Bevar fritidshjemmene i København

Københavns Kommune ønsker at hæve brugerbetalingen på fritidsinstitutionerne (FI) til landsgennemsnittet (fra nu 962 kr. til ca 1500 kr./måned), fordi det stigende antal børn i kommunen presser økonomien. Det kan gå ud over kvaliteten, hvis der ikke tilføres flere penge.

Som dagtilbudsloven for FI er nu, må forældrebetalingen maksimalt udgøre 30% af udgifterne, mens der ved omdannelse af fritidshjemmene til SFO’er (i København kaldet KKFO) under skoleloven ikke er noget loft over forældrebetalingens størrelse. 

Dagtilbudsloven stiller mange krav til den pædagogiske kvalitet, mens der om fritidstilbud i skoleloven kun står, at kommunen kan tilbyde børnene plads i en fritidsordning.

I dag er alle Københavns Kommunes fritidsinstitutioner (19 KKFO’er, 28 kommunale fritidshjem og 22 selvejende fritidshjem) ligestillede under dagtilbudsloven.

Børne- og ungeborgmester Jesper Christensen har forespurgt undervisningsminister Merete Riisager om en lovændring, der kunne gøre, at kommunen måtte hæve forældrebetalingen under dagtilbudsloven. Ministeren har afvist og svaret, at kommunen selv må finde pengene andetsteds, eller omlægge alle fritidsinstitutioner til KKFO’er under skoleloven.

De selvejende fritidshjem står for en mangfoldighed af værdigrundlag, som er fastsat af deres forældrevalgte bestyrelser, og som alle er godkendte af kommunen. De har en selvstændig pædagogisk ledelse og har større råderum over egen økonomi, og bestyrelsen ansætter lederen.

Fritidsordninger under skoleloven har ikke selvstændige pædagogiske ledelser og er ledede af skolernes ledelser, og de bruger i mange tilfælde skolens lokaler som dobbeltfunktionslokaler, hvor fritidsordningen rykker ind efter endt skoletid.

Skriv under her, hvis du ønsker at bevare en mangfoldighed af fritidstilbud i København, herunder ikke mindst de selvejende fritidshjem.

 

 


Anders Stigsgaard-Larsen/ Bestyrelsen i Brønshøj Fritidshjem    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Anders Stigsgaard-Larsen/ Bestyrelsen i Brønshøj Fritidshjem tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook