Ændring af vandscooterbekendtgørelsen

Vandscootere er blevet forbudt i alle Natura2000 områder som bl.a. dækker stort set alle indsejlinger til fjorde og havnebyer. Selv op igennem Storebælt hvor der sejles med alt hvad der kan sejles med, er vandscootere forbudt. Se Natura2000 områder her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende

Det er helt okay, at vandscootersejllads er forbudt nær områder med fugle- og dyreliv samt langs strand hvor der skal tages hensyn til andre. Men at man ikke kan benytte sejlrender til- og fra havne ligesom alle andre motorbåde, er forskelsbehandlende og ikke på nogen måde rimeligt.

Formålet med denne underskriftindsamling er altså, at få tilladt vandscootersejllads hvor anden motorbådssejllads er lovlig.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Knud Magnussen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook