Autorisation og beskyttet titel til alle med en professionsbachelor i ernæring og sundhed

Som det er idag, er det kun professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretningen "klinisk diætist", som uddanner sig til en autorisation og en beskyttet titel. Vi er flere fra de andre retninger i studieordningen, som ønsker en autorisation og en beskyttet titel skal tilkomme alle uddannelsens retninger, da vi ellers kan have svært ved at få adgang til jobs udbudt til diætister med autorisation, på trods af stillingen ikke nødvendigvis er sygdomsbehandlende. Derudover kan man idag tage et 10 ugers kursus og kalde sig kostvejleder, og flere PBES'ere med studieretningen "sundhedsfremme, forebyggelse og formidling" markedsfører sig som ernæringseksperter, kostvejledere, m.m., uden markant at kunne distancere sig fra kursus-kostvejlederne. Vi ønsker at kunne markedsføre os som mere end blot kostvejledere med et 10 ugers kursus og vi ønsker at kunne hjælpe klienter med recept på kostvejledning i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. PBES'ere med studieretningen "ledelse, fødevarer og service", oplever at virksomhederne ikke har stort nok kendskab til vores kompetencer og her vil en autorisation og i særdeleshed en beskyttet titel kunne hjælpe med at sikre jobs i fremtiden.

 

Det er nu der skal arbejdes for dette og denne underskriftsindsamling vil blive præsenteret for kost- og ernæringsforbundet var et dialogmøde i løbet af 2018. Denne indsamling vil også kunne bruges til de forskellige uddannelsesinstitutioners uddannelsesudvalgsmøder, mm. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anders Kyhl tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...