Børn og unge skal tilbage i skole nu!

Statens Serum Institut har i november måned 2020 udgivet en fokus rapport, hvor de tilkendegiver, at børn og unge ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for samfundet, da smitten med COVID-19 ikke spredes der. 

Man har sammenlignet Finland og Sverige, hvor man henholdsvis har haft lukkede skoler og åbne skoler. Der ses ingen forskel imellem de lande, hvad angår antallet af børn og unge smittet med COVID-19 i aldersgruppen 1-19 år.

Regeringen ignorerer dette faktum og det går ud over børn og unges trivsel. Socialt og psykisk og går ud over deres faglighed.

Børnene og de unge mistrives aktuelt og det går værst ud over dem, der i forvejen har det svært. 

Sundhedsstyrelsen skriver, at skolemiljøet er vigtigt for børn og unges trivsel. 

Jeg beder regeringen om at sætte børn og unge tilbage på skolebænken, før det får for store konsekvenser for dem. 

De er vores fremtid! Pas på dem!