Nyeste Underskriftindsamlinger

UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
7 Mistillidsvotum til den siddende bestyrelse i Stevnsgade Basketball
Jeg giver hermed mit samtykke til at arbejdsgruppen " Det Nye Stevnsgade Basketball " stiller et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse i Stevnsgade Basketball med krav om dennes afgang og en indkaldelse til en ekstraordinær general forsamling hvor vi som forening skal konstituere en ny bestyrelse. Mvh  Det Nye Stevnsgade Basketball...
2017-12-24
39 Børnepengene skal IKKE deles. Det rammer barnet.
I den misfortåede ligestillings navn vil Mai Mercado (K) tvinge skilte forældre til at dele børnepengene, som hidtil har fulgt moren, der i forvejen, i mange tilfælde, er trængt som enlig forsørger. Med Karsten Lauritsens (V) udtalelse "Der har heller ikke altid været så meget fokus på at sikre mænds rettigheder, og det gør vi så også med dette forslag" (say what?), står det klart, at det handler...
2017-12-24
24 åbentbrev til ligestillings ministeren
Åbent brev til Ligestillingsminister Karen Ellemann sendes også til: Børns Vilkår, Red Barnet, Ekstrabladet, B.T., Kristeligt Dagblad og Politiken og til hvem det måtte vedrøre....
2017-12-22
3 Mathilde
Mindre plastik hej jeg hedder mathilde og jeg går ind for mindre plastik. Der findes i alt 163 forskellige plastik typer og det er kun 3 der bliver genbrugt, så hvis du vil hjælpe mig med at komme i folketinget så skriv under.  Man bruger olie for at lave plastik og om 50år vil der ikke være mere olie...
2017-12-22
19 Stop Vejle og Kolding Kommuner i deres dumpning af Slam fra havneanlæg i Lillebælt.
I stedet for bortskaffelse af Havneslam til Kommunekemi- dumpes det i Lillebælt ud for Trelde Næs - der ligger ud til Lillebælt. Den har nu status af Naturreservat. OG har brug for at holdes fri for tungmetaller og mudder der ødelægger det maritime miljø...
2017-12-21
7 HEGN PÅ SAMTLIGE MOTORVEJSBROER, “NU”.
Til jer, som er såkaldte politikere, ta’ ansvar NU !! Få sat hegn op på de motorvejsbroer, overalt i landet. håber at med denne indsamling kan vi kan vække vores sløve politiker, som bare blive ved med at trække på skulderne og tror at det løser sig selv som alt  andet. del venligst, del venligst, del venligst....
2017-12-20
19 Waoo fiberbredbånd til ølholm
Da jeg er træt af yousee som udbyder vil jeg prøve at se om jeg kan få folk til at få Waoo fiberbredbånd til hele Ølholm så skriv under hvis du er med på at få det til Ølholm ...
2017-12-19
28 Hold liv i denne oase for unge læger
Kære kollega.    Denne underskriftindsamling er led i vores dispensationsansøgning fra RNs lægeboligregler. Til marts 2018 står vi, der bor på Hobrovej 13, 2. sal til at miste vores lægebolig grundet RNs regel om førsteret for børnefamilier til store lægeboliger.  Vi har selvfølgelig stor forståelse for, at man som enlig læge ikke skal brede sig på 160kvm lægebolig til lav husleje, men som I alle...
2017-12-19
295 .Underskriftindsamling for ønsket om at få et sikrere kryds /lysregulering/rundkørsel ved krydset på Østersøvej ved Sønder Vedby, 4800 Nykøbing F.
Denne underskriftindsamling laves for at råbe vor borgmester og kommune op igen. I ønsket om at få : Et sikrere kryds. Færre ulykker. Færre dræbte. For at få sænket farten i krydset. De FULD STOP skilte og sænkning til 60 km er ikke nok. Der skal andet til....
2017-12-19
33 En busrute fra Skejbyparken der mødes med letbanen
Hej derude! Efter den nye køreplan er det ikke længere muligt at tá bussen fra Skejbyparken til Randersvej. Det betyder at der er mange her som ikke kan komme i skole med kollektiv trafik. Det er til stor gene for mange. Vi kan heller ikke bruge letbanen, da den drejer fra ved journalisthøjskolen og hen mod Skejby sygehus. Så skriv under her og hjælp med at få vores gamle rute tilbage. Det burde v...
2017-12-19
10 Jeg ønsker en forfatningsdomstol i Danmark
Da vi dansker nu har fået muligheden for at få forslag op i folketinget, er dette forslag en mulighed for at få nogle bedre politikere, der ikke lyver over for borgerne eller folketinget. Det skal ikke være muligt, at et snævert flertal kan holde hånden under ulovligheder begået af medlemmer i folketinget.   Så hvis du er enig i dette, så skriv under.   Erling Svendsen...
2017-12-19
134 Oprette et lovforslag i folketinget, så udlændinge som har haft opholdstilladelse kan arbejde mens ny familiesammenføringssag behandles.
Jeg vil efter ny lovgivning pr. 19.12.2017, forsøge at opnår 50.000 underskrifter, så jeg kan få et lovændringforslag behandlet i folketinget. I dag må personer som har haft opholdstilladelse i Danmark og som af en eller anden grund ikke har fået sit ophold fornyet eller det er blevt inddraget pga. ændret grundlaget for opholdstilladelsen. Det kan f.eks. været at man er blevet skilt og gift igen....
2017-12-19
347 Bevar nødbehandlerbilen på nord Falster
Region Sjælland vil stoppe ordningen med en nødbehandlerbil på nord Falster og erstatte med frivillige, der får et førstehjælpskursus. Dette bliver ifølge Region Sjælland ikke en forringelse. Nødbehandler er betegnelsen på en person, som har gennemgået en særlig uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på højt niveau. Udover de elementer, som indgår i et almindelig førstehjælpskursus,...
2017-12-17
1 137 Støt Thisted sygehus. (Lukket)
  Kære Nordjyllands regionsråd. Ledelsen på Thisted sygehus har indstillet, til nedlæggelse af Intensiv afdelingen på Thisted sygehus. Intensiv på Thisted sygehus nærmeste samarbejdspartner er Hjørring sygehus. Vi er meget bekymrede, for vores fremtidige behandlings muligheder i den sydlige del af regionen. Det vil få store konsekvenser, for behandling og dermed helbredelse Pga. Den store transpor...
2017-12-17
140 Sommerferielukning af SFO’er i Thisted Kommune
Thisted Kommune har indført fast sommerferie i uge 29 og 30 for SFO - hvor der således ikke tilbydes pasning af børnene - eller nødpasning, som der ses i dagpleje og børnehave regi. Dette giver mange børnefamilier problemer i forhold til børnepasning. Formålet med denne underskrift-indsamling er at gøre BFU opmærksom på dette problem.  Brevet, der vil blive sendt sammen med underskrifterne, kan læ...
2017-12-15
1 109 Læger for evaluering af STPS formål, konsekvenser og effekt via lægeforeningen NU
På få år har STPS vendt op og ned på dokumentationskrav i sundhedsvæsenet og hvorledes de følges op af hårdtslående sanktioner. Dette overordnet helt uden de fagprofessionelle kan se meningen med disse tidsopslugende aktiviteter. Der er alvorlige tegn på, at denne kontrolvirksomhed er en metode, der reelt ikke bringer os tættere på det ønskede mål: at det danske sundhedsvæsen er et trygt sted at m...
2017-12-15
162 Kerteminderevyens plakat - opfordring til at inddrage og lytte til minoriteter
Denne underskriftindsamling er lavet for at vise støtte til de borgere, som enten personligt oplever Kerteminderevyens plakat som stødende, eller som bakker op om, at det naturligvis er mindretallene, vi skal lytte til. Når man lever et helt liv med en anden hudfarve eller et andet udseende end majoriteten i Danmark, uanset om det er på grund etnicitet eller et fysisk handicap, så er de levede opl...
2017-12-14
6 DR PAKKELEG - MINE LICENSPENGE
Vi vil gerene have pakkeleg tilbage på Danmarks Radios hjemmeside. Vi som licensydere arbejder hårdt hele året og betaler gladeligt vores licens, blot for at kunne spille pakkeleg, denne ene måned om året. Skriv under her, for at bringe vores allesammens hjertebarn tilbage....
2017-12-14
87 HØJSPÆNDING I JORDEN
Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg støtter foreningen "Foreningen for elkabler i jorden" i kampen for at fastholde, at alle elkabler i Danmark fremover skal graves ned i jorden. Helt aktuelt kræver vi, at den planlagte linie mellem Idomlund og over Karlsgårde og videre til den tyske grænse lægges i jorden....
2017-12-13
8 Utilfredshed over praktikansvarlig
Hold 16.09 ønsker at udtrykke vores utilfredshed over valget af praktiklærer. Det undre os at en uddannelse som læreruddannelsen vælger at give os en lærer som vi aldrig har mødt før og sandsynligvis ikke kommer til at have. Vi har ikke noget personligt mod læreren. Men vi er fustrerede over at ledelsen på læreruddannelsen ikke prioriterer de studerendes praktikforløb højere end at de giver os en...
2017-12-13
10 SMUKFEST 2018: Samme åbningstider for alle!
Med min underskrift, støtter jeg hermed nedenstående udsagn: Hvorfor er både markedsføring og priser skiltet med en 8 dages åbnings tid, når dette ikke er tilfældet? Hvis der er forskel i det produkt/ den service man køber er der tilsvarende forskel i priser. Dette er SMUKFEST igen i år fløjtende ligeglade med. Oven i denne tilbagevendende forskelsbehandling, stiger prisen igen i år, vi skal alle...
2017-12-12
103 Rimelig lokalplan for Nordvesthavnsvej, Sønderborg
Vedr. Sønderborg Kommunes lokalplansforslag 4.10-14  i høring fra 4/12-17 til 29/1-18 Giv din støtte til en rimelig lokalplan for Nordvesthavnsvej Det foreslåede byggeri er for højt og for dominerende  Der er højder på op til 12,5 meter og bebyggelsesprocenter, der i væsentlig grad overstiger byggelovens retningslinier og andre lokalplaner i området. Øget trafik på den i forvejen belastede Nordves...
2017-12-11
67 Bedre fodgængerovergange ved skolen i Kværndrup
Efter at der gentagne gange har været ved at ske ulykker ved fodgængerfeltene ved Kværndrup Skole ønsker vi forbedringer. Det skal være sikkert at sende vores børn alene i skole og det er det ikke i øjeblikket. Det kunne fx være som på Mølmarksvej i Svendbrg hvor der er indsnævning, anden farve asfalt, fodgængerlys og højdeforskel....
2017-12-07
72 NEJ til mink-fabrik ved naturskønne Salgjerhøj på Mors.
Skriv under og hjælp med at forhindre at der bygges en minkfarm med 3.000 dyr nær det naturskønne Salgjerhøj og nær beboelse. Tænk igen, kære politikere i Morsø Kommune. Minkfarmen kan placeres så mange andre steder hvor skaderne på naturen og naboerne er meget mindre. Ansøgningen til minkfarmen blev nedstemt onsdag den 6. december 2017, men byrådsmedlem Meiner Nørgaard (DF) krævede den til afste...
2017-12-06
200 Indsamling imod afskedigelsen af vicerektor Louise Holte på AGHF (Lukket)
På vegne af os tidligere elever på Albertslund Gymnasium og HF, elever på det tidligere Kongsholm Gymnasium og HF: dette er en opfordring til ledelsen for NEXT til at genoverveje fyringen af vicerektor Louise Holte. Kære NEXT, som administration for landets største udbyder af uddannelse skulle man tro, at I har en forståelse for netop konceptet uddannelse. Eller rettere bestemt, alsidigheden af...
2017-12-06
1 050 #Stopstilheden - Manifest for den danske film- og scenekunstbranche
Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche.   En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne.   En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet pr...
2017-12-06
209 Opråb af Lærke Reddersen
     O P R Å B Af Lærke Reddersen På baggrund af en Facebook-gruppe der blev startet i efteråret 2017, og efter blot få uger fik over 1000 medlemmer, har jeg skrevet dette opråb. Kvinder fra alle faggrupper i dansk film, TV og teater har i gruppen delt oplevelser om krænkelser, vold og overgreb fra barndom til arbejdsliv og i det offentlige rum, delt holdninger og analyser, diskuteret, været e...
2017-12-03
344 NEJ til at flygtningebørn skal betale bandepakke.
http://politiken.dk/indland/politik/art6229183/S%C3%A5-er-det-vedtaget-Forringelser-for-flygtningeb%C3%B8rn-skal-betale-for-bandepakke   Der står jo sort på hvidt i Fn’s Børne konvention, at lave denne forskelsbehandling er meget forkert... Artikel 1 I denne konvention forstås ved et barn ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet....
2017-12-03
696 Mótmæla uppsøgn av dugnaliga skurðlæknanum Kristján Skúli Ásgeirsson
Vit vilja við hesum staðiliga heita á leiðsluna á Landssjúkrahúsinum og á Landsstýriskvinnuna í heilsumálum um IKKI at slíta samstarvið við bróstaskurðlæknan Kristján Skúli Ásgeirsson, sum í 8 ár hevur tikið sær so fyrimyndarliga væl av føroyskum bróstkrabbasjúklingum....
2017-12-02
6 169 Patienter protesterer imod Styrelsen for Patientsikkerhed afgørelse om midlertidig fratagelse af retten til at udskrive stofskiftemedicin for Lægerne Søren & Helene Flytlie (Lukket)
Underskriftindsamlingen kører i 4 uger og lukkes 31.12.2017 og vil blive afleveret til Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen - Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundheds-og Ældreministeriet   Vores underskriftindsamling mangler dig, hvis du ikke allerede har skrevet under- Selvom du ikke får Thyroid, er det vigtigt at denne underskriftindsamling bliver hørt- Vi mister flere og flere læger der v...
2017-12-02
142 Omvalg i Slagelse kommune
Grundet det udemokratiske valg af borgmestre i Slagelse kommune, forlanger vi borgere nyt valg!...
2017-12-01
2 Vedr. Civilt søgsmål mod Bo Madsen
Vi ønsker at undersøge, hvor stor tilslutning der er til at lave et civilt søgsmål mod Bo Madsen. Underskriv her hvis i er interesseret og så vil vi undersøge hvad det kræver at lave et civilt søgsmål....
2017-11-30
4 367 Nej Tak! - Ingen betaling for at komme over en bro i egen kommune!
Din underskrift er et tilsagn om, at støtte de bestræbelser der er igang for at få fritaget brugerbetaling ved benyttelse af den kommende broforbindelse - "Kronprinsesse Marys Bro" - der forbinder de to halvdele af Frederikssund Kommune....
2017-11-30
1 209 Lad Aphinya blive i Danmark med sin familie
Skriv under her, hvis du også ønsker at afgørelsen om afslag på Aphinyas ansøgning om familiesammenføring med sin mor og danske papfar skal ændres, så Aphinya kan blive i Danmark hos sin familie...
2017-11-30
165 Protest mod ordet "grønlænderstiv" er optaget i den danske ordbog - november 2017
Ordet ønskes fjernet fra den danske ordbog, da den er fordomsfuld og ikke faktuelt. ...
2017-11-28
291 Politistationen SKAL tilbage til Nyborg. Borgerne Råber Om Hjælp!
  Godt og vel et år efter den nye politireform, har borgerne i Nyborg Kommune og omegn været plaget af utallige indbrud mm. Denne reform har medført til dato, at borgerne i kommunen er blevet BANGE og UTRYGGE. BORGERNE RÅBER OM HJÆLP NU! Vi tager atter kampen op og vi vil kæmpe for at få vores politistation tilbage.  I Nyborg SKAL borgerne og nye tilflyttere føle sig TRYGGE og SIKRE! Sæt venligst...
2017-11-27
74 Bevarelsen for KulturBaggården. Rådmandgade 34. 2200 KBH N.
Vi mangler din underskrift for at redde et lille stykke lokal og international kultur historie i hjertet af det gamle Nørrebro. På kanten mellem musikere, bisser og habitter, ligger et lille stykke af gammel tid gemt bag slidte mure. Her har musikere som Marie Key, Turbo-Weekend, MØ, Lukas Graham, Natasja mfl. taget deres spæde skridt. Stedet har altid været en lille tidslomme, i dag huser det et...
2017-11-24
1 001 Børnecheck eller børneskat - opråb til regeringen
Det kræver en landsby at opfostre et barn, sådan lyder et ordsprog. I Danmark er landsbyen blevet erstattet af velfærdssamfundet. Et velfærdssamfund, der bryster sig af at være et solidarisk fællesskab, hvor vi passer på hinanden - socialt og økonomisk. Her anerkender staten, at familier, der bidrager til arbejdsstyrken og samfundets vedligehold ved at få børn, også har ekstra udgifter. Statsminis...
2017-11-24
30 Undskyld, Professor Brooke Harrington. Bliv hos os!
Kære Professor Brooke Harrington Du skal vide, at vi er mange som sætter stor pris på at du beriger vores land med din person og din viden. Som en lille skattebaseret nation har vi om nogen brug for din ekspertise indenfor multinational skatteunddragelse. Vi forstår godt, at du får lyst til at skride fra det hele og vi er flove over den dårlige behandling vores land byder dig. Vi ønsker os brænden...
2017-11-23
28 Manglende pasning i Stevnstrup til børn fra 0-3 år (Lukket)
Vi skriver til jer, da det i mandag den 20/11 blev offentligtgjort på tabulex i Gudenådalens vuggestue, at 4 pladser i vuggestuen bliver givet til 4 børn uden tilknytning til byen. Dette blev meldt ud i en tid, hvor der i Stevnstrup netop er stor mangel på pladser til byens børn. En vuggestue i Jebjerg gik sidste år konkurs, og Gudenådalen stillede hurtigt lokaler til rådighed for disse børn og de...
2017-11-23
22 Trafikdæmpende foranstaltning på Frødings Alle i Søborg (Lukket)
Vi protesterer imod at der nu ikke planlægges beplantning i forbindelse med reetableringen af trafikdæmpende foranstaltninger på Frødings alle jv.fr. understående brev. Alle andre stikveje fra Søborg hovedgade til Marienborg Alle er uden undtagelse forsynet med bump-MED beplantning OG indsnævring af vejbanen.Vi forventer og ønsker også denne løsning for Frødings alle da Frødings alle er : -En Skol...
2017-11-22
4 Skriv under for retfærdighed. Fængsels tid til Lars Peter!
Denne slyngelgerning blev udført på Samsø i forbindelse med kommunevalget 2017. Synderen var Hr.LP. Kommunisterne på venstrefløjen prøver at gøre lys af denne svinestreg ved at grine af det. Men nok må være nok. Det er på tide at råbe vagt i gevær overfor ussel kriminalitet af denne kaliber. Sagen omhandler valgplakater som er blevet opsat langs kongevejen mellem Tranebjerg og Onsbjerg. Beviserne...
2017-11-21
50 Få "A Silent Voice" i Biffen i Aalborg
Formål: Få anime filmen "A Silent Voice" i biografen "Biffen" i Aalborg. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nfK6UgLra7g  Minimumskrav: 50 personer. Jo flere jo bedre, og jo større overbevisning har vi. Dette betyder at dem som underskriver den her, også regner med at tage med i biografen "Biffen" i Aalborg. Vær venlig at skrive jeres RIGTIGE mail. Jeg kan ikke bekræfte jeres underskrift hvis...
2017-11-21
164 Genindfør tilskuddet til pasning af egne børn i Allerød kommune
Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Allerøds kommune mulighed for at tilbyde forældre, der ønsker at hjemmepasse deres barn. Flere og flere familier ønsker at give barnet en rolig og blid start på livet, og vælger derfor at holde barnet hjemme efter endt barsel. Tilskud til pasning af egne børn vil give flere familier mulighed for at føre...
2017-11-21
56 PROTESTBEVÆGELSEN
Der sker en global opvågning der giver håb. Flere og flere folk kan gennemskue at systemet er problemet. Vi skal nu samle de GODE KRÆFTER og sige STOP til det syge system! Med en god organisering og 3 mærkesager, som INGEN kan sige nej til, som vores værktøj. Diverse vælgererklæringer hjælper ikke, da der ikke kan trænges igennem statens ensidige og enevældskontrollerede mur, som gør at vi splitte...
2017-11-21
13 Nej tak til multibassin i Nyborg Marina
I forbindelse med det planlagte multibassin i Nyborg Marina, har vi en del betænkeligheder. Derfor har vi sendt flg. spørgsmål til en række af de opstillede politikere til byrådsvalget i Nyborg. Hvad koster det i el om året at pumpe/skifte vand bassinet ? Skal der betales afgift af varmen ? Hvordan vil man holde bassinet fri for alger ? Hvad koster vedligehold/reparationer om året på pumpe, rens...
2017-11-21
51 For Ytringsfrihed på Facebook
Sociale medier som Facebook er i sig selv ikke begrænsede fora men service udbyderer på linje med telefonselskaber og postservice der levere et produkt til forbrugeren, i Facebooks tilfælde en platform for information og meningsudveksling. Problemet er at deres censur ikke følger Dansk lovgivning om ytringsfrihed. De ergere som om de var et lukket forum for et begrænset politisk spektrum, hvilket...
2017-11-20
84 Klage vedrørende præsensregistreringen til europæisk kulturhistorie
Dette er en klage vedrørende præsensregistreringen til fællesforelæsningen europæisk kulturhistorie. Da holdet er så stort tager registreringen så lang tid at forelæsningen kan blive op til et kvarter forsinket - og dette resulterer alt for ofte i at en for stor del af vores undervisningstid bliver taget fra os i et forsøg på sikre sig at vi dukker op. Vi synes det er en ærgerlig og misforstået ud...
2017-11-20
198 Stop byggeplaner omkring Sømosen
SKRIV UNDER PÅ: at naturområderne omkring Sømosen skal bevares og ikke bebygges. Beskyt den vilde natur, de åbne vidder og biodiversiteten. Naturen skal fremtidssikres i en hovedstadsregion i rivende byudvikling. MÅLET ER: at Sømosen og det omkringliggende område kan vedblive at være levested for en lang række dyr og at være et åndehul for os mennesker. DETTE ER IKKE: modstand mod byggeri af stud...
2017-11-19
65 Aqqusinissaq Kangerlussuarmiit - Sisimiunut qulakkeerinneqataaffigiuk.
Qeqqata Kommuneani ineriartorneq annertusarniarlugu periarfissanik nutaanik ujartuiuaannarnissaq aqqutissiuukkusullugu, kiisalu Qeqqata kommuneanut iluaqutaasinnaasoq annerpaaq anguniarlugu aqqusinermik pilersitiniarneq akuerigukku uunga atsiorlutit qulakkeerinneqataasinnaavutit aqqusinermik Kangerlussuarmiik - Sisimiunut....
2017-11-19
Facebook