Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. Støt Underskriftsindsamlingen!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Fra DR-deadline om ældrepolitikken

2019-03-21 10:04:37

KL-udmelding omkring udviklingen de næste 10 år: (20-30 plan)
Her ser i hvordan politik med skiftende regeringer er blevet ført efter hovsa princippet. Kan vi derved konkludere, at hverken rød eller blå blok ved hvad de har rodet rundt i? 70.000 flere børn skal passes og 213.000 flere ældre kommer til. Dette vil kræve ca 40.000 flere ansatte.
Man må spørge hvorfor det først kommer frem nu? Er det her gemt til valgkampen?. Mange års forsømmelser og laden stå til trænger til opretning, Det har "mere af det samme partierne" vist, at de ikke magter. Der er brug for at stærkt "Borgernes Folkeparti" I Folketinget som kan være med til at rydde op. Det handler ikke om skattelettelser, det handler om at sikre vores velfærdssamfund, af hensyn til vore svageste samfundsborgere, og det haster! Vælgererklæringer gives her: http://borgernes-folkeparti.dk/2019/

Se TV-klippet her https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/permalink/1909454955831406/


Jørgen Mikkelsen

Hvor meget vil du finde dig i inden du reagerer?

2019-03-17 10:48:24
Kære nuværende og kommende pensionister

Det er ikke nogen hemmelighed, at folkepensionen er så lav, at det er en skamplet på vores samfund. Det såkaldte, ”RIGE” samfund som politikerne kalder det.

En enlig folkepensionist - uden anden indkomst end folkepensionen og fuld ældrecheck – har ca. 10.000,- om måneden efter skat - I de fleste tilfælde, under. (kr. 14.683,- om måneden før skat)
Det giver jo nogle udfordringer.
Det beløb skal dække skat, husleje, varme, vand, el, forsikringer, tøj, telefon, internet, TV abonnement og licens, mad, personlig hygiejne, medicin samt diverse andre udgifter af social karakter.
Der skal vejes for og imod – er det tandlægen der skal udsættes – eller frisøren – og måske kan en regning skydes lidt ud- enderne når ikke længere sammen.

Hvordan politikerne kan forvente, at det skal kunne lade sig gøre er uforståeligt.
Sjovt nok, så er det altid folk som har rigeligt, som mener sig i stand til at vurdere hvad andre kan nøjes med.

Når man samtidig ser på hvad politikerne mener der er nødvendigt for deres egen eksistens – ja, så er forskellen himmelråbende.

Her er nogle eksempler på hvilke lønsatser – honorarer – tillæg af enhver art, de har bevilget sig selv.

Folketingsmedlemmer:
1) Grundløn på kr. 55.067,- om måneden + skattefrit omkostningstillæg på kr. 5.229,- om måneden. Årsindtægt på ca. kr. 785.000,- før skat.
2) Eftervederlag på kr. 55.067,- om måneden i 6–24 mdr. afhængig af, hvor længe de har siddet i folketinget. Ingen modregning det første år. Modregning efter 1 år for indtægter op til kr. 134.596,-. Derudover modregnes.
3) Folketingsmedlemmer med bopæl på Fyn eller i Jylland kan få en skattefri boligydelse på op til kr. 9.060,- om måneden.
4) Politikernes pensionsalder følger nu folkepensionsalderen. Dog undtaget politikere valgt før 2007, de modtager pension fra de fylder 60 år.
5) Folketingspensionen efter en enkelt periode i folketinget er på kr. 83.640,- om året. Efter 20 år kr. 366.720,- om året. Folketingspensionen udbetales uanset andet lønnet arbejde eller andre pensioner ved siden af.
6) Folketingsmedlemmer er berettiget til livslang pension når de har været medlem af folketinget sammenlagt i mindst 1 år (1 år giver kr. 20.904,- om året). De oppebærer folkepension ved siden af deres Folketingspensionen.
7) Et medlem af folketinget i dag kan tjene ca. kr. 1.080.000,- om året, når diverse tillæg, eftervederlag og pension mm er medregnet.
8) De 6 statsrevisorer får yderligere et tillæg på kr. 300.000,- for at bestride jobbet som statsrevisor ud over Løn som folketingsmedlem.

Ministre:
1) Statsministeren kr. 1.534.594,- / 4 andre ministre kr. 1.350.443,- / øvrige ministre kr. 1.227.675,-T
2) Til ministre der ikke er medlem af folketinget ydes et skattefrit omkostningstillæg på kr. 61.471,- årligt.
3) Eftervederlag svarende til løn som minister kr. 1.534.594,-/ kr. 1.350.443,- / kr. 1.227.675,- i 6-36 mdr. afhængig af, hvor længe man har været minister. Evt. anden indtægt modregnes.
4) Ministres pensionsalder følger nu folkepensionsalderen. Dog undtaget de ministre der fungerede før 2007, de modtager pension fra de fylder 60 år.
5) Ministerpensionen gradueres således at der fra 1 indtil 2 år maks. udbetales årligt kr. 91.520,- og efter 8 år max. årligt kr. 336.573,-
6) Ministerpensionen kan lægges oven i Folketingspensionen og andre private pensioner.
7) Indtil år 2000 blev den livslange ministerpension udbetalt fra den dag man stoppede som minister. En ordning, som en stor gruppe, nulevende politikere stadig nyder godt af.
8) Ministerbørn under 21 år får et børnepensionstillæg på kr. 15.861,-
9) Siden år 2000 kan ministre først få ministerpension og børnepensionstillæg fra efterlønsalderen.

Det er de mennesker, der synes det i orden at ca. 350.000 pensionister lever under fattigdomsgrænsen. Hvorfor er det altid dem der lever rigtigt fedt, som er rigtig gode til at vurdere hvad andre kan nøjes med.

Det vil vi ændre. Folketingspolitikere skal ikke være levebrødspolitikere, men brænde for deres arbejde, for at tilgodese ALLE danske borgere med det bedste som kan realiseres ud fra de ressourcer Danmark råder over.
Og at de folketingsmedlemmer som samtidig er statsrevisorer skal have 300.000 kr. om året for at deltage i måske 5 eller 6 møder - det er ikke bare grotesk, det er vulgært.

Der er et nyt parti, der er i gang med at samle vælgererklæringer – Borgernes Folkeparti.
Det er fortrinsvis et pensionistparti, der består af mennesker med stor livs- og erhvervserfaring, som selvfølgelig også har en politik omkring alle andre aspekter i livet ud fra devisen – retfærdighed og sund fornuft.
Pensionen er udhulet gennem 23 år. ”Den Sociale Pensionsfond” vi var tvunget til at betale til er snart brugt til andre formål. Tak Lykketoft!

Den politikerlede vi oplever i øjeblikket er større end nogensinde – ikke bare hos pensionisterne – men i alle lag i samfundet. Rigtig mange er i tvivl om hvor de skal sætte deres kryds ved næste valg.

Ved finansloven lovede venstre og Dansk Folkeparti et løft til pensionisterne – vi ventede spændt – men blev skuffede. Forventningerne blev slet ikke indfriet, og derfor skal nye kræfter ind i Folketinget – folk, som har hjerte og forstand til at fordele ressourcerne retfærdigt.

For at Borgernes Folkeparti skal kunne få indflydelse kræver det at der bliver afgivet vælgererklæringer.

Så hvis du også synes tingene er gået for vidt, så gå ind på www.borgernesfolkeparti.dk, eller send en mail til kontakt@borgernesfolkeparti.dk
Og skriv vælgererklæring i emnefeltet. Det haster hvis det skal nås inden valget.

Hvis du ikke allerede er pensionist, så bliver du det forhåbentlig engang, så start med at arbejde for en bedre pension nu og afgiv din vælgererklæring.

 

Jørgen Mikkelsen

Er du til opgradering af ældrepolitikken eller forbliver du hos "mere af det samme partierne"?

2019-03-08 12:54:36

Folkepensionister_nederst-11.jpgHvis vi skal ændre på det her så kræver det mod til at give os i "Borgernes Folkeparti" en vælgererklæring. Vi skal bruge mange vælgererklæringer, og derfor vil det hjælpe hvis dine kære også ville være med. Klik her: http://borgernes-folkeparti.dk/2019/


Jørgen Mikkelsen

Trænger vi til udskiftning af politikerne på Christiansborg?

2019-03-07 08:50:11

Mener du at ældrepolitikken trænger til en opgradering, ja så hjælper det ikke at blive ved med at stemme på "mere af det samme partierne". 23 års forsømmelser taler sit eget sprog, Vi har ikke brug for fire år mere den vej. Der skal nyt til. "Borgernes Folkeparti" vil gøre noget ved det; men det kræver vælgererklæringer. Derfor har vi også brug for din. klik her:  http://borgernes-folkeparti.dk/2019/


Jørgen Mikkelsen

Tak for jeres underskrifter.... men det er ikke nok desværre!

2019-02-16 21:19:25

Jeg er glad for de underskrifter der kommer her og ikke mindst jeres kommentarer. Men jeg er selv kommet til den konklusion, at det her ikke fører nogen veje hen. Rød blok og blå blok er samstemmende ligeglade med det her.
Jft min dialog med Skatteministeren, forleden, læner regeringen sig op af Ældre Sagen, og de har sat forkerte pejlemærker ud. Det de folkepensionister der kun har sin folkepension at gøre godt med og ikke kan arbejde, der igen bliver holdt for nar.
Løsningen er vælgererklæringer. Får vi ikke nok kommer der ingen løsning. Ingen af Folketingets partier vil løse det her. Husk at tage dine nærmeste med også. Huske kun et navn pr. e-mail http://borgernes-folkeparti.dk/2019/


Jørgen Mikkelsen

Tak for jeres underskrifter her på skrivunder net

2019-02-03 21:15:05

Tak for jeres underskrifter her på skrivunder net. Jeg læser, med interesse, jeres kommentar her på skrivunder net, og de fortæller mig, at underskrifter ikke er nok til at ændre noget. Det hjælper heller ikke, i frustration over de andres politiske partiers svigt, at flytte krydset fra et parti i blå blok til rød blok, eller fra rød blok til et parti i blå blok. Summen af det der kommer ud af dette er det samme. 23 års udhuling af folkepensionen fortæller sit eget sprog, og ingen kan sige sig fri. 8000 kr. som mistes hver år er mange penge når folkepensionen i forvejen er meget lav.
I ”Borgernes Folkeparti” arbejder vi hårdt på, at der skal blive et nyt parti at stemme på. Giv os chancen for at stå frem som en mulighed når valget, meget snart, udskrives. En vælgererklæring forpligter dig ikke til at stemme på partiet; men kun at det bliver muligt. Klik dig videre her: http://borgernes-folkeparti.dk/2019/

Følg os også på vores debatside https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne


Jørgen Mikkelsen

Hvis du fortryder din digitale vælgererklæring.

2019-01-25 17:09:33

Hvis du fortryder din digitale vælgererklæring:
Mange fortryder, at de har afgivet vælgererklæring til et andet parti.

Vi har på det seneste fået mange henvendelser fra folk der har afgivet vælgererklæringer til et andet parti; men som nu har opdaget at vi findes og derfor heller vil give os én.

Man kan ikke give to partier vælgererklæringer. Men man kan trække den første afgivne tilbage, og herefter give os én.

Tilbagetrækning af digital vælgererklæring:
Vedkommende skal gøre brug af det link, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse.
Ved at benytte linket og sin digitale signatur får vælgeren adgang til den digitale løsning, hvorfra vælgeren kan trække vælgererklæringen tilbage.
Når vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post. Når det er sket kan man give Borgernes Folkeparti en vælgererklæring.  Klik her Borgernes Folkeparti

NB:At være stiller betyder ikke nødvendigvis, at du støtter vores politik eller vil stemme på Borgernes Folkeparti. Men man skal bruge cirka 21.000 stillere for at få lov til at stille op. Det er KUN det, vi beder dig om.
På forhånd tak,
Jørgen Mikkelsen,
initiativtager. 
Borgernes Folkeparti


Jørgen Mikkelsen

Ældrer Folkepensionister har det svært. Sådan kan det ikke fortsætte. Der skal handling til.

2019-01-16 20:48:57

Fra DR.dk
Ældre har ikke råd til togbillet hjem Rikke Nøhr Brünner har som led i sin ph.d. besøgt ældre, som stort set udelukkende lever af folkepension og ikke har råd til ting, som mange tager for givet: At købe en togbillet hjem til jul eller tage på tur med andre ældre og drikke en kop kaffe på en café. Hun oplever ældre, som har svært ved at undvære 500-1000 kroner om måneden, og for dem er nye og dyrere ældreboliger ikke en god nyhed. - Det er lækkert med en bedre bolig, men det betyder ikke, at man får råd til at købe gaver til børnebørnene, siger Rikke Nøhr Brünner. Rikke Nøhr Brünner mener, at vilkårene for de fattigste pensionister let bliver overset, fordi de er vant til trange kår og sjældent brokker sig. citat slut

Kommentar:
Folkepensionister klippes på mange områder. Man giver en pension som folk næste ikke kan leve af, og så tager man resten over boligen. Der er mere en én grund til at I skal give os en vælgererklæring. Ingen andre taler de ældres sag i Folketinget. Det vil vi. http://borgernes-folkeparti.dk/2019/

Eller bare være mer i vores debatgruppe. Vi er nu over 11.000 https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/

https://www.dr.dk/nyheder/indland/billige-aeldreboliger-forsvinder-det-gaar-ud-over-aeldre-som-i-forvejen-har-lidt


Jørgen Mikkelsen

Tak for jeres underskrift her på siden, samt til dem der har fundet vej til også at give os vælgererklæringer.

2019-01-09 23:49:24

Kære Venner.

Tusind tak til alle jer der har skrevet under her, og derudover taget jer tid til at finde ud af hvordan man også giver os en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti.
Der er stadig, desværre, nogen der tror undskriften her tælle som vælgererklæring det gør den ikke. Er der stadig nogen her i gruppen der vil give os vælgererklæringer, skal man klikke på dette link og rulle ned på siden www.borgernesfolkeparti.dk

Vi har i gruppen haft travlt ved tasterne, og særligt i dag, den 8. januar 2019, har vi haft meget travlt kan jeg sige. Der er mange der er forbavset over, at der, jfr. ministeriets opgørelse over registrerede vælgererklæringer, kun var registreret 567 erklæringer.  https://valg.oim.dk/valg/digitale-vaelgererklaeringer/ (opdateres én gang om måneden). Her skal man tænke på, at det blot er en måned vi har samlet ind, og at det hele er meget bagudrettet. Mange støttetilkendegivelser venter på godkendelse. Hvis man ser hvad der er på denne liste, og hvor længe de andre har samlet ind, så synes jeg, vi kan være tilfredse med at have fået en god start.

Det store magiske spørgsmål er - hvornår trykker Lars Løkke på valgknappen? Det vi ved er, at Grundloven foreskriver, at der skal holdes valg hver fjerde år. Det betyder, at der skal afholdes valg senest 17. juni i år. Politiske kommentatorer tror dog, at det kommer før. Måske vi får et forårsvalg. Det betyder, at vi har travlt hvis vi skal nå valget i denne omgang. Men tag ikke fejl! Alt er ikke tabt hvis ikke vi når det. De problemer vi har sat fingeren på vil stadig være der efter et valg, og det uanset hvem der har fat i "roret". Det vi har sat i gang her vil stille og roligt fortsætte sådan, at vi vil stå meget stærkere næste gang.

Der er folk der har forslået os, at få fabrikeret landsdækkende reklamer til radio og tv. For så vidt udmærket, hvis vi havde en saxobankdirektør i baghånden med lommerne fulde af penge. Det har vi ikke, og vi vil ikke være i lommen på økonomiske bagmænd fordi så begynder hele idéen med den bevægelse, vi har sat i gang, at smuldre. Det må da for pokker kunne lade sig gøre at stifte et politisk parti uden at være i lommen på andre end os selv, de medlemmer vi får, og dem der stemmer på os.  Mit absolut højeste ønske er at vort navn "Borgernes Folkeparti" vil være det parti hvor indholdet svarer til det etiketten viser, nemlig borgernes. 
Så venner! Skal vi nå 20190 vælgererklæringer inden det kommende valg, så har vi travlt, og når jeg siger vi, så er det os, og hver og en af jer. Få alle dem i overhovedet kender til at sende os en mail til vælgererklæring. Husk at fortælle dem, at det ikke er en stemme på partiet eller en forpligtelse til at gøre dette, men blot en tilladelse til, at vi kan stå frem med solide og troværdige personer, og et færdigt program, der er klar til at møde de politiske udfordringer.

Her kan du downloade en løbeseddel til udprintning og omdeling: Tryk her

Med venlig hilsen 

Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Eksempler på kommentarer her i gruppen.

2019-01-05 07:04:31

Eksempler på hvad folk skriver i kommentarfeltet når de skrivers under på skrivunder net:

Jeg er ved at være så træt af at dem på Christiansborg bare gør det værre og værre og blive gammel Fordi folkepensionen er sakket langt bagud i forhold til lønudviklingen.

Folkenpensionen bør følge lønudviklingen. Fordi det er fuldstændig vanvittigt at vi behandler vores forældre og andre ældre så uretfærdigt efter et langt liv på arbejdsmarkedet, de har sgu slidt for at vi kan leve i et moderne samfund Uhensigtsmæssig bureaukrati at det offentlige udbetaler folkepension med den ene hånd og opkræver skat af beløbet med en anden???

Jeg mener vores lands politikere behandler folkepensionister grimt. Politiker i Danmark ønsker ikke at sikre vores folkepensionister et værdigt liv.

Den pension som politikerne giver de ældre mennesker i Danmark alt for lidt. De ældre i fattigdom.

Husk på - kære politikere - I har jeres på det tørre - I får en god pension når jeres tid kommer. Betalt af os / skatteyderne. Husk også på, at vi ældre har været med til at bygge det fine samfund op vi har i dag.

Pensionen er ikke fulgt med tiden. Politikere har syltet den på det groveste gennem mange år. Priser er steget, husleje er steget specielt når der tales om nybyggeri. Her kan huslejen være større end pensionen. Diverse offentlige ydelser er også beskåret. Det kan ikke være rimeligt at pensionsopsparingen skal tæres væk pga dette.

Den Gensidige forsørgerpligt skal ophæves Det er uretfærdigt at alting bliver dyrere og lønarbejdere får reguleret deres løn men ikke pensionister. Vilkårene for pensionister er urimelige.

Taget i betragtning at politikkerne rager til sig hver gang de har mulighed for det, er det under al kritik, at det går ud over dem, der ikke kan yde mere efter et langt arbejdsliv.

JEG syntes det er dybt godnat, at ens ægtefælle der er nået pensions alderen, kun kan få laveste sats, fordi hustruen stadig er på arbejdsmarked. (SOSU ASS) som jo løn mæssigt er i den lave ende. På den måde føler jeg at jeg er gået 3000kr ned i løn, den da min mand gik på pensions. Udsigterne bliver jo langt fra bedre om 3 år når jeg skal på pension, for vi er jo i den situation at vi er gift, hvilket vi også skal straffet for. Simpelthen bare ikke i orden.

Fordi vi er trætte af at pensionister bliver flået økonomisk hele tiden Jeg skriver under fordi jeg fortjener en god alderdom og otium. Goderne i samfundet bliver ikke fordelt ligeligt og det er ikke det samfund jeg har arbejdet for.

Jeg som enlig folkepensionist har ikke fået andet en 12 kr extra om måneden. Hvor er det nedgørende.

Fordi jeg er enig i at danske folkepensionisters vilkår er forringet. Især os uden en pension opsparet via tidligere job, grundet i helbredsmæssige udfordringer! Citater slut

Kommentar for os i admin:
Fællesnævnere i disse kommaterer er stort set det samme som vi benævner i vores overskrift. "Folkepensionisterne svigtes af Folketinget". Alle nævnt ingen glemt. Hvad vil du så gøre ved dette når der er valg? Gå ned og stemme på dem du plejer? Jamen så stemmer du jo på mere af det samme. Er det dette du ønsker? Så komme vi jo aldrig videre. Nej der skal nyt til! Giv os en chance. Udfyld en vælgererklæring til os så vi kan blive din stemme i Folketinget. En vælgererklæring forpligter dig ikke til at stemme på partiet; men blot at der bliver mulighed for det. Her finder du os: http://borgernes-folkeparti.dk/2019/


Jørgen MikkelsenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook