i dette område. De her nævnte udsagn omhandler primært områderne 2 og 3 i den af Viborg Kommune fremlagte plan, men samme grundholdninger er gældende for alle d...
2018-02-18
18 Rocket League til CPH Games (i fremtiden)
Zahid butt fra SLAP/CPH Games spurgte om at se interessen der kunne være for at se CPH Games med Rocket League på programmet.   Skriv under her hvis i vil være med til at vise støtten for kompetitiv Rocket League til CPH Games....
2018-02-17
159 Underskrift indsamling mod lokalplansændring der giver DAKA mulighed for udvidelse (Lukket)
UNDERTEGNEDE GØR MED SIN UNDERSKRIFT INDSIGELSE MOD DEN PLANLAGTE LOKALPLANSÆNDRING, DER VIL GIVE DAKA MULIGHED FOR AT UDVIDE TIL I ALT 69.000 KVM FRA DE NUVÆRENDE 30.000 KVM OG SOM VIL BETYDE RYDNING AF HELE SKOVOMRÅDET ØST FOR DAKA...
2018-02-16
2 141 Red linje 150S nord for Gl. Holte
Fælles indsats for at redde linje 150S nord for Gl. Holte   Pendlere nord for Gl. Holte risikerer at miste buslinje 150S; en vigtig forbindelse mellem Nordsjælland og København med 4,8 mio. passagerer årligt.   Som en konsekvens af Region Hovedstadens investering i Letbanen mellem Lyngby og Ishøj, står regionen nu overfor at skulle gennemføre besparelser på den regionale bus -og togdrift.  I regio...
2018-02-14
52 Åbent brev til rektorerne: Vi oplever også sexisme og sexchikane
Kære rektorer på de danske universiteter, Vi, danske og internationale studerende landet over, oplever sexisme og sexchikane i vores studieliv. Vi oplever det i forskellige grader; i undervisningslokalerne, på gangene, til vejledning, i eksamenssituationer og på kollegierne - og det er et problem i vores relationer til ansatte, vejledere og medstuderende. Ligesom kvinder verden over har mange af...
2018-02-12
16 FJERN FORSØRGERPLIGTEN FOR FØRTIDSPENSIONISTER
Idag bliver førtidspensionisten trukket 30kr for hver 100kr kæresten/ægtefællen tjener på de sidst tjente kroner (maks 73800) I forvejen får førtidspensionisten en mindre sats hvis de har en samlevende. Ved at fjerne forsørgerpligten vil det betyde at kæreste/ægtefælle måske vil give en ekstra indsats på arbejdsmarkedet en de gør idag, da de idag får omkring 20% ud af det. Tomme lejligheder til de...
2018-02-12
29 fjern børne og ung udvalget og få landsretten tilbage istedenfor
Jeg har oprettet denne underskrift indsamling da jeg mener at børne og ung udvalget skal fjernes, da der ca kun er 1 procent af børnesager der får med hold og da Bog UVALGET ALTID GIVER DERS EGNE FOLK FRA KOMMUNERENER RAT I DERS LØGNE OG LOV BRUD, SÅ VI SKA STÅ SAMMEN OM AT FÅ BogUVALGET FJERNET OG ISTEDENFOR FÅ ANKE MULIGEHEDEN TIL BAGE TIL LANDSRETTEN HÅBER I VIL STØTTE OP OMKRING DETTE SÅ VI KA...
2018-02-12
20 STØT RETTEN TIL MEDICIN I DÅSE/GLAS, FREMFOR BLISTERPAKNINGER.
I stadigt stigende omfang, leveres piller og tabletter i blisterpakninger. Dette til stor daglig gene og ulempe for tusindvis af os patienter, samt sundhedspersonale, der vil få det meget nemmere med medicin i glas/dåser.   Som patienter har vi mange forskellige skavanker i tilknytninge til vores sygdomme, som ofte umuliggør at vi selv kan håndtere Blisterpakninger. Når vi alligevel forsøger, ende...
2018-02-11
98 Indsigelse mod lejlighedsbyggeri på Kronhjorten, Støvring.
Ved at underskrive denne indsamling erklærer du, at du er imod lejlighedsbyggeriet på Kronhjorten i Støvring, samt ønsker at gøre fælles indsigelse imod dette. ...
2018-02-11
2 Nej til offentlig ansattes betalte frokost pause
Det koster skatteyderne 22 miliader om året at offentlige ansatte får betalt frokosten , i modsætning til på det private arbejdsmarked hvor ansatte selv betaler . Det betyder at udaf en total arbejds styrke i danmark på ca 2,7 milion hvor af ca 700000 er ofentlig ansatte betaler de privat ansatte 11.000 kr hver om året for de offentlige ansatte kan få betalt frokost , en urimelig forskel . Tænk hv...
2018-02-10
5 Bedre dyre velfærd (indsaml 50.000 underskrifter til Folketinget)
Med denne underskrifts indsamling ønsker jeg at indsamle over 50.000 underskrifter for at Folketinget kan behandle følgende inden for husdyrs velfærd. Lad os sammen gøre noget for vores husdyr, lad os sammen starte med et behandle dem ordentligt, lad os sammen vise at vi at alle dyr bør behandles ordentligt.  Skriv under for: Dyrepoliti Strengere regler og straffe omkring dyr.  Registreringen af...
2018-02-10
15 Afskaf satspuljen
Satspuljen betyder at en førtidspensionist på ny ordning efter 2003 pt mister ca. 12.000 om året . For en folkepensionist er det ca. 7000. De bliver værre jo længere tid den køre. Det rammer alle på overførselsindkomst, så det er f.eks.  også sygedagpenge, arbejdløshedunderstøttelse, kontanthjælp og Su. I dette tilfælde har man fraveget at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Overførsels...
2018-02-10
6 Islamisk boligfinansiering
Ønsker du islamiske lån i Danmark? Med 50.000 underskrifter kan vi sætte dagsordnen i Folketinget og sikre at politikkerne skal stemme om hvor vidt det skal være muligt for banker at tilbyde afbetaling på huskøb. Flere danske banker står klar til at tilbyde denne form for boligfinansiering, men bliver stoppet af loven om Tinglysning. Med en ændring af loven om Tinglysning vil det være muligt for b...
2018-02-08
2 Egenbetaling på kurser vedr. Ssh til Ssa
kæmper for at social og sundhedshjælper ikke skal betale for førstehjælp og brandkursus, men det skal være en del af uddannelsen når Ssh vil videre læse videre til Ssa. Der er et kæmpe behov for assistenter...
2018-02-08
16 KFC er en menneskerettighed (Også i Esbjerg)
Bor du i den Demokratiske Folkerepublik Korea? Hvis ikke, så har du fuld rettighed til adgang til KFC. Skriv under her, for at stoppe den diktaturiske kommunisme i Esbjerg. Vi laver revolution, og kræver KFC i hjertet af vores elskede havneby....
2018-02-08
33 Er du ening i at Thisted Kommune skal forlænge høringperioden for kommuneplanen til den 9 april 2018
Til borger i Thy. I forbindelse med høring af den nye kommuneplan 2019 – 2029 Thisted Kommune har vi erfaret, kommunen ikke har offentliggjort de egentlige landskabsbeskrivelser. Det er dem, der er afgørende for, hvordan det enkelte landskab er beskyttet imod kommende planer om at rejse kæmpe vindmøller eller opføre meget store svinefabrikker og lign. Teknisk Forvaltning i kommunen oplyser over fo...
2018-02-07
4 Afskaf spilletjenester og alt spil om penge eller andet af værdi gør det ulovligt i Danmark
7 - 9 -    Ikke alle kan vinde og tabe med samme sind, derfor skal man hjælpe og afskaffe spilletjenester, så dem der bliver syge og får ludomani, ikke når og sætte sig i så stor gæld, at der ikke er nogen vej tilbage, til gældsfri situation for dem....
2018-02-06
40 Fibernet til Søndersø
Med nok underskrifter kan vi få Fibernet Søndersø. Med Fibernet kan du få hurtigere og sikrere internet hastigheder; både Download og Upload. Prisen pr. husstand = kr. 3.000...
2018-02-05
9 ulovlig gør spille reklamer i fjernsynet og i postkassen
Ludomani er et voksende problem for mange unge og voksne i Danmark. Det hjælper ikke at man frister folk yderligere med et utal af forskellige casino reklamer i fjernsynet og da slet ikke med personliggjorte reklamer i postkassen som dem man ser fra fx det danske klasselotteri. Det er i Danmark ulovligt at reklamerer for cigaretter da de er afhængeligheds skabende og jeg mener at de samme regler b...
2018-02-04
377 Genåbnet: Lægeligt mistillidsvotum til STPS. Skriv kun under hvis ikke tidl gjort.
HUSK AUT ID SKAL STÅ SOM DET ALLERFØRSTE I KOMMENTARFELTET.  NB :  dette er en videreførsel af tidligere indsamling     Underskrift kun gyldig med angivelse af lægeligt Aut ID i kommentar/motivations felt ellers slettes det.         Har du allerede underskrevet tidligere her ,  på via Facebook eller ved personlig e mail skal du IKKE dobbeltregistrere dig  Det er den samme indsamling , der fortsætt...
2018-02-04
121 Nej til kæmpevindmøller på Abildgaards v Øster Hornum
Sig nej til 4 kæmpe vindmøller på Abildgaards jorde ved Øster Hornum. * Sig nej til 4 stk kæmpevindmøller med en højde på 150 meter. (3 gange så højde som de el-master der står idag og som er 44 meter høje)  * Sig nej til at skulle leve med støj og lavfrekvent støj, skyggekast og refleksioner, faldende huspriser og sundhedsmæssige konsekvenser.  * sig nej IGEN, forslaget er allerede blevet nedstem...
2018-02-04
55 Gratis slæbested med parkerings muligheder i århus kommune til trailerfolkets
Hej jeg vil gerne samle så mange underskrifter som muligt så jeg kan give dem vidre til Århus kommune. Håbet er så vi får en erstatning for tabet af Norsminde slæbestedet. Billedet er en illustration og ikke norsminde slæbested Venlig hilsen Kim Nielsen...
2018-02-03
67 Lad Tommy blive i Netto, Tønder
Tommy er blevet afskediget fra Netto.  Netto gør sig et STORT tab ved at miste Tommy! Kundeservicen er i TOP, venlig og imødekommende mand som man skal lede længe for at finde! Han er i den grad en stor grund til man kommer i Netto og handler.  De andre ansatte kunne lære utrolig meget af ham, og det burde Netto virkelig også kunne se ! Et sidste forsøg på at råbe Netto op, er at vi står sammen og...
2018-02-02
9 Anerkend bipolar, ADHD/ADD, og alvorlige kroniske depressioner.
    Bipolar affektiv sindslidelse/maniodepressiv, opmærksomhedsforstyrrelse/ADHD/ADD, og alvorlige kroniske depressioner bør anerkendes på lige fod med andre tilsvarende svære lidelser, og dermed opnå berettigelse til samme økonomiske og sociale støtte. Der eksisterer et ekstra tillæg, som man kan få på kontanthjælp/uddannelseshjælp. Lige nu inkluderer den skizofreni og borderline. Vi ønsker at få...
2018-02-02
207 Støt en super god idé, og gør Vestbjerg til den bedste bolig by i Nordjylland.
Til By- og Landskabsudvalget (BLU) og det samlede byråd i Aalborg Kommune.   ”Med mit tilsagn til denne idé, giver jeg med min underskrift støtte til, at et projekt om at udvikle Vestbjerg mod øst kan blive realiseret. Der skal laves de herligste fritidsaktiviteter i skoven på parcel 24 h, som kan finansieres med en udvikling af byggegrunde til boliger på en mindre del af samme parcel”.   Projekte...
2018-02-01
5 Stop for spil reklamer i tv
Jeg oplever at der er alt for mange reklamer for spil i tv, I prime time kan man let støde på 3-4 reklamer for div spil i en reklame blok. Jeg finder det dybt forkasteligt at  disse reklamer som henvender sig til mennesker i alle aldersgrupper vises så hyppigt, når der samtidig er så store problemer med afhængigheda Så derfor nej tak til spil reklamer i tv....
2018-02-01
7 Vil du ikke selv vælge hvor danmark skal hen?
Hvis 100.000 danskere skriver under på en ny lov i danmark, så skal det op til valg, og ved det valg beslutter flertallet om loven gennemføres eller ej! Det er planen for et moderne demokrati, det er let i en højteknologisk verden af idag at gennemføre, og sådan gør man i schweiz, hvor det fungerer fantastisk. (verdens rigeste land uden olie) Det kan sguda ikke være så svært. Vil i ikke være søde...
2018-02-01
Facebook