Baltic Pipe, nej tak til kompressorstation ved Tågeskov

Kompressorstationen er stor og vil komme til at påvirke nogen, uanset hvor den bliver placeret. I forhold til kompressorstationens foreslåede placering ved Tågeskov på sydsjælland, er der dog flere problematiske forhold og særlige omstændigheder der gør placeringen uegnet.

Nogle af disse vedrører de lokale forhold direkte. Andre vedrører også særligt kendetegnende forhold for området indenfor dyreliv, natur og miljø samt eksisterende tekniske anlæg, planer og beslutninger truffet i Næstved Kommune. Der henvises i den forbindelse til bl.a. til Grøn Plan 2009-2021 for Næstved Kommune og landskabsanalyse fra 2017 udarbejdet for Næstved kommune.

Langt mere end 300 borgere bor meget tæt på den ønskede placering, herunder bor mere end 250 indenfor byzonen i landsbyen Everdrup, som er beliggende mindre end 1500 meter fra stedet. Dertil kommer, at den lille landsby Tågeskov er beliggende mindre end 500 meter fra stedet (lige på den anden side af motorvejen).  Det er derfor alt for mange borgere, der forulempes af den aktuelle foreslåede placering af kompressorstationen,  herunder risiko for faldende ejendomsværdi og generelt manglende salgbarhed af helårsboliger i området, stavnsbundne boligejere, ringe belånings- og udviklingsmuligheder.

I området er der også et rigt dyrelivt, som betyder stor attraktionsværdi. Særlige kendetegn er bl.a. ynglende rovfulgepar i massevis (herunder også den røde glente), kronvildt og dåvildt. Vi gør også opmærksom på, at området er meget højt beliggende – med sine mere end 100 meter o. havet er det et af Sjællands højeste punkter. Derfor vil den 40 m. høje vent (=skorsten) samt eventuel belysning af pladsen, være noget af det, der kan observeres langt omkring og ændre lokalområdets karaktér til et industrilignende område.

Af øvrige forhold skal nævnes, at det konkrete område ved Tågeskov samtidig er udpeget som bevaringsværdigt landskab med såbarhed for større tekniske anlæg. Derudover har landskabet kulturhistoriske interesser modsat det, der er anført i Energinets landskabsrapport, jf. s. 30. Både landskabet og skovene mod vest og nord har desuden klare træk af herregårdslandskab og er karakteriseret som større sammenhængende landskab.

En placering af kompressorstationen ved Tågeskov vil med andre ord være en katastrofe for området.

Hvis du er enig i ovenstående, så skriv under.


Tina Bjerregaard Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Tina Bjerregaard Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...